Hyppää sisältöön

Winda Energyn aurinkosähköpuistohanke etenee Savonlinnassa

Savonlinnan kaupunki ja Winda Energy Oy ovat neuvotelleet aurinkosähköpuiston rakentamisesta Savonlinnaan. Suunniteltu puisto on laajuudeltaan noin 66 hehtaaria ja se sijoittuu Viuhonmäen alueelle Fingrid Oy:n voimalinjan läheisyyteen. Investoinnin arvon arvioidaan olevan noin 30 miljoonaa euroa. Aurinkosähköpuisto tuottaa fossiilivapaata aurinkoenergiaa jopa 52 MW:n teholla. Puisto on tarkoitus rakentaa vuosien 2024–2025 aikana. Maan omistaa yksityinen maanomistaja, jonka kanssa Winda Energy Oy on neuvotellut aurinkopuiston rakentamisesta.

Suunniteltuun aurinkosähköpuistoon tullaan asentamaan vuosien 2024–2025 aikana yhteensä yli 80.000 aurinkopaneelia. Toteutuessaan puisto kuuluu siis Suomen suurimpiin. Aurinkovoimapuiston suunniteltu sijainti on Fingrid Oy:n 110 kV:n linjan välittömässä läheisyydessä Viuhonmäestä itään sijaitsevalla alueella. Hanke huomioi alueen luontoarvot, lähialueiden asutuksen ja maaperän ominaisuudet.

Savonlinnan kaupungin tavoitteena on luoda yleisiä edellytyksiä uusiutuvien energiainvestointien mahdollistamiseksi Savonlinnassa. Fossiilivapaan energian tuottaminen paikallisella tasolla tukee alueen elinvoimaisuuden turvaamista, ja edesauttaa uusien työpaikkojen syntymistä alueelle. Puhtaan energian saatavuus tulee myös ohjaamaan yritysten investointeja, kun fossiilisten energialähteiden saatavuus ja hinta EU:n energiapolitiikan myötä heikkenevät.

Energiajärjestelmässä on meneillään voimakas muutos kohti uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Tämän seurauksena käynnissä on uusi teollinen vallankumous. Savonlinnan tavoitteena on saada uusiutuvien energialähteiden tuotantolaitoksia sekä näihin kytkeytyvää teollisuutta.

Winda Energy Oy:n kehityspäällikkö Anette Danielsson näkee Savonlinnan aurinkovoimapuiston hankkeen merkittävänä panoksena uusiutuvan energian kehityksessä ja kiittää kaupunkia hankkeen edistämisestä.

– Olemme iloisia saamastamme positiivisesta vastaanotosta Savonlinnassa, ja odotamme innolla yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa aurinkovoimahankkeemme tiimoilta. Seuraava askel hankekehityksessä on tarkempi tekninen suunnittelu, jota ohjaa erilaiset selvitykset esimerkiksi luontoarvoista ja maaperän laadusta hankealueella, hän kommentoi.

Winda Energyn tuleva rooli investointihankkeessa on toimittaa kaikki maankäyttölupaprosessiin tarvittavat selvitykset siten, että lupaprosessi etenee mahdollisimman tehokkaasti. Maanomistajan kanssa on jo sovittu aurinkosähköpuiston rakentamisesta alueelle.

Winda Energy Oy on vuonna 2011 perustettu suomalainen uusiutuvan energian hankekehittäjä. Parhaillaan yrityksellä on toistakymmentä tuulipuistohanketta joko rakentamisen tai hankekehityksen vaiheessa. Yritys on laajentanut toimintaansa aurinkovoimaan tänä vuonna. Windan visiona on kasvaa yhdeksi johtavista uusiutuvan energian hankekehittäjistä Suomessa. Winda on sitoutunut pitkän tähtäimen paikalliseen yhteistyöhön hankealueillaan ja haluaa olla tukemassa kestävää taloudellista kasvua ympäri Suomen. Winda Energyn asiantuntevalla henkilöstöllä on valmius soveltaa energia-alan uusimpia teknologioita ja ratkaisuja puhtaan energian hankekehitystyöhön.