Kaavoitus

Kaavoitus

Parhaillaan nähtävänä olevien kaavojen kuulutukset löytyvät Kuulutukset-sivulta

 

Vireillä olevia kaavahankkeita:

Palaute vireillä olevista kaavahankkeista jätetään nähtävilläoloajan päättymiseen mennessä kirjeitse osoitteeseen:

Savonlinnan kaupunki
Kaavoituspalvelut
Olavinkatu 27
57130 Savonlinna

tai sähköpostitse osoitteeseen:

 

Kaavoituskatsaus 2020

Kaavoituskatsaus 2020

 

Punkaharjun keskustaajaman asemakaavan muutos ja laajennus

Kaavaehdotus on nähtävänä 13.3.–15.5.2020.

Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666,

Kaavakartta, eteläosa

Kaavakartta, pohjoisosa

Kaavaselostus

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 3: Poistuvat asemakaavat, yhdistelmä

Liite 4: Poistuvat asemakaavat, määräykset

Liite 5: Keskustaajaman osayleiskaava

Liite 6: Kulttuuri- ja rakennushistoriallinen selvitys osa 1

Liite 6: Kulttuuri- ja rakennushistoriallinen selvitys osa 2

Liite 6: Kulttuuri- ja rakennushistoriallinen selvitys osa 3

Liite 7: Kulttuuriympäristön ja luonnon suojelu, karttaliite

Liite 8: Luontoselvitys

Liite 9: Liito-oravaselvitys

Liite 10: Pilaantuneet maat

Liite 11: Kiinteistöjako

Liite 12: Rakentamattomat tontit, karttaliite

Liite 13: Kaupungin maanomistus, karttaliite

Liite 14: Muinaisjäännökset

Liite 15: Yhdyskuntatekninen verkosto, karttaliite

Liite 16: Virkistys ja veneily, karttaliite

Liite 17: Palvelut, karttaliite

Liite 18: Teollisuus, karttaliite

Liite 19: Liikennekaavio, karttaliite

Liite 20: Ortokuva

Liite 21: Poistuvat asemakaavat, tietoja ja tiivistelmät selostuksista

Liite 22: Valokuvia

Liite 23: Liikennemelu, karttaliite

Liite 24: Tiivistelmä

Liite 25: Palaute kaavaluonnoksesta sekä vastineet

Liite 27: Rautatien melu- ja tärinäselvitys osa 1

Liite 27: Rautatien melu- ja tärinäselvitys osa 2

 

Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutos määräaloille tiloista Tuomaala 740-546-10-21 ja Sepänharju 740-546-10-19

Kaavaehdotus oli nähtävänä 26.2.–27.3.2020.

Lisätietoja: Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa p. 0400 139 077

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunitelma

Liite 2: Voimassa oleva osayleiskaava

Liite 3: Luonnosvaiheen vastineraportti

 

Savonlinnan keskustaajaman strateginen yleiskaava vuoteen 2040 

Kaavaluonnos oli nähtävänä 17.12.2019–17.2.2020.

Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Päivi Behm, 044 417 4655 

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 3: Savonlinnan modernismin ajan rakennusperintö

Liite 4: Kansallisen kaupunkipuiston alustava rajaus

Liite 5: Yleisötilaisuuden (15.1.2020) esittelykalvot

Liite 6: Yleisötilaisuuden (15.1.2020) muistio

 

Savonlinnan kansallisen kaupunkipuisto

Kansallisen kaupunkipuiston alustava rajaus ja hakemuksen luonnos olivat nähtävänä 17.12.2019–17.2.2020.

Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Päivi Behm, 044 417 4655

Savonlinnan kaupungin hakemus kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi Savonlinnaan, luonnos

Liitekartta 1: Savonlinnan kansallisen kaupunkipuiston alustava rajaus

Liitekartta 2 a: Kaavatilanne

Liitekartta 2 b: Kaavatilanne, keskusta

Liitekartta 2 c: Kaavatilanne, keskustan länsiosa

Liitekartta 2 d: Kaavatilanne, Haukivesi-Haapavesi

Liitekartta 3: Maanomistus

Liitekartta 4: Luonnonsuojelu ja ympäristöarvot

Liitekartta 5: Viheralueet, liikuntapaikat ja ulkoilureitit

Liitekartta 6: Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaisjäännökset

Liitekartta 7: Kaupunkipuiston osa-alueet

Selvitykset:

Liite 1: Savonlinnan modernismin ajan rakennusperintö

Liite 2: Viheralueiden hoito- ja käyttöluokitus 2019

Liite 3: Riihisaaren yleissuunitelma

Liite 4: Olavinkadun yleissuunnitelma

Liite 5: Yleisötilaisuuden (15.1.2020) esittelykalvot

Liite 6: Yleisötilaisuuden (15.1.2020) muistio

 

Oravin-Joutenveden osayleiskaavan muutos määräalle tilasta Salonpää 740-502-15-33 ja Jannilan ranta-asemakaavan muutos tiloille Vuorenkainalo 740-502-17-50 ja Lehmuslaakso 740-502-17-51

Kaavaehdotus hyväksyttiin 30.3.2020.

