•  

Kaavoitus

Parhaillaan nähtävänä olevien kaavojen kuulutukset löytyvät Kuulutukset-sivulta

 

Vireillä olevia kaavahankkeita:

Takaharjulan ranta-asemakaavan muutos tilalle 740-578-2-3, ehdotus

Ehdotusvaiheen kaavaselostus ja kaavakartta pidetään nähtävänä 23.2.-23.3.2018 Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluissa, Olavinkatu 27 ja Savonrannan yhteispalvelupisteessä, Kangastie 3 sekä kaupungin kotisivuilla.

Mahdolliset muistutukset tulee jättää 23.3.2018 mennessä Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluihin tai sähköpostitse osoitteeseen: yleiskaavoitus (at) savonlinna.fi

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija Keijo Tolppa, puh. 0400 139 077,

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Liite 2, voimassa oleva ranta-asemakaava määräyksineen

Liite 3, seurantalomake

Liite 4, luonnosvaiheen vastineraportti

 

Oravin-Joutenveden osayleiskaavan muutos osalle tiloista 740-502-11-35 ja 740-502-8-21, luonnos

Kaavoitushankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä luonnosvaiheen kaavaselostus ja kaavakartta pidetään yleisesti nähtävänä 19.2.-19.3.2018 Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluissa, Olavinkatu 27 ja kaupungin kotisivuilla.

Mahdolliset mielipiteet on toimitettava viimeistään 19.3.2018 osoitteeseen Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa, Savonniemenkatu 3B1, 57100 Savonlinna tai sähköpostitse osoitteeseen arkkitehtitoimisto.tolppa (at) spynet.fi

Lisätietoja kaavasta antaa kaavan laatija Keijo Tolppa, puh. 0400 139 077.

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Liite 2, voimassa oleva osayleiskaava

Asemakaavan muutos 10. kaupunginosan osalle korttelia 1, korttelille 53, Vipusenkuja

Valmisteluaineisto asemakaavan muutokseksi 10. kaupunginosan osalle korttelia 1 korttelille 53 sekä niihin liittyvälle katualueelle, (Vipusenkuja) on yleisesti nähtävänä
9.2.- 23.2.2018

Lisätietoja: asemakaavateknikko Tuula Mähönen, 044 417 4665.

Mahdolliset mielipiteet tulee jättää kirjallisesti viimeistään 23.2.2018 mennessä osoitteeseen: Savonlinnan kaupunki, Kaavoituspalvelut/Asemakaavoitus, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai

Kaavakartta (luonnos)

 

 

Asemakaavan muutos 19. kaupunginosan kortteliin 70 tonteille 14 ja 9 sekä viereiselle katualueelle, Itäväylän yrityspuisto, Satelliittikadun ja Tietokujan kulma

Kaavakartta (luonnos)

Kaavaselostus (luonnos)

LIITE 1: Asemakaavan seurantalomake

LIITE 2: Poistuva kaava merkintöineen ja määräyksineen

LIITE 3: Yhdyskuntatekninen huolto 

Asemakaavaluonnos on nähtävillä 5.2.-6.3.2018.

Mahdolliset muistutukset tulee jättää kirjallisesti 6.3.2018 mennessä osoitteeseen: Savonlinnan kaupunki, Kaavoituspalvelut/Asemakaavoitus, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666,  

 

Valksaaren ranta-asemakaavan muutos tilalle 740-518-10-40

Kaavoitushankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä ehdotusvaiheen kaavaselostus ja kaavakartta pidetään yleisesti nähtävänä 5.2.-5.3.2018 Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluissa, Olavinkatu 27 ja kaupungin kotisivuilla.

Mahdolliset muistutukset tulee jättää 5.3.2018 mennessä Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluihin tai sähköpostitse osoitteeseen yleiskaavoitus (at) savonlinna.fi

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija Keijo Tolppa, puh. 0400 139 077.

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Liite 2, voimassa oleva ranta-asemakaava määräyksineen

Liite 3, seurantalomake

Liite 4, luonnosvaiheen vastineraportti

 

Asemakaavan muutos tontille 740-3-37-3 (Kirkkolahden eteläosa)

Liite 1: osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 12.1.-12.2.2018.

Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Päivi Behm p. 044 417 4655

 

Tarkastamonkatu 3

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Talvisalon urheilualue

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

 

Vuohimäen leirintäalue

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tarkastamonkatu 3:n, Talvisalon urheilualueen ja Vuohimäen leirintäalueen asemakaavan muutosehdotukset olivat nähtävillä 15.12.2017–15.1.2018.

Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Päivi Behm p. 044 417 4655,

  

Luonnos Savonlinnan kaupungin rakennusjärjestyksen tarkistukseksi, nähtävänäoloajan jatkaminen

Luonnos rakennusjärjestyksen tarkistamiseksi oli nähtävänä 20.11.-19.12.2017.

Rakennusjärjestyksen tarkistus, luonnos

 

Pääskylahden teollisuusalueen osa

Asemakaavan muutosehdotus oli yleisesti nähtävillä 17.11.-18.12.2017.

Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Päivi Behm p. 044 417 4655,

Liite 1: osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

 

    

Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutos osalle tilasta 740-544-14-53

Ehdotusvaiheen kaavaselostus ja kaavakartta oli nähtävänä 18.8.-18.9.2017.

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija Keijo Tolppa, puh. 0400 139 077,

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

  

Savonrannan rantayleiskaavan muutos osalle tilasta 740-571-3-23 ja Savonrannan kirkonkylän asemakaavan laajennus osalle tilasta 740-565-4-242 ja tilalle 740-565-4-244 (Kääpäsaari), ehdotukset 

Savonrannan rantayleiskaavan muutos osalle tilasta 740-571-3-23 ja Savonrannan kirkonkylän asemakaavan laajennus osalle tilasta 740-565-4-242 ja tilalle 740-565-4-244 (Kääpäsaari).

Ehdotukset oli nähtävänä 19.1.- 20.2.2017.

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija Keijo Tolppa, puh. 0400 139 077.

Savonrannan rantayleiskaavan muutos osalle tilasta 740-571-3-23, ehdotus

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Savonrannan kirkonkylän asemakaavan laajennus osalle tilasta 740-565-4-242 ja tilalle 740-565-4-244 (Kääpäsaari), ehdotus

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma 

 

Putikon asemakaavan muutos ja laajennus, ehdotus

Asemakaava osalle Punkaniemen kylän kiinteistöjä 740-598-2-181, 740-598-2-182,
740-598-2-267, 740-598-2-3 04 ja osalle Kauvanniemen kylän kiinteistöjä 740-560-5-100, 740-560-6-81, 740-560-6-94, 740-560-6-95, 740-560-6-108 ja 740-560-6-146, osalle yhteistä vesialuetta 740-876-29-2.
Rakennuskaavan muutos asemakaavaksi koskee: 28.6.1967 vahvistettua Putikon asemanseudun rakennuskaavaa, korttelia 33 ja osaa teollisuus- ja varastorakennusten aluetta sekä liikennealuetta sekä 12.3.1986 vahvistettua Putikon rakennuskaavan muutosta ja laajennusta, kortteleita 2-7, 12-44 ja 46 sekä katu-, vesi-, liikenne- ja maatalousalueita, osaa virkistys-, liikenne- ja maa- ja metsätalousalueita.

Asemakaavalla muodostuu: Korttelit 2-7, 12-46 sekä niihin liittyvät katu-, erityis-, virkistys-liikenne-, venevalkama-, vesi-, maa- ja metsätalousalueet.

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 9.1.-7.2.2017.

Lisätietoja: asemakaavateknikko Tuula Mähönen, puh. 044 417 4665.

  

Punkaharjun keskustaajaman ajantasaistus

Punkaharjun keskustaajaman asemakaavan ajantasaistus on tullut vireille teknisen lautakunnan päätöksellä § 300 15.9.2015. Alue on laajuudeltaan noin 2,7 km² ja kattaa koko Punkaharjun keskustaajaman Antikanniemestä Vesalaisenniemeen ja Pakkasharjulle. Alueella on voimassa 27 rakennus- ja asemakaavaa jotka ovat osin puutteellisia ja vanhentuneita. Tavoitteena on uudistaa asemakaavatilanne todellista maankäyttöä ja tarvetta vastaavaksi selkeäksi kokonaisuudeksi.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 21.09.2016 lähtien koko kaavaprosessin ajan kaupungintalolla (C-porras, 3.krs) ja kaupungin kotisivuilla.

Asemakaava-asioissa yhteyshenkilönä on kaavoitusarkkitehti Pasi Heikkinen, Savonlinnan kaupunki,

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666.

Saunaniemen ranta-asemakaava

Saunaniemen ranta-asemakaava koskee Savonlinnan kaupungin pohjoisosassa, Savonrannan alueella sijaitsevaa tilaa Saunaniemi 740-575-3-32. Ranta-asemakaavalla muodostuu korttelit 1-13 ja puisto-, venevalkama-, maa- ja metsätalous- sekä kaavatiealueet.

Saunaniemen ranta-asemakaavaehdotus oli nähtävänä 11.04.2016 – 12.05.2016

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija DI Seppo Lamppu p. 040-8674451, Kurtinniitynkuja 11, 02780 Espoo tai sähköpostitse seppo.lamppu (at) kaavoitus.fi, tai Savonlinnan kaupunki: kaavoituspäällikkö Risto Aalto, risto.aalto (at) savonlinna.fi, puh. 044 417 4659.

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma 

 

Puistokatu 1-7

Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä 24.3.-25.4.2016. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavatyön keston ajan.

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Pasi Heikkinen puh. 044 417 4666

LIITE 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)    

 

Punkaharjun Enanniemen, Kotikallion tilan ym. alueiden rantakaavan muutosehdotus ranta-asemakaavaksi

 (oli nähtänä 19.12.2014 - 19.1.2015)

Lisätietoja kaavasta antaa asemakaavateknikko Tuula Mähönen puh. 044 417 4665

Liite 2, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

 

Puistoniemen ranta-asemakaava

Puistoniemen ranta-asemakaava koskee Oravin kyläalueen eteläosassa sijaitsevaa tilaa Puistoniemi 740-502-21-91. Ranta-asemakaavalla muodostuu kortteli 1.

Luonnos oli nähtävänä 18.12.2014 – 23.01.2015

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija DI Seppo Lamppu p. 040-8674451 tai seppo.lamppu(at)kaavoitus.fi

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma