Hyppää sisältöön

Ykköskaide Oy:n teollisuusinvestointi Savonlinnaan

Ykköskaide Oy on tekemässä Savonlinnaan uuden teollisen investoinnin. Investoinnin avulla Ykköskaide Oy tulee tuottamaan muun muassa energiatehokkuutta parantavia ECO SET tuoteperheen lietelämmönvaihtimia, jotka on suunniteltu erityisesti vedenpuhdistamoille ja biovoimalaitoksille ympäri maailman. Teollisen investoinnin työpaikkavaikutus Savonlinnaan on noin 20 työntekijää. Kokonaisuudessaan Ykköskaide Oy tekee Savonlinnan Silvolaan noin 1,5 miljoonan euron toimitila-, kone- ja laiteinvestoinnit.

Savonlinnan kaupungin tavoitteena on luoda yleisiä edellytyksiä teollisten ja muiden investointien mahdollistamiseksi Savonlinnassa ja pyrkiä sitä kautta säilyttämään alueella nykyiset työpaikat sekä tuotantotoiminta ja alueen elinvoimaisuuden turvaamiseksi edesauttaa uusien työpaikkojen syntymistä alueelle.

– Savonlinnan kaupunki on erittäin tyytyväinen, että Ykköskaide Oy:n investointi lähtee liikkeelle tässä mittakaavassa. Teknologiapuisto Nohevan kehittämisellä on ollut tarkoitus luoda kilpailuetua alueemme yrityksille. Ykköskaide Oy onkin erinomainen esimerkki liiketoiminnasta, jonka ECO SET tuoteperheen tuotekehitystyössä hyödynnetään Xamkin Kuitulaboratoriota. Investointihankkeen myötä suorien työpaikkojen lisäksi hankkeesta hyötyvät myös yhtiön laajat Savonlinnan seudun alihankintaketjut. Savonlinnan kaupunki on mielellään mukana mahdollistamassa tämän kaltaisten investointien sijoittumista seudullemme, kertoo kaupunginjohtaja Janne Laine.

Savonlinnan kaupungin on tarkoitus antaa hankkeelle 40 000 euroa de minimis -tukea yhtiön infran ja alueen suojausta parantaviin toimiin, asiaa käsitellään elinkeinojaoston kokouksessa 8.12.2022. Ykköskaide Oy on saanut hankkeelle myös Etelä-Savon ELY-keskuksen myöntämän Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-rakennerahasto-ohjelman mukaisen kehittämis- ja investointiavustuksen.

Ykköskaide Oy työllistää tällä hetkellä 15 henkeä ja vuosittainen konsernin liikevaihto on noin 2 miljoona euroa vuonna 2022. Investoinnin myötä Ykköskaide Oy tavoittelee 4 miljoonan euron liikevaihtoa vuoteen 2027 mennessä. Lisäksi yhtiön on tarkoitus nostaa henkilöstömäärä noin 25 henkeen. Ykköskaide Oy:n omien suorien työpaikkojen lisäksi investointi tulee lisäämään työtä Etelä-Savon teknologia- ja prosessiteollisuuden klusterissa erityisesti Savonlinnan seudulla. Yhtiön kasvusuunnitelmissa hyödynnetään laajasti eteläsavolaisia alihankkijoita.

– Ykköskaide Oy:n visio on kasvaa merkittäväksi metallialan toimijaksi vaativissa hitsauskokoonpanoissa. Parhaimmillaan investointi tuottaa työtä ja uutta liiketoimintaa Savonlinnassa sekä Etelä-Savossa ja samalla Ykköskaide Oy vie tuotteita kansainvälisille markkinoille, joilla tuetaan vihreää siirtymää ja vähähiilisyyden edistämistä, kertoo Ykköskaide Oy:n hallituksen puheenjohtaja Toni Pesonen.

Ykköskaide Oy on savonlinnalainen vuonna 1999 perustettu osakeyhtiö. Yhtiö on pitkäaikainen erikoismetallialan sopimustoimittaja eri venetehtaille erilaisten veneiden kaiteiden, kokonaisten alumiiniveneiden ja esimerkiksi uisteluvarusteiden osalta. Yritys valmistaa omia Roster -tuotemerkin tuotteittaan venevalmistajille, teollisuuden asiakkaille ja esimerkiksi suoraan tukkuliikkeille. Tukkuliikkeiden kautta yhtiön omia uisteluvarusteita myydään kuluttaja-asiakkaille ympäri Suomen.

Ykköskaide Oy on kuluneen vuoden aikana hankkinut JP-Set Oy:n osakekannan, ja samalla yritysoston myötä laajentanut liiketoimintaansa veneteollisuudesta prosessiteollisuuteen. JP-Set Oy:n tuotteet on suunniteltu erityisesti vedenpuhdistamoille ja biovoimalaitoksille ympäri maailman. Lisäksi JP-Set Oy on erikoistunut vaativiin hitsattaviin teräsrakenteisiin sekä PEDin mukaisiin painelaitteisiin. JP-Set on vuosien varrella tehnyt lukuisia hitsauksen menetelmäkokeita erityyppisille hitsausliitoksille.

Ykköskaide Oy:n liiketoimintojen laajeneminen prosessiteollisuuteen tapahtuu ennen kaikkea yritysoston myötä tulevan ECO-Set -tuoteperheen lietelämmönvaihtimien kautta. Lietelämmön vaihtimien tekemiseen liittyvät luvat, osaaminen ja 30 vuoden kokemus kehittämistyöstä siirtyivät Ykköskaide Oy:lle JP-Set Oy:n yrityskaupan myötä. Ykköskaide Oy:n oma osaaminen on ennen kaikkea tuotantoprosessien tehostamisessa sekä robotiikan ja automatisaation kautta saatavissa kustannushyödyissä. Ykköskaide Oy:n omistuspohja ja JP-Set Oy:n tuotteet yhdistyvät ja nämä ovat keskeinen osa tulevaisuuden menestymistä. ECO-Set -tuoteperheen lietelämmönvaihtimet on suunniteltu vedenpuhdistamolietteille ja biovoimalaitoksille, joille on energiatehokkuuden parantamisesta johtuen erittäin kova kysyntä, niin kansallisti kuin kansainvälisesti.