Hyppää sisältöön

Uudet lukutaidot

Savonlinnan varhaiskasvatus on mukana Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa vuosina 2021-2023. Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma on osa opetus- ja kulttuuriministeriön laajempaa Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa. Oikeus oppia -kehittämisohjelman tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksemme laatua ja tasa-arvoa, edistää oppimisen tukea sekä luoda oppimiselle joustavampi alku.

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman painopisteenä on sekä varhaiskasvattajien taitojen kehittäminen että lasten oma tekeminen ja tuottaminen. Kehittämällä varhaiskasvattajien taitoja vahvistamme lasten taitoja. Kehittämisohjelman avulla varhaiskasvattajat ja lapset yhdessä opettelevat digitaalista osaamista, medialukutaitoja ja ohjelmoinnillista osaamista varhaiskasvatukseen palkatun digiohjaajan tuella. Osaamista ja taitoja harjoitellaan leikkien sekä yhdessä tutkien ja toimien. Tämä edistää vuorovaikutusta ja toisten huomioimista sekä samalla rohkaisee lapsia luovaan ilmaisuun. Lisäksi vastuullisuus ja turvallisuus niin välineiden, palveluiden kuin sovellustenkin käytön suhteen tulevat huomioiduksi. Lapsi on itse aktiivinen tutkija ja tuottaja aikuisen tuella – ei passiivinen kuuntelija ja sivustaseuraaja. Digivälineitä käytetään toiminnallisesti ja leikillisesti yhdessä. Toimintatapa on aktiivista, osallistavaa ja pedagogista.

2021-2022 toimintakauden aikana varhaiskasvatuksessa kehitettiin uusien lukutaitojen osaamisen alueita yhteisen teeman, Saimaan, kautta. Saimaa-teeman ympärille toiminta muotoutui lasten mielenkiinnon kohteiden mukaisesti. Lasten mielestä Saimaa-teemaan liittyivät mm. kalat, metsä ja luonto, norpat sekä saaret ja laivat. Näitä ilmiöitä tutkittiin syksyn 2021 aikana perinteisin menetelmin havainnoimalla, tutkimalla ja kuvallisen ilmaisun avulla. 

Kevään 2022 aikana lapset mm. tuottivat yhdessä varhaiskasvattajien kanssa erilaisia digitaalisia tuotoksia tutustuessaan laitteiden ja välineiden käyttöön. Tuotos saattoi olla yhden lapsen oivallus, joka sai digitaalisen muodon tai koko ryhmän pitkäkestoisempi yhteinen prosessi. Perinteistä käsillä tekemistä yhdistettiin digitaaliseen tuottamiseen. Ryhmissä tehtiin mm. digitarinoita, joissa yhdistettiin lasten omiin piirroksiin ääntä, kerrontaa ja soitantaa, digitaalisia lautapelejä, satuja jne. Oheisesta linkistä löytyy tuotoksia, joihin huoltajilta on saatu julkaisuluvat: Uudet lukutaidot -hankkeessa tuotettuja digitaalisia tuotoksia Savonlinnan päiväkotiryhmissä 2021-2022.

2022-2023 digitaalista tuottamista, medialukutaitoa ja ohjelmointiosaamista jatketaan ryhmäkohtaisten suunnitelmien kautta arjen toimintoihin mukauttaen. Jokaiselle ryhmälle laaditaan suunnitelma, jossa huomioidaan lasten kiinnostusten kohteet, ikä sekä varhaiskasvattajien kokemukset laitteiden ja sovellusten käytössä. Suunnitelmassa hyödynnetään uusien lukutaitojen hyvän pedagogisen toiminnan kuvauksia.

Digiohjaaja kiertää ryhmissä laatimassa suunnitelmia ja kouluttamassa varhaiskasvattajia heidän tarpeidensa mukaisesti sovellusten käyttöön. Lisäksi päiväkotien varhaiskasvattajista koulutetaan 1-2 digituutoria/päiväkoti mallintamaan pedagogisia työtapoja ja käytänteitä sekä tukemaan varhaiskasvattajia käytössä olevien laitteiden ja tietosuojatarkastuksen läpikäyneiden sovellusten pedagogisessa käytössä.


Tuononen Tero, kasvatus- ja opetuspäällikkö

  • Sivistystoimiala / Koulutoimi
  • Sivistystoimiala / Varhaiskasvatus

Puh. 044 417 4303

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: tero.tuononen@savonlinna.fi

Roivio Kati, varhaiskasvatuksen digiohjaaja

  • Sivistystoimiala / Varhaiskasvatus

Puh. 050 308 4828

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: kati.roivio@savonlinna.fi