Kaavoitus

Parhaillaan nähtävänä olevien kaavojen kuulutukset löytyvät Kuulutukset-sivulta

Kesäajan asiakaspalveluajat

Kaavoituspalveluiden asiakaspalvelu on suljettu 16.7.-29.7.2018. Asiakaspalvelua rajoitetusti ajalla 9.-15.7.2018 ja 30.7.-5.8.2018.

 

 

Vireillä olevia kaavahankkeita:

Savonrannan rantayleiskaavan muutos osalle tilasta 740-571-3-23 ja Savonrannan kirkonkylän asemakaavan laajennus osalle tilasta 740-565-4-242 ja tilalle 740-565-4-244 (Kääpäsaari), ehdotukset uudelleen nähtävänä

Kaavoitushankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä ehdotusvaiheen kaavaselostus ja kaavakartta pidetään yleisesti nähtävänä 12.6.-12.7.2018 Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluissa, Olavinkatu 27 ja Savonrannan yhteispalvelupisteessä, Kangastie 3 sekä kaupungin kotisivuilla.

Mahdolliset muistutukset tulee jättää 12.7.2018 mennessä Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluihin tai sähköpostitse osoitteeseen

Savonrannan rantayleiskaavan muutos

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Liite 2, ote voimassa olevasta Kääpäsaaren rantakaavasta

Liite 3, ote voimassa olevasta Savonrannan rantayleiskaavasta

Liite 4, luonnosvaiheen vastineraportti

Liite 5, ehdotusvaiheen vastineraportti

Savonrannan kirkonkylän asemakaavan laajennus

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Liite 2, ote voimassa olevasta Kääpäsaaren rantakaavasta

Liite 3, ote voimassa olevasta Savonrannan rantayleiskaavasta

Liite 4, seurantalomake

Liite 5, Natura-tarvearviointi

Liite 6, päivitys Natura-tarvearviointiin

Liite 7, Savonlinnan maakuntamuseon lausunto

Liite 8, luonnosvaiheen vastineraportti

Liite 9, teoreettinen melualue

Liite 10, viranomaisneuvottelun muistio

Liite 11, ehdotusvaiheen vastineraportti

 

Laattaansaaren, Uitonsalon sekä Jokiniemen-Kurkiniemen ranta-asema- kaavojen osittainen kumoaminen, ehdotukset

Laattaansaaren rantakaava, joka koskee tilaa Viholansaari (740-542-2-11) sekä osittain tiloja Laattaansaari (740-542-13-4) ja Korpivuori (740-542-12-11), Uitonsalon rantakaava, joka koskee osittain tilaa Taivallahti (740-544-20-14) ja Jokiniemen-Kurkiniemen rantakaava, joka koskee osittain tilaa Kurkiniemi (740-544-11-47) ovat edenneet ehdotusvaiheeseen.

Edellä mainitut rantakaavojen ehdotukset ovat nähtävillä 7.6.–10.7.2018 Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27 ja Punkaharjun yhteispalvelupisteessä osoitteessa Kauppatie 20, Punkaharju (MRL 62 § ja MRA 30§). Ehdotusaineistot löytyvät myös kaupungin kotisivuilta www.savonlinna.fi

Osallisilla on mahdollisuus jättää muistutus kaavaehdotuksista. Muistutus on toimitettava kaavanlaatijalle ennen nähtävilläolon päättymistä osoitteeseen Järvi-Saimaan Palvelut Oy, Kauppatie 1, 58700 Sulkava. Lisätietoja hankkeesta saa kaavan laatijalta Ins. Henna Arkolta (puh. 044-417 5242, henna.arkko (at) jarvisaimaanpalvelut.fi

Laattaansaari

Kaavakartta

Kaavaselostus

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Uitonsalo

Kaavakartta

Kaavaselostus

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Jokiniemi-Kurkiniemi

Kaavakartta

Kaavaselostus

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutos 19. kaupunginosan kortteliin 70 tonteille 14 ja 9 sekä viereiselle katualueelle, Itäväylän yrityspuisto, Satelliittikadun ja Tietokujan kulma

Asemakaavaehdotus on nähtävillä 28.5.-26.6.2018.

Kotisivujen lisäksi kaava-asiakirjoihin voi tutustua kaupungintalolla, Olavinkatu 27, C-porras 3. kerros

Muistutukset kaavaehdotuksesta on jätettävä 26.6.2018 mennessä osoitteeseen: Savonlinnan kaupunki, Kaavoituspalvelut/Asemakaavoitus, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai

Lisätietoja: vs.asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666,

 

Kaavakartta (ehdotus) 

Kaavaselostus ( ehdotus)

LIITE 1: Asemakaavan seurantalomake

LIITE 2: Poistuva kaava

LIITE 3: Yhdyskuntatekninen huolto

LIITE 4: Palaute luonnoksesta ja vastineet 

 

Oravin-Joutenveden osayleiskaavan muutos osalle tiloista 740-502-11-35 ja 740-502-8-21

Ehdotusvaiheen kaavaselostus ja kaavakartta oli yleisesti nähtävänä 15.5.- 15.6.2018.

Lisätietoja kaavasta antaa kaavan laatija Keijo Tolppa, puh. 0400 139 077, arkkitehtitoimisto.tolppa (at) spynet.fi

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

  

Luonnos asemakaavan muutokseksi 2. kaupunginosassa Puistokatu 1-7 tonteille 740-2-12-2 ja 740-2-12-11

oli yleisesti nähtävänä 27.4.-28.5.2018.

Lisätietoja: vs. asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666 

LIITE 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Savonlinnan kaupungin rakennusjärjestyksen tarkistus

Rakennusjärjestyksen tarkistus, ehdotus

Ehdotus rakennusjärjestyksen tarkistamiseksi oli yleisesti nähtävänä 19.3.2018- 20.4.2018. 

 

Valksaaren ranta-asemakaavan muutos tilalle 740-518-10-40

Ehdotus oli nähtävänä 5.2.-5.3.2018.

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija Keijo Tolppa, puh. 0400 139 077.

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

 

Asemakaavan muutos tontille 740-3-37-3 (Kirkkolahden eteläosa)

Liite 1: osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 12.1.-12.2.2018.

Lisätietoja: vs. kaavoituspäällikkö Päivi Behm p. 044 417 4655

 

Tarkastamonkatu 3

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 15.12.2017–15.1.2018.

Lisätietoja: vs. kaavoituspäällikkö  Päivi Behm p. 044 417 4655,      

   

Punkaharjun keskustaajaman ajantasaistus

Punkaharjun keskustaajaman asemakaavan ajantasaistus on tullut vireille teknisen lautakunnan päätöksellä § 300 15.9.2015. Alue on laajuudeltaan noin 2,7 km² ja kattaa koko Punkaharjun keskustaajaman Antikanniemestä Vesalaisenniemeen ja Pakkasharjulle. Alueella on voimassa 27 rakennus- ja asemakaavaa jotka ovat osin puutteellisia ja vanhentuneita. Tavoitteena on uudistaa asemakaavatilanne todellista maankäyttöä ja tarvetta vastaavaksi selkeäksi kokonaisuudeksi.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 21.09.2016 lähtien koko kaavaprosessin ajan kaupungintalolla (C-porras, 3.krs) ja kaupungin kotisivuilla.

Asemakaava-asioissa yhteyshenkilönä on vs.asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen, Savonlinnan kaupunki,

Lisätietoja: vs. asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666.

Saunaniemen ranta-asemakaava

Saunaniemen ranta-asemakaava koskee Savonlinnan kaupungin pohjoisosassa, Savonrannan alueella sijaitsevaa tilaa Saunaniemi 740-575-3-32. Ranta-asemakaavalla muodostuu korttelit 1-13 ja puisto-, venevalkama-, maa- ja metsätalous- sekä kaavatiealueet.

Saunaniemen ranta-asemakaavaehdotus oli nähtävänä 11.04.2016 – 12.05.2016

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija DI Seppo Lamppu p. 040-8674451, Kurtinniitynkuja 11, 02780 Espoo tai sähköpostitse seppo.lamppu (at) kaavoitus.fi, tai Savonlinnan kaupunki: vs. kaavoituspäällikkö Päivi Behm, , puh. 044 417 4655.

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma 

 

Punkaharjun Enanniemen, Kotikallion tilan ym. alueiden rantakaavan muutosehdotus ranta-asemakaavaksi

 (oli nähtänä 19.12.2014 - 19.1.2015)

Lisätietoja kaavasta antaa asemakaavateknikko Tuula Mähönen puh. 044 417 4665

Liite 2, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

 

Puistoniemen ranta-asemakaava

Puistoniemen ranta-asemakaava koskee Oravin kyläalueen eteläosassa sijaitsevaa tilaa Puistoniemi 740-502-21-91. Ranta-asemakaavalla muodostuu kortteli 1.

Luonnos oli nähtävänä 18.12.2014 – 23.01.2015

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija DI Seppo Lamppu p. 040-8674451 tai seppo.lamppu(at)kaavoitus.fi

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma