Hyppää sisältöön

Yksityisteiden perusparannuksiin on edelleen hyvin tarjolla valtion avustusta

Yksityisteiden tiekuntien kannattaa nyt aktivoitua miettimään teidensä perusparannushankkeita, sillä valtion avustusta on hyvin tarjolla. Avustus on yleensä 50 % hankkeen arvonlisäverollisista kustannuksista, mutta tietyissä tapauksissa, kuten siltahankkeissa, tuen suuruus voi olla jopa 75 %.

Paras aika kokoustamiselle ja suunnittelulle on talvi, jotta keväällä päästäisiin jo hommiin.

Millaisille hankkeille tukea voidaan myöntää?

Avustuksia kohdennetaan erityisesti liikennöitävyyden kannalta kriittisiin parantamishankkeisiin, kuten huonokuntoisiin siltoihin ja suuriin tierumpuihin. Lisäksi kohteita voivat olla esimerkiksi tien kantavuuden ja kuivatuksen parantaminen, rumpujen uusimiset ja tielinjan siirtäminen tai kaarteen oikaisu liikenneturvalisuusperustein.

ELY-keskuksen harkinnassa on avustettavien kohteiden valinta ja niiden saaman avustuksen määrä. Avustettavia kohteita ja avustusten suuruutta harkittaessa otetaan huomioon parantamistarve, esitetyt toimenpiteet, valtionavustuksen tarve sekä hankkeiden kiireellisyys ja tärkeys.

Tien normaaliin vuotuiseen kunnosapitoon avustusta ei voida myöntää. Avustettavien parantamishankkeiden koolla ei ole alarajaa, mutta käytännössä alle 10 000 euron hankkeita avustetaan harvoin.

Hakemuksen mukana aina toimitettavat liitteet:

 1. Rekisteriote ja karttaliite, johon tien vaikutusalueen pysyvä ja vapaa-ajan asutus on merkitty (Maanmittauslaitos, Ote kiinteistötietojärjestelmästä /yksityistie)
 2. Todistus tai muu tuloste ajantasaisista tiedoista tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad)
 3. Pöytäkirjan ote tiekunnan kokouksesta, jossa on seuraavat päätökset: hankkeeseen ryhtymisestä, avustuksen hakemisesta ELY-keskukselta, avustuksen vastaanottamisesta ja valtuutuksesta henkilön sähköiseen asiointiin hankkeeseen liittyvissä asioissa.
 4. Suunnitelma-asiakirjat:
  – Työselite (sanallinen kertomus mitä on tarkoitus tehdä),
  – Suoritepohjainen kustannusarvio (jaottelu kustannuserittäin),
  – Suunnitelmakartta (kartalle merkitty paaluvälit, mitä tehdään missäkin),
  – Poikkileikkaus tien parannettavasta runkorakenteesta kerrospaksuuksineen

Yksityisteiden valtionavustushakemus tehdään sähköisessä verkkoasioinnissa: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut

Lisätietoa: https://www.ely-keskus.fi/yksityistieavustukset

Yleisneuvonta yksityisteiden valtionavustusasioissa:
0295 020 603 ma-pe klo 9–16 (pvm./mpm), liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi