Hyppää sisältöön

Vuoden koulu 2022 -palkinto Talvisalon koululle

OAJ valitsee vuosittain vuoden koulun, oppilaitoksen tai päiväkodin. Vuoden koulu, oppilaitos tai päiväkoti -tunnustuksen saa yksikkö, jonka toiminta on esimerkillistä ja jossa viihtyvät sekä opettajat että oppilaat, opiskelijat tai päiväkodin lapset. Tunnustus on todistus suomalaisen koulutus- ja kasvatusjärjestelmän korkeasta tasosta sekä mallikelpoisesta työyhteisöstä.

Vuoden koulu, oppilaitos tai päiväkoti -kilpailu on järjestetty ensimmäisen kerran vuonna 1991. Vuonna 2022 valittiin kaksi voittajaa, Talvisalon koulu Savonlinnasta ja Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK.

OAJ:n Erityisasiantuntija Katja Järvinen, Etelä-Savon alueyhdistys ry:n puheenjohtaja Jorma Flinkman ja Savonlinnan opettajien paikallisyhdistys ry:n puheenjohtaja Arja Karttunen palkitsivat Vuoden koulun Savonlinnan Liikuntahallilla järjestettävässä juhlassa perjantaina 2.9.2022. Mukana tilaisuudessa olivat myös OAJ:n puheenjohtaja 2010-2022, KT Olli Luukkainen, sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti ja kasvatus- ja opetuspäällikkö Tero Tuononen.

Perustelut Vuoden koulu 2022-valinnalle: Talvisalon koulu

  • Koulu on erikoistunut monenlaisten oppijoiden hyvinvointia edistävien ratkaisujen luomiseen
  • Kasvatuskumppanuudessa kiinnitetään huomiota suvaitsevaisuuteen, tasa-arvoon, yhteistoimintaan ja toimintakulttuuriin.
  • Oppilaita ohjataan arvostamaan omaa ja toisten työtä. Hyviin yhteisötapoihin kiinnitetään huomiota.
  • Koulu on tiimiorganisaatio, opettajat kuuluvat kehittämisryhmiin ja jokaisella ryhmällä on yksi kehittämisen painopistealue.
  • Jokaisen opettajan asiantuntijuutta arvostetaan ja opettajilla on mahdollisuus hyödyntää omia kehittämisen ja kiinnostuksen kohteita oppilaiden kanssa.
  • Oppilaita kannustetaan suunnitteluun, työtapojen valintaan ja yhdessä tekemiseen eri kokoonpanoissa, oppimisympäristöjen hyödyntämiseen sekä oppimaan oppimisen taitojen vahvistamiseen.
  • Toiminnallisuus, liike ja hyvinvointi ovat osa koulupäivää
  • Koulun pedagogisena kehittämiskohteena on ollut positiivinen vahvuuspedagogiikka, joka on lisännyt niin oppilaiden kuin aikuistenkin hyvinvointia ja lujittanut eri yksiköissä toimivien koulujen toimintakulttuuria.

Talvisalon koulu

Talvisalo on Savonlinnan keskusta-alueen yhtenäiskoulu, jossa opiskelee kolmessa toimipisteessä noin 630 oppilasta. Koulu on erikoistunut erilaisten oppilaiden hyvinvointia tukevien ja edistävien ratkaisujen luomiseen. Talvisalon koulu kuuluu Suomen Olympiakomitean urheiluyläkouluverkostoon ja lisäksi koulussa on mahdollisuus musiikkipainotteiseen opiskeluun vuosiluokilla 5-9.

Talvisalon koulun toimipisteet ovat Muurarinkadulla, Pohjanlinnun yksikkö sekä Heikinpohjan toimipiste, joka on perustettu 2018.

– Alakoulun oppilailla on ollut käytössään henkilökohtaiset päätelaitteet. iPadit tukevat toiminnallista oppimista ja teknologia on tuonut lisäarvoa oppimisympäristöjen hyödyntämiseen. Opettajien erilaiset vahvuudet vahvistavat yhteisöä ja ratkaisut, joita erilaisten oppijoiden koulupäivien tukemiseksi tehdään, hyödyttävät kaikkia oppijoita, kertoo apulaisrehtori Sanna Metsälä

 – Toimintamme perusajatus on se, että oppilas on keskiössä. Koulussamme otetaan huomioon monenlaiset oppijat. Opettajien tukena on muita kasvatuksen asiantuntijoita, joiden apua saa tarvittaessa. Koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyviä asioita ratkaistaan yhdessä, kertoo yläkoulun äidinkielenopettaja Anna-Leena Litmanen, joka kuuluu myös Savonlinnan paikallisyhdistyksen hallitukseen.

– Kun Vuoden koulu -kilpailusta kerrottiin yhdistyksen kokouksessa, päätimme yhdessä Heikinpohjan toimipisteen erityisopettaja Sirpa Koivuniemi-Luoma-ahon kanssa saman tien, että ehdotamme koulumme kilpailuun. Mielestämme koulun monimuotoisuus ja puitteet tarjoavat joustavan yhteistyön, joka on tiivistynyt mm. kehittämistyöryhmien kautta. Kehittämistyö on jatkuva prosessi koulussamme, Litmanen jatkaa.

Erityisluokanopettaja Satu Itkonen on työskennellyt Talvisalon koulussa vuodesta 2011.
– Positiivisen ja vahvuusperustaisen pedagogiikan nostaminen koulun kehitystyön keskiöön alkaa tuottaa tuloksia, kuten valinta vuoden kouluksikin osoittaa. Meillä on oikea suunta ja tästä on hyvä jatkaa työtä positiivisen pedagogiikan juurruttamista osaksi jokaisen koulupäivää, Itkonen kertoo.

8U:n Siiri Lindholm, Helmi Kutvonen ja Martta Huttunen ovat urheiluyläkouluun enemmän kuin tyytyväisiä.

– Liikuntatunneilla on kivaa se, että kaikilla on motivaatiota liikkua ja se, että perusliikuntaa tulee riittävästi jo koulun aikana. Lisäksi meillä on kasva urheilijaksi -tunteja, jotka ovat hyödyllisiä, koska sieltä saa tietoa siihen, miten kilpailutilanteessa pidetään pää kylmänä, tytöt sanovat.
– Opettajat ovat ymmärtäväisiä, jos pitää päästä kisoihin tai leireille. Jos jää jälkeen, erityisopettajan kanssa voi tehdä tehtäviä, he lisäävät.

Eemeli Padatsu ja Eemeli Hirvonen 6a-luokalta ovat iloisesti yllättyneitä ja ylpeitä tunnustuksesta. Heidän mukaansa Vuoden koulu 2022 -palkinto merkitsee varmasti todella paljon jokaiselle oppilaalle ja henkilökunnalle.
– Talvisalon koulussa henkilökunta on ystävällistä ja opettajat ovat kivoja. Luulen, että me saimme tunnustuksen, koska täällä koulussa liikutaan paljon, täällä ei kiusata ja jos kiusataan, siihen puututaan hyvin. Lisäksi tämä on hyvä oppimisympäristö, kertoo Padatsu

– Koulussamme on ollut sen perustamisesta lähtien selkeä tavoite luoda oppimisympäristöstä avoin ja turvallinen. Sekä oppijoiden että henkilökunnan on ollut helppo toteuttaa yhdessä asetettuja, mutta myös yksilöllisiä tavoitteitaan. Tämä koulu on täynnä luovuutta ja rohkeutta, kertoo Heikinpohjan toimipisteen luokanopettaja Eero Kovanen.