Hyppää sisältöön

Vammaisneuvosto haastoi Savonlinnan seudun yhdistykset toteuttamaan esteettömiä liikuntatapahtumia

Kansainvälistä esteettömyys- ja saavutettavuuspäivää (Global Accessibility Awareness Day) vietetään 19.5.2022. Invalidiliiton vuosittaista Helppo liikkua -viikkoa vietetään samaan aikaan, tänä vuonna teemana on yhdenvertaiset liikuntamahdollisuudet.

Savonlinnan kaupungin vammaisneuvosto toivoo Savonlinnan seudulla toimivien yhdistysten järjestävän esteettömiä liikuntatapahtumia Helppo liikkua-viikolla 16.-22.5.2022. Tapahtuma voi olla vaikka vain muutaman yhdistysaktiivin kokoontuminen, esteettömän liikuntamahdollisuuden järjestäminen yhdistyksen jäsenistölle tai avoin liikuntatapahtuma laajemmalle kohderyhmälle.

– Esteettömyydellä tarkoitetaan kaikenlaisten ihmisten huomioon ottamista yhdenvertaisesti, on tärkeää huomioida liikkuminen, näkeminen, kuuleminen, ymmärtäminen ja kommunikaatio. Vammaisneuvosto toivoo, että haasteeseen tartutaan innokkaasti ja esteettömyys ja saavutettavuus ymmärrettäisiin mahdollisimman laajasti, esim. yksinäisyyskin voi olla este liikkumiselle, toteaa vammaisneuvoston puheenjohtaja Kati Sairanen.

Idean esteettömästä liikuntatapahtumasta vammaisneuvostolle esitti vammaisneuvoston jäsen Piritta Punnonen. Yhdistykset päätettiin haastaa mukaan, että tapahtumia voitaisiin järjestää monipuolisesti eri kohderyhmille. Savonlinnan Seudun Kolomonen ry onkin jo jakanut haastetta eteenpäin. Punnonen itse liikkuu Helppo liikkua -viikolla keskustan alueella pyörätuolilla avustajan kanssa ja toivoo että hänen kanssaan tultaisiin juttelemaan. – Pyörätuoliakin pääsee halutessaan kokeilemaan, Piritta lupaa.

Yhdistykset voivat halutessaan ilmoittaa haasteen vastaanottamisesta vammaisneuvoston puheenjohtajalle sähköpostitse: sairanenkati(a)gmail.com. Myös kuvia ja vapaamuotoisia tekstiterveisiä tapahtumista voi lähettää samaan osoitteeseen. Näitä voidaan käyttää myöhemmin kaupungin sosiaalisessa mediassa, esteettömistä tapahtumista kerrottaessa.

Vammaisneuvosto on asiantuntijaelin, joka pyrkii edistämään ja seuraamaan kunnallishallinnossa tapahtuvaa toimintaa vammaisten henkilöiden kannalta.  Sen tehtävänä on tehdä lausuntoja, aloitteita ja esityksiä asioista, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden yhdenvertaisessa osallistumisessa. Jokainen kuntalainen voi olla yhteydessä vammaisneuvoston jäseniin halutessaan vaikuttaa yleisiin, vammaisille henkilöille merkityksellisiin asioihin. Vammaisneuvosto ei voi käsitellä yksittäisten henkilöiden henkilökohtaisia asioita tai päätöksiä.