•  

Kaavoitus

Parhaillaan nähtävänä olevien kaavojen kuulutukset löytyvät Kuulutukset-sivulta

 

Vireillä olevia kaavahankkeita:

Savonlinnan kaupungin rakennusjärjestyksen tarkistus

Rakennusjärjestyksen tarkistus, ehdotus

Ehdotus rakennusjärjestyksen tarkistamiseksi oli yleisesti nähtävänä 19.3.2018- 20.4.2018.

 

Laattaansaaren, Uitonsalon sekä Jokiniemen-Kurkiniemen ranta-asema- kaavojen osittainen kumoaminen, luonnokset

Laattaansaaren rantakaava, joka koskee tilaa Viholansaari (740-542-2-11) sekä osittain tiloja Laattaansaari (740-542-13-4) ja Korpivuori (740-542-12-11), Uitonsalon rantakaava, joka koskee osittain tilaa Taivallahti (740-544-20-14) ja Jokiniemen-Kurkiniemen rantakaava, joka koskee osittain tilaa Kurkiniemi (740-544-11-47) ovat edenneet luonnosvaiheeseen.

Edellä mainitut rantakaavojen luonnokset olivat nähtävillä 12.3.–26.3.2018.

Laattaansaari

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Uitonsalo

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Jokiniemi-Kurkiniemi

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma

 

Takaharjulan ranta-asemakaavan muutos tilalle 740-578-2-3, ehdotus

Ehdotusvaiheen kaavaselostus ja kaavakartta oli nähtävänä 23.2.-23.3.2018 Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija Keijo Tolppa, puh. 0400 139 077,

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Oravin-Joutenveden osayleiskaavan muutos osalle tiloista 740-502-11-35 ja 740-502-8-21, luonnos

Kaavoitushankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä luonnosvaiheen kaavaselostus ja kaavakartta oli yleisesti nähtävänä 19.2.-19.3.2018.

Lisätietoja kaavasta antaa kaavan laatija Keijo Tolppa, puh. 0400 139 077.

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma 

Asemakaavan muutos 10. kaupunginosan osalle korttelia 1, korttelille 53, Vipusenkuja

Ehdotus asemakaavan muutokseksi 10. kaupunginosan osalle korttelia 1, korttelille 53 sekä niihin liittyvälle katualueelle (Vipusenkuja) oli yleisesti nähtävänä 1.3.- 15.3.2018.

Lisätietoja: asemakaavateknikko Tuula Mähönen, 044 417 4665.

 

Asemakaavan muutos 19. kaupunginosan kortteliin 70 tonteille 14 ja 9 sekä viereiselle katualueelle, Itäväylän yrityspuisto, Satelliittikadun ja Tietokujan kulma

Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 5.2.-6.3.2018.

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666,  

 

Valksaaren ranta-asemakaavan muutos tilalle 740-518-10-40

Ehdotus oli nähtävänä 5.2.-5.3.2018.

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija Keijo Tolppa, puh. 0400 139 077.

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

 

Asemakaavan muutos tontille 740-3-37-3 (Kirkkolahden eteläosa)

Liite 1: osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 12.1.-12.2.2018.

Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Päivi Behm p. 044 417 4655

 

Tarkastamonkatu 3

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Talvisalon urheilualue

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

 

Vuohimäen leirintäalue

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tarkastamonkatu 3:n, Talvisalon urheilualueen ja Vuohimäen leirintäalueen asemakaavan muutosehdotukset olivat nähtävillä 15.12.2017–15.1.2018.

Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Päivi Behm p. 044 417 4655,

   

Pääskylahden teollisuusalueen osa

Asemakaavan muutosehdotus oli yleisesti nähtävillä 17.11.-18.12.2017.

Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Päivi Behm p. 044 417 4655,

Liite 1: osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

 

Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutos osalle tilasta 740-544-14-53

Ehdotusvaiheen kaavaselostus ja kaavakartta oli nähtävänä 18.8.-18.9.2017.

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija Keijo Tolppa, puh. 0400 139 077,

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

  

Savonrannan rantayleiskaavan muutos osalle tilasta 740-571-3-23 ja Savonrannan kirkonkylän asemakaavan laajennus osalle tilasta 740-565-4-242 ja tilalle 740-565-4-244 (Kääpäsaari), ehdotukset 

Savonrannan rantayleiskaavan muutos osalle tilasta 740-571-3-23 ja Savonrannan kirkonkylän asemakaavan laajennus osalle tilasta 740-565-4-242 ja tilalle 740-565-4-244 (Kääpäsaari).

Ehdotukset oli nähtävänä 19.1.- 20.2.2017.

