Hyppää sisältöön

Omakotitonttien

1. Hinnoittelu 2024

Tekninen lautakunta 23.1.2024 § 15 tonttien perushinta määräytyy hintavyöhykkeittäin seuraavasti:

I                 13 700 € + 6,70 €/m²                   (1000 m²  = 20 400 €)

II                 9 200 € + 6,70 €/m²                   (1000 m²  = 15 900 €)

III                 8 000 € + 6,70 €/m²                   (1000 m²  = 14 700 €)

IV                Tapauskohtaisesti

Muut  taajamat    2 500 € + 2,50 €/m²              (1000 m²  = 5 000 €)

Hintavyöhykekartta 

Tontin laadusta johtuva jyvityskerroin vaihtelee välillä 0,8 – 1,5.
Erikoistontit kuten rantatontit hinnoitellaan tapauskohtaisesti.
Vuokrattavilla uusilla tonteilla vuokra on 5% em. hinnoista.

2. Luovutusmuoto

Pääosin tontit luovutetaan rakentajan valinnan mukaan vuokraamalla tai myymällä. Osa tonteista luovutetaan vain myymällä. Vuokra-aika on 50 vuotta.

3. Varausmenettely

Uudet tontit tulevat luovutuksen piiriin vuosittain yleensä helmi-huhtikuussa, jolloin hakumahdollisuudesta ilmoitetaan sanomalehdessä. Sen jälkeen tontit ovat varattavissa noin yhden (1) vuoden varausajalla koska tahansa. Varausmaksu, jota ei palauteta, on 364,00 € (sis. ALV 24%).

4. Jakoperusteet

Jos useampi hakija on anonut varattavaksi samaa tonttia, eikä jakoperusteita ole erikseen vahvistettu, tekninen lautakunta päättää luovutusperusteista. Menettelytapana voi olla tarjouskilpailu, huutokauppa tai arpominen.
Tonttien varaamisesta, vuokraamisesta ja myymisestä päättää kaupungingeodeetti teknisen lautakunnan vahvistaman hinnoittelu ja luovutusohjeiston mukaisesti.

Vapaat omakotitontit