Lomakkeet

Sähköisen asioinnin lomakkeet

Sähköisen asioinnin lomakkeet ovat joko

  • verkosta tulostettavia lomakkeita tai
  • verkossa täytettäviä ja suoraan verkon välityksellä lähetettäviä lomakkeita.

Tulostettavat lomakkeet lähetetään postin välityksellä lomakkeissa tai hakuohjeissa oleviin osoitteisiin.

Savonlinnan kaupungilla on käytössä myös Suomi.fi-viestit
Lähetetty viesti ohjautuu kaupunginkansliaan.

Suomi.fi-viestit on paperipostin korvaava viestintäkanava kansalaisen ja palvelun käyttöön ottaneiden viranomaisten välillä. Sen kautta viranomaiset voivat lähettää kansalaisille päätöksiään ja muita asiakirjoja tietoturvallisesti sähköisesti.

Suomi.fi - yleiset lomakkeet

 

Rekisteröityjen järjestöjen ja yhteisöjen kohdeavustushakemus v. 2019
(yli 5000€)
 

Avustusten myöntämistä koskevat ehdot 
Selvitys avustuksen käytöstä

 

Elinkeinopalvelut

Kohdeavustushakemus (alle 5000€)

 

Pysäköinninvalvonta:

Sähköinen oikaisuvaatimus pysäköinninvalvojalle
Claim for correction

Hakemus yksityisen kiinteistön ottamisesta kunnallisen pysäköinninvalvonnan piiriin

Pyyntö ajoneuvon siirtämiseksi yksityiseltä alueelta


Koulutoimi ja varhaiskasvatus:

 

Kulttuuripalvelut:

Kulttuuritoimen avustusten jakoperusteet löydät Kulttuuritoimen Avustukset ja apurahat -sivulta

 

Vapaa-aikapalvelut:

  • Vuorojen perustiedot (koulujen salit)
    pdf word

 

Tekniset palvelut

Asuntopalvelut

Hallintopalvelut

Jätehuolto

Jätehuollon perusmaksun määräytyminen

Aluekeräysmaksun määräytyminen

 

Kaavoitus:

Kaupunkiympäristö:

Maaseututoimi:

 

Rakennusvalvonta:

Rakennusvalvonta on siirtynyt käyttämään sähköistä asiointia, lupahakemukset ja neuvontapyynnöt voi täyttää osoitteessa www.lupapiste.fi

Ruoka- ja siivouspalvelut

Savonlinnan Vesi

Tontit

Yksityistiet

Ympäristönsuojelu: