Kaavoitus

Kaavoitus

Parhaillaan nähtävänä olevien kaavojen kuulutukset löytyvät Kuulutukset-sivulta

 

Vireillä olevia kaavahankkeita:

Palaute vireillä olevista kaavahankkeista jätetään nähtävänäoloajan päättymiseen mennessä kirjeitse osoitteeseen:

Savonlinnan kaupunki
Kaavoituspalvelut
Olavinkatu 27
57130 Savonlinna

tai sähköpostitse osoitteeseen:

 

Kaavoituskatsaus 2021 

Kaavoituskatsaus 2021

 

Haukiveden-Haapaveden osayleiskaavan muutos ja ranta-asemakaavan laatiminen tilalle Metsäkoulu 740-551-15-132

Osayleiskaavamuutoksen kaavaehdotus ja ranta-asemakaavan kaavaluonnos olivat nähtävänä 8.2.–10.3.2021.

Lisätietoja: Suunnittelu-Aula Tmi, DI Pirkka Aula p. 050 353 1162, pirkka.aula(at)carelia.fi

Haukiveden-Haapaveden osayleiskaavan muutos, kaavakartta

Haukiveden-Haapaveden osayleiskaavan muutos, kaavaselostus

Haukiveden-Haapaveden osayleiskaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Voimassa oleva osayleiskaava

Varpalan ranta-asemakaava, kaavakartta

Varpalan ranta-asemakaava, kaavaselostus

Varpalan ranta-asemakaava, osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 1: vireilletulovaiheen viranomaislausunnot ja mielipiteet vastineineen

Liite 2: viranomaisneuvottelun muistio

Liite 3: rakennuskanta 2020

Liite 4: Natura-arvioinnin tarveharkinta

 

Oravin-Joutenveden osayleiskaavan muutos määräalalle tilasta Ollikkala 740-502-15-44

Kaavaehdotus oli nähtävänä 4.2.-8.3.2021.

Lisätietoja: Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa p. 0400 139 077

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 2: Voimassa oleva osayleiskaava 

Liite 3: Luonnosvaiheen vastineraportti 

 

Asemakaavan muutos, Linnankatu-Akselinkatu

Kaavaehdotus oli nähtävänä 29.1.–1.3.2021.

Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666, pasi.heikkinen(at)savonlinna.fi

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 3: Poistuva kaava

Liite 4: Yhdyskuntatekninen verkosto

Liite 5: Valokuvia

Liite 6: Kasvillisuusselvitys

Liite 7: Palaute kaavaluonnoksesta ja vastineet

Asemakaavan yhteydessä hyväksyttävä tonttijaon muutos 1-17-18

Asemakaavan yhteydessä hyväksyttävä tonttijaon muutos 1-24-2

3D-malli 

 

Kiviapajan seudun osayleiskaavan muutos tiloilla Anttila 740-503-14-35 ja Mikkola 740-503-7-57 

Kaavaehdotus oli nähtävänä 29.1.–1.3.2021.

Lisätietoja: Järvi-Saimaan Palvelut Oy, kaavoitusinsinööri Henna Arkko p. 044 417 5242, henna.arkko (at) jarvisaimaanpalvelut.fi

Kaavakartta

Kaavaselostus

Palauteraportti kaavaluonnoksesta

 

Marttilan ranta-asemakaavan ja Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutos tilalla Apajalahti 740-537-4-34 sekä Pihlajalahden ranta-asemakaavan ja Pihlajalahden osayleiskaavan muutos tiloilla Hiekkaniemi 740-514-3-153 ja Susiniemi 740-514-3-136

Kaavaehdotukset olivat nähtävänä 29.1.–1.3.2021.

Lisätietoja: Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa p. 0400 139 077, arkkitehtitoimisto.tolppa (at) spynet.fi

Marttilan ranta-asemakaavan muutos, kaavakartta

Marttilan ranta-asemakaavan muutos, kaavaselostus

Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutos, kaavakartta

Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutos, kaavaselostus

Pihlajalahden ranta-asemakaavan muutos, kaavakartta

Pihlajalahden ranta-asemakaavan muutos, kaavaselostus

Pihlajalahden osayleiskaavan muutos, kaavakartta

Pihlajalahden osayleiskaavan muutos, kaavaselostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Luonnosvaiheen vastineraportti

Marttilan ranta-asemakaavan seurantalomake

Pihlajalahden ranta-asemakaavan seurantalomake

  

Kauppatorin ja matkustajasataman asemakaavan muutos

Kaavaehdotus oli nähtävänä 4.12.2020–15.1.2021.

Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666, pasi.heikkinen (at) savonlinna.fi

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 3: Poistuva asemakaava

Liite 4: Yhdyskuntatