Hyppää sisältöön

Savonlinnan Vuokratalot Oy suunnittelee senioritalon rakentamista

Savonlinnan Vuokratalot Oy on valmistellut senioritalon rakentamista kaupunkikeskustan alueelle Kirkkolahteen. Uusilla esteettömillä vuokra-asunnoilla vastataan nykyiseen kysyntätilanteeseen, joka kohdistuu nimenomaan pieniin asuntoihin keskustan alueella.

Savonlinnan Vuokratalojen ylikapasiteetti painottuu kaupungin laita-alueille. Savonlinnassa onkin tehty viime vuosina todella paljon asuntomarkkinoita tervehdyttäviä toimia. Kaiken kaikkiaan vuoden 2021 loppuun mennessä on purettu yhteensä 691 asuntoa.

– Keskustan osalta tilanne on jo jonkin aikaa ollut se, että pieniä asuntoja on selvästi vähemmän kuin olisi tarvetta. Vuoteen 2010 verrattuna yksiöiden kysyntä Savonlinnassa on kasvanut n. 5 %, kaksioiden kysyntä on pysynyt ennallaan ja perheasuntojen kysyntä on laskenut n. 13 % ”, kertoo Savonlinnan Vuokratalot Oy:n toimitusjohtaja Hannu Kurki.

Savonlinnan Vuokratalot Oy:n asuntokanta painottuu suurelta osin keskustan ulkopuolelle. Yhtiön markkinaosuus koko kaupungin vuokra-asuntojen markkinoista on n. 33 %, mutta keskusta-alueella ainoastaan 14 % ja keskustan ulkopuolella 49 %.

Yhtiön asuntokanta ei ole uudistunut pitkään aikaan. Viimeiset vuokratalojen kohteet on rakennettu vuosituhannen vaihteen aikoihin. Savonlinnassa asunnot on rakennettu aikana, jolloin esim. kaksioiden koko oli 15-20 m2 suurempi kuin nykyisin rakennettavissa kaksioissa.

Asuntokannan puutteisiin vastaamiseksi on tarpeen rakentaa uusia nykyiseen kysyntätilanteeseen vastaavia vuokra-asuntoja. Yhtiö on valmistellut senioritalon rakentamista kaupunkikeskustan alueelle Kirkkolahteen. Suunnittelussa lähtökohtana on rakentaa esteettömiä yksiöitä (n. 30 m2) ja kaksioita (n. 40 m2), joista Savonlinnassa on erityisesti keskusta-alueella puutetta nykytilanteessa.

– Savonlinnassa on menossa vahva kehitysvaihe, toimenpiteet jotka käynnistettiin OKL:n siirtopäätöksen jälkeen purevat. Savonlinna nousi muuttovoittokaupungiksi viime vuonna ja muuttovoitto on vahvassa kasvussa tänäkin vuonna. Heinäkuun tilastossa olimme jo 120 asukasta plussalla. Samoin työllisyystilanne on koronan aiheuttaman nousupiikin jälkeen parantumassa vinhaa vauhtia. Ammattikorkeakoulukampuksen opiskelijamäärä on kaksinkertaistumassa 1.400 opiskelijaan, teknologiapuiston laajentuminen jatkuu, Parikkalan rajanylityspaikka on kansainvälistymässä, metsäliitto teki 50 miljoonan kertopuutehdasinvestoinnin, samoin UPM teki investointeja Savonlinnaan. Myönteinen kehitys näkyy nyt myös vuokra-asuntojen kysynnän kasvuna kaupunkikeskustan alueelle, josta syystä on tärkeää saada vuokratalojen investointihanke eteenpäin, toteaa kaupunginjohtaja Janne Laine.

Kuva: Asemakaavaan merkitty suunnitellun rakennuksen tontti sinisellä kehyksellä