Lomakkeet

Lomakkeet

Lomakkeet ovat joko

  • verkosta tulostettavia lomakkeita tai
  • verkossa täytettäviä ja suoraan verkon välityksellä lähetettäviä lomakkeita.

Jos käytät Safari-selainta, voit saada sähköiseltä lomakesivulta ilmoituksen "Tämä yhteys ei ole yksityinen". Jatka tällöin Näytä lisätiedot -linkistä ja valitse "vierailla sivustolla" -linkki.

Tulostettavat lomakkeet lähetetään postin välityksellä lomakkeissa tai hakuohjeissa oleviin osoitteisiin.

Henkilötietojen käsittely kaupungin sähköisen asioinnin yhteydessä

Savonlinnan kaupungilla on käytössä myös Suomi.fi-viestit
Lähetetty viesti ohjautuu kaupunginkansliaan.

Suomi.fi-viestit on paperipostin korvaava viestintäkanava kansalaisen ja palvelun käyttöön ottaneiden viranomaisten välillä. Sen kautta viranomaiset voivat lähettää kansalaisille päätöksiään ja muita asiakirjoja tietoturvallisesti sähköisesti.

Suomi.fi - yleiset lomakkeet

 

Kohdeavustushakemukset

Rekisteröityjen järjestöjen ja yhteisöjen kohdeavustushakemus v. 2020 (yli 5000€) 

Savonlinnan kaupungin avustusten myöntämistä koskevat yleiset ehdot 
Selvitys avustuksen käytöstä

 

Elinkeinopalvelut:

Kohdeavustushakemus (alle 5000€)

 

Pysäköinninvalvonta:

Sähköinen oikaisuvaatimus pysäköinninvalvojalle
Claim for correction

Hakemus yksityisen kiinteistön ottamisesta kunnallisen pysäköinninvalvonnan piiriin

Pyyntö ajoneuvon siirtämiseksi yksityiseltä alueelta


Koulutoimi ja varhaiskasvatus:

 

Kulttuuripalvelut:

Rekisteröityjen järjestöjen kulttuuritoimintaan kohdistuvat avustukset (yli 5000€) ovat vuosittain haettavana 30.9. mennessä.

Kulttuuritoimellla ei enää ole jaettavana tapahtuma- ja matka-avustuksia (alle 5000€) eikä taiteilijoiden kohdeapurahaa.

 

Vapaa-aikapalvelut:

Tekniset palvelut

Asuntopalvelut

Hallintopalvelut

Jätehuolto

Jätehuollon perusmaksun määräytyminen

Aluekeräysmaksun määräytyminen

 

Kaavoitus

Kaupunkiympäristö

Maaseututoimi

 

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta on siirtynyt käyttämään sähköistä asiointia, lupahakemukset ja neuvontapyynnöt voi täyttää osoitteessa www.lupapiste.fi

Ruoka- ja siivouspalvelut

Savonlinnan Vesi

Tontit

Yksityistiet

Ympäristönsuojelu