Hyppää sisältöön

Valtionosuustulot romahtavat ensi vuodesta alkaen

Savonlinnan kaupungin ensi vuonna saamat valtionosuustulot romahtavat 10,4 miljoonasta eurosta 4,5 miljoonaan euroon. Suuri valtionosuustulojen lasku johtuu sosiaali- ja terveysmenojen yli kymmenen miljoonan euron ylityksestä vuonna 2022. Pysyvästi valtionosuustulot tulevat laskemaan noin viisi miljoonaa euroa. Kuntien valtionosuustulot ovat pysyvästi kytketty vuosien 2021 ja 2022 sotemenoihin. Kaupunki joutuu hoitamaan kaikki palvelu- ja investointimenot verotuloilla. Ilman verotulojen kompensaatiota valtionosuustulot ovat negatiivisia. Kaupungin taloustilanne vaatii talouden tasapainotusohjelman valmistelun aloittamisen.

Kaupungin taloutta on tasapainotettu vuosien 2013–2020 aikana noin 13 miljoonan euron verran ja konsernivelkoja on viimeisen kymmenen vuoden aikana lyhennetty yli 50 miljoonalla eurolla. Talousarviovuoden ja taloussuunnitelmavuosien tulokset ovat kaikki alijäämäisiä. Tämä tarkoittaa, että syntyvää tappiota rahoitetaan ottamalla lisää velkaa joka vuosi. Kaupungin velka on tällä hetkellä vielä selvästi kuntien keskiarvon alapuolella, mutta velkamäärä lähtee nousuun.

Sivistystoimen menot ovat kasvaneet vuodesta 2022 alkaen noin 11 prosenttiyksikköä. Samaan aikaan kun valtionosuustulot romahtavat, sivistystoimen menot ovat kasvaneet vuodesta 2022 yli kuudella miljoonaa eurolla. Menojen kasvu ja tulojen lasku muodostavat yhdessä kestämättömän vastinparin.

Kaupungin elinkeinoelämän, koulutuksen ja osaamisen sekä työllisyyden myönteiseen kehitykseen on panostettu voimakkaasti. Kaupungin verotulopohja onkin vahvistunut ja opiskelijamäärä kasvanut. Muuttovoittoa kaupungissa on ollut jo neljänä peräkkäisenä vuotena. Muuttovoitto on yhteensä noin 350. Kaupunki jatkaa panostamista elinvoimaan työllisyyden ja muuttovoiton lisäämiseksi. Panostuksia laitetaan erityisesti teknologiapuistoon koulutuksen ja osaamisen, yritysten investointien ja puhtaan energian investointien lisäämiseksi.

Kaupunki jatkaa investointien tekemistä. Investoinnit vuonna 2024 ovat noin 28 milj. euroa.
Suurimpia investointeja ovat:

  • Savonlinnan veden vesijohto-, jätevesi ja hulevesiverkostoa saneerataan 4,1 milj. eurolla
  • erilaisia rakennuskorjausinvestointeja tehdään 10,2 milj. eurolla, mm. Punkasalmen koulun rakentaminen ja Kerimäen koulun remontti
  • katuja ja siltoja korjataan ja päällystetään yhteensä 4,2 milj. eurolla
  • kuitulaboratorion laajentamisinvestointiin varaudutaan 6,0 milj. eurolla

Taloussuunnitelmakauden v. 2024–2027 panostukset investointeihin ovat yhteensä noin 90 milj. euroa.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys on noin 5 milj. euroa alijäämäinen. Ehdotuksesta on poistettu lautakuntien kululisäykset, toimialoille on asetettu -2 % (noin 2,6, miljoonaa euroa) juustohöyläystavoite ja Savonlinnan Vedelle noin 12 % korotus taksoihin ja maksuihin, jotta laitos ei tuota tappiota.

Talouden saamiseksi tasapainoon on aloitettava tämänhetkisen arvion mukaan noin 5 milj. euron tasapainotusohjelma. Tavoitteena on saada talous tasapainoon vuonna 2028. Taseessa oleva 29 miljoonan euron ylijäämä mahdollistaa tasapainotuksen tekemisen suunnitelmallisesti ja vaiheittain.