Lisätietoja: Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa p. 0400 139 077

Oravin-Joutenveden osayleiskaavan muutos, kaavakartta

Oravin-Joutenveden osayleiskaavan muutos, kaavaselostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Jannilan ranta-asemakaavan muutos, kaavakartta

Jannilan ranta-asemakaavan muutos, kaavaselostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

 

Asemakaavan muutos, Linnankatu-Akselinkatu

Kaavaluonnos oli nähtävänä 3.12.2019–15.1.2020.

Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 3: Poistuva kaava

Liite 4: Yhdyskuntatekninen verkosto

Liite 5: Valokuvia

Asemakaavan yhteydessä hyväksyttävä tonttijaon muutos 1-17-18

Asemakaavan yhteydessä hyväksyttävä tonttijaon muutos 1-24-2

3D-malli

 

Puruveden rantayleiskaavan muutos määräalalle tilasta Poukama 740-598-9-6 

Kaavaehdotus hyväksyttiin 30.3.2020.

Lisätietoja: Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa p. 0400 139 077

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 2: Voimassa oleva rantayleiskaava

Liite 3: Luonnosvaiheen vastineraportti 

  

Haukiveden-Haapaveden osayleiskaavan muutos ja ranta-asemakaavan laatiminen tilalle Metsäkoulu 740-551-15-132

Osayleiskaavan ja ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmat (OAS) ja osayleiskaavan kaavaluonnos olivat nähtävänä 16.10.–14.11.2019.

Lisätietoja: DI Pirkka Aula p. 050 353 1162,

Osayleiskaavamuutoksen kaavakartta

Osayleiskaavamuutoksen kaavaselostus

Voimassa oleva osayleiskaava

Osayleiskaavamuutoksen OAS

Ranta-asemakaavan OAS

 

Puistoniemen ranta-asemakaava

Puistoniemen ranta-asemakaava koskee Oravin kyläalueen eteläosassa sijaitsevaa tilaa Puistoniemi 740-502-21-91. Kaavaehdotus hyväksyttiin 30.3.2020.

Lisätietoja: DI Seppo Lamppu p. 040 867 4451

Kaavakartta 

Kaavaselostus osa 1

Kaavaselostus osa 2

Liite 1: Asemakaavan seurantalomake 

Liite 2: Asemakaavakartan pienennös

Liite 3 a: Havainnekuva, ilmakuva

Liite 3 b: Havainnekuva, asemapiirros

Liite 3 c: Havainnekuva, alueleikkaukset

Liite 3 d: Havainnekuva, näkymiä eri suunnista

Liite A: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite B: Luontoselvitys

Liite C: Muinaisjäännösinventointi

Liite D: Maisema-, miljöö- ja rakennuskuvaus

Liite E: Rakennusinventointi

Liite F: Alustava liikennemelun mallinnus

Liite G: Liikenneselvitys  

 

Kauppatorin ja matkustajasataman asemakaavan muutos

Kaavaluonnos oli nähtävänä 7.6.–8.7.2019.

Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666  

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 3: Poistuva asemakaava

Liite 4: Yhdyskuntatekninen verkosto

Liite 7: Olavinkadun yleissuunnitelma, vaihe II 2014, osa 1

Liite 7: Olavinkadun yleissuunnitelma, vaihe II 2014, osa 2

Liite 7: Olavinkadun yleissuunnitelma, vaihe II 2014, osa 3

 3D-malli

  

Savonrannan rantayleiskaavan muutos Metsähallituksen hallinnoimille tiloille

Kaavamuutos koskee Metsähallituksen hallinnoimia tiloja 740-578-8-35 Saarijärvi, 740-578-8-36 Silmusalo, 740-893-1-6 Putkisalon Ruununpuisto, 740-893-1-5 Pirttilä ja Mäntysalo, 740-545-15-46 Ahvenlampi, 740-573-2-23 Leipämäki, 740-573-1-11 Putkisalon Ruununpuisto, 740-566-7-0 Kiurunsalo, 740-511-2-4 Kuittuanmäki, 40-510-1-7 Palstatila Ruununpuistoksi ja 740-579-1-25 Kakonranta.

Kaavaluonnos oli nähtävänä 6.3.–6.4.2019.

Lisätietoja: DI Timo Leskinen p. 040 508 9680

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

      

Enanniemen ranta-asemakaavamuutos

Punkaharjun, Enanniemen, Kotikallion tilan ym. alueiden rantakaavan muutosehdotus ranta-asemakaavaksi oli nähtävänä 6.11.–5.12.2018.

Lisätietoja: asemakaavateknikko Tuula Mähönen p. 044 417 4665 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma