Hyppää sisältöön

Metsästrategia

Metsästrategian laadinta on esitetty tavoitteeksi Savonlinnan kaupungin vuoden 2019 talousarvion maankäyttöpalveluiden kehittämissuunnitelmassa. Tavoitteiden mukaisesti strategia sisältää metsämaan ostoon ja myyntiin sekä maankäyttöön ja puunmyyntiin liittyviä tavoitteita ja periaatteita.

Metsästrategia käsittää kaupungin metsänhoidon periaatteet ja tavoitteet. Strategiassa esitetään Savonlinnan kaupungin metsien nykytilanne, sekä annetaan keinot tilanteen korjaamiselle, jotta jatkossa kaupungin metsienhoito olisi kestävällä pohjalla. Metsästrategia pohjautuu kaupungin sähköiseen metsien käyttö- ja hoitosuunnitelmaan.

Savonlinnan kaupunki omistaa metsää noin 4350 hehtaaria. Metsät sijoittuvat maantieteellisesti hyvin laajalle alueelle, koska kuntaliitoksien myötä kaupungin omistukseen tulivat vuonna 2009 Savonrannan ja vuonna 2013 Kerimäen sekä Punkaharjun kuntien metsät.

Metsästrategiassa vuotuista hakkuumäärää tarkastetaan niin, että se ei ylitä metsien kasvua. Lisäksi metsästrategian mukaan kaupunki voi ostaa aktiivisesti puuston kehitysluokkajakaumaltaan kaupungille soveltuvia metsäkiinteistöjä ja vastaavasti ei laita myyntiin omistamiaan metsäkiinteistöjä. Suunnitelman tavoitteena on metsien kestävä käyttö ja ennustettava tasainen tulovirta.

Taajamametsien hoidossa pyritään soveltamaan jatkuvan kasvatuksen periaatteita.

Metsästrategialuonnoksen on valmistellut metsätalousinsinööri Tuomas Huttunen.
Tekninen lautakunta on käsitellyt asiaa 10.12.2019 § 225, 13.12.2022 § 225 ja 23.1.2024 § 5.
Lopullisen metsästrategian hyväksyy tekninen lautakunta.

Metsästrategialuonnos on ollut nähtävillä ja kuntalaisilla on ollut mahdollisuus kommentoida luonnosta 5.12.2023–8.1.2024.

Lisätietoja:

Huttunen Tuomas, metsätalousinsinööri

  • Tekninen toimiala / Metsätilat

Puh. 044 417 4673

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: tuomas.huttunen@savonlinna.fi