Hyppää sisältöön

Yhteistyöllä täsmäkoulutettua työvoimaa – Norelco kasvaa Savonlinnassa

Savonlinnan kaupunki, Ammattiopisto Samiedu ja Norelco Oy ovat solmineet kasvu- ja työllisyyssopimuksen. Sopimuksen tavoitteena on luoda konsepti ja toimintamalli, jolla vastataan yrityksen työvoimatarpeeseen ja joka olisi pilotoinnin jälkeen tarjottavissa alueen kasvuhakuisille yrityksille. Norelcolla on vahvat kasvutavoitteet Savonlinnassa. Uudella yhteistyömallilla luodaan edellytykset ainakin 20-25 uudelle työpaikalle Savonlinnaan.

Norelco Oy:n toimitusjohtaja Ari Hämäläinen, Samiedun rehtori Jukka Mustonen ja kaupunginjohtaja Janne Laine ovat neuvotelleet työvoimaan liittyvien edellytysten parantamisesta Norelcon kasvun mahdollistamiseksi Savonlinnassa. Norelcolla on tehtaat Kuopiossa ja Savonlinnassa. Yrityksen suurimmaksi kasvun esteeksi on viime vuosina muodostunut osaavan henkilöstön rekrytointi Savonlinnan tehtaalle. Uudella yhteistyösopimuksella tähän haasteeseen pyritään vastaamaan.

– Olen hyvin tyytyväinen, että kaupungin ja Samiedun kanssa on saatu aikaan uudenlainen toimintamalli, jonka avulla edesautetaan Norelcon toimintamahdollisuuksia Savonlinnassa. Savonlinnan tehtailla on nyt 170 työpaikkaa ja tavoitteena on kasvattaa yrityksen liikevaihtoa siten, että Savonlinnaan syntyisi noin 20-25 uutta työpaikkaa, kertoo toimitusjohtaja Ari Hämäläinen.

Ammattiopisto Samiedu tulee järjestämään kolme koulutuskokonaisuutta vuosien 2021 ja 2022 aikana neljän kuukauden pituisina jaksoina, noin 10 henkilölle kerrallaan. Koulutettavia henkilöitä tulee olemaan yhteensä noin 30. Kaksi koulutusjaksoa toteutetaan vielä vuoden 2021 aikana.

– Samiedu on yritysten käytettävissä ja yksi toimintamme kulmakivistä on kouluttaa osaavaa työvoimaa seutukunnalle. Norelco on hyvä esimerkki yritysten kanssa tekemästämme tiiviistä yhteistyöstä, jossa yritykselle räätälöidään soveltuva kokonaisuus eri tutkinnon osista. Lisäksi tässä koulutuskokonaisuudessa kehitämme yhteistyössä Sami-Palvelut Oy:n kanssa uutta henkilövalmennusta, jolla tuetaan työntekijän perehtymistä ja vahvistetaan sitoutumista uusiin työtehtäviin. Tarkoitus on luoda valmennusmalli, jota voidaan jatkossa tarjota myös alueen muille yrityksille, toimialajohtaja Kirsi Kautonen Samiedusta kertoo.

Norelco rekrytoi ja palkkaa koulutettavat henkilöt. Koulutukseen valittujen henkilöiden kanssa Norelco tekee työsopimuksen oppisopimusjakson ajaksi. Tavoitteena on luoda uudet työpaikat Savonlinnaan vuoden 2022 loppuun mennessä.

Savonlinnan kaupungin tarkoituksena on tukea alueen kasvuyrityksiä ja mahdollistaa niiden liiketoiminnan kasvattaminen Savonlinnassa. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen on yksi kriittinen menestystekijä yrityksille.

– Norelco on hieno savonlinnalainen kasvuyritys, jolla on isot kasvumahdollisuudet alansa markkinajohtajana korkealuokkaisten teknologiatuotteidensa avulla. Kaupungin tavoitteena on luoda edellytykset yrityksen kasvulle Savonlinnassa. Tätä varten käynnistettiin jo sähköinsinöörikoulutus yhteistyössä Norelcon, ammattikorkeakoulun, Suur-Savon sähkö Oy:n ja kaupungin kanssa. Kasvu- ja työllisyyssopimuksella pilotoidaan uutta toimintamallia ja tällä tavalla Savonlinnan kaupunki on mahdollistamassa uuden Savonlinnan yrityselämää laajemmin palvelevan koulutuspalvelun aikaansaamista. Malliin kytketään myös asukasmarkkinointi. Savonlinnassa on nyt menossa erinomaisen hyvä kehitysvaihe tiivistyneen yritysten, koulutuksen, tutkimus- ja tuotekehitysyhteistyön avulla, kertoo kaupunginjohtaja Janne Laine.