Hyppää sisältöön

Joukkoliikenteen raportit

Yhdistelmäraportit

EU:n palvelusopimusasetus (7. artikla 1. kohta) määrittelee, että toimivaltaisen viranomaisen tulee julkaista kerran vuodessa yhdistelmäraportti alueensa joukkoliikenteestä.