Lomakkeet

Lomakkeet

Lomakkeet ovat joko

  • verkosta tulostettavia lomakkeita tai
  • verkossa täytettäviä ja suoraan verkon välityksellä lähetettäviä lomakkeita.

Jos käytät Safari-selainta, voit saada sähköiseltä lomakesivulta ilmoituksen "Tämä yhteys ei ole yksityinen". Jatka tällöin Näytä lisätiedot -linkistä ja valitse "vierailla sivustolla" -linkki.

Tulostettavat lomakkeet lähetetään postin välityksellä lomakkeissa tai hakuohjeissa oleviin osoitteisiin.

Henkilötietojen käsittely kaupungin sähköisen asioinnin yhteydessä

Savonlinnan kaupungilla on käytössä myös Suomi.fi-viestit
Lähetetty viesti ohjautuu kaupunginkansliaan.

Suomi.fi-viestit on paperipostin korvaava viestintäkanava kansalaisen ja palvelun käyttöön ottaneiden viranomaisten välillä. Sen kautta viranomaiset voivat lähettää kansalaisille päätöksiään ja muita asiakirjoja tietoturvallisesti sähköisesti.

Suomi.fi - yleiset lomakkeet

 

Kohdeavustushakemukset

Rekisteröityjen järjestöjen ja yhteisöjen kohdeavustushakemus v. 2020 (yli 5000€) 

Savonlinnan kaupungin avustusten myöntämistä koskevat yleiset ehdot 
Selvitys avustuksen käytöstä

 

Elinkeinopalvelut:

Kohdeavustushakemus (alle 5000€)

 

Pysäköinninvalvonta:

Sähköinen oikaisuvaatimus pysäköinninvalvojalle
Claim for correction

Hakemus yksityisen kiinteistön ottamisesta kunnallisen pysäköinninvalvonnan piiriin

Pyyntö ajoneuvon siirtämiseksi yksityiseltä alueelta


Koulutoimi ja varhaiskasvatus:

 

Kulttuuripalvelut:

Rekisteröityjen järjestöjen kulttuuritoimintaan kohdistuvat avustukset (yli 5000€) ovat vuosittain haettavana 30.9. mennessä.

Kulttuuritoimellla ei enää ole jaettavana tapahtuma- ja matka-avustuksia (alle 5000€) eikä taiteilijoiden kohdeapurahaa.

 

Vapaa-aikapalvelut:

  • Vuorojen perustiedot (koulujen salit)
    pdf word

 

Tekniset palvelut

Asuntopalvelut

Hallintopalvelut

Jätehuolto

Jätehuollon perusmaksun määräytyminen

Aluekeräysmaksun määräytyminen

 

Kaavoitus

Kaupunkiympäristö

Maaseututoimi

 

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta on siirtynyt käyttämään sähköistä asiointia, lupahakemukset ja neuvontapyynnöt voi täyttää osoitteessa www.lupapiste.fi

Ruoka- ja siivouspalvelut

Savonlinnan Vesi

Tontit

Yksityistiet

Ympäristönsuojelu