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija Keijo Tolppa, puh. 0400 139 077.

Savonrannan rantayleiskaavan muutos osalle tilasta 740-571-3-23, ehdotus

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Savonrannan kirkonkylän asemakaavan laajennus osalle tilasta 740-565-4-242 ja tilalle 740-565-4-244 (Kääpäsaari), ehdotus

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma 

 

Putikon asemakaavan muutos ja laajennus, ehdotus

Asemakaava osalle Punkaniemen kylän kiinteistöjä 740-598-2-181, 740-598-2-182,
740-598-2-267, 740-598-2-3 04 ja osalle Kauvanniemen kylän kiinteistöjä 740-560-5-100, 740-560-6-81, 740-560-6-94, 740-560-6-95, 740-560-6-108 ja 740-560-6-146, osalle yhteistä vesialuetta 740-876-29-2.
Rakennuskaavan muutos asemakaavaksi koskee: 28.6.1967 vahvistettua Putikon asemanseudun rakennuskaavaa, korttelia 33 ja osaa teollisuus- ja varastorakennusten aluetta sekä liikennealuetta sekä 12.3.1986 vahvistettua Putikon rakennuskaavan muutosta ja laajennusta, kortteleita 2-7, 12-44 ja 46 sekä katu-, vesi-, liikenne- ja maatalousalueita, osaa virkistys-, liikenne- ja maa- ja metsätalousalueita.

Asemakaavalla muodostuu: Korttelit 2-7, 12-46 sekä niihin liittyvät katu-, erityis-, virkistys-liikenne-, venevalkama-, vesi-, maa- ja metsätalousalueet.

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 9.1.-7.2.2017.

Lisätietoja: asemakaavateknikko Tuula Mähönen, puh. 044 417 4665.

  

Punkaharjun keskustaajaman ajantasaistus

Punkaharjun keskustaajaman asemakaavan ajantasaistus on tullut vireille teknisen lautakunnan päätöksellä § 300 15.9.2015. Alue on laajuudeltaan noin 2,7 km² ja kattaa koko Punkaharjun keskustaajaman Antikanniemestä Vesalaisenniemeen ja Pakkasharjulle. Alueella on voimassa 27 rakennus- ja asemakaavaa jotka ovat osin puutteellisia ja vanhentuneita. Tavoitteena on uudistaa asemakaavatilanne todellista maankäyttöä ja tarvetta vastaavaksi selkeäksi kokonaisuudeksi.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 21.09.2016 lähtien koko kaavaprosessin ajan kaupungintalolla (C-porras, 3.krs) ja kaupungin kotisivuilla.

Asemakaava-asioissa yhteyshenkilönä on kaavoitusarkkitehti Pasi Heikkinen, Savonlinnan kaupunki,

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666.

Saunaniemen ranta-asemakaava

Saunaniemen ranta-asemakaava koskee Savonlinnan kaupungin pohjoisosassa, Savonrannan alueella sijaitsevaa tilaa Saunaniemi 740-575-3-32. Ranta-asemakaavalla muodostuu korttelit 1-13 ja puisto-, venevalkama-, maa- ja metsätalous- sekä kaavatiealueet.

Saunaniemen ranta-asemakaavaehdotus oli nähtävänä 11.04.2016 – 12.05.2016

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija DI Seppo Lamppu p. 040-8674451, Kurtinniitynkuja 11, 02780 Espoo tai sähköpostitse seppo.lamppu (at) kaavoitus.fi, tai Savonlinnan kaupunki: kaavoituspäällikkö Risto Aalto, risto.aalto (at) savonlinna.fi, puh. 044 417 4659.

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma 

 

Puistokatu 1-7

Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä 24.3.-25.4.2016. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavatyön keston ajan.

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Pasi Heikkinen puh. 044 417 4666

LIITE 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)    

 

Punkaharjun Enanniemen, Kotikallion tilan ym. alueiden rantakaavan muutosehdotus ranta-asemakaavaksi

 (oli nähtänä 19.12.2014 - 19.1.2015)

Lisätietoja kaavasta antaa asemakaavateknikko Tuula Mähönen puh. 044 417 4665

Liite 2, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

 

Puistoniemen ranta-asemakaava

Puistoniemen ranta-asemakaava koskee Oravin kyläalueen eteläosassa sijaitsevaa tilaa Puistoniemi 740-502-21-91. Ranta-asemakaavalla muodostuu kortteli 1.

Luonnos oli nähtävänä 18.12.2014 – 23.01.2015

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija DI Seppo Lamppu p. 040-8674451 tai seppo.lamppu(at)kaavoitus.fi

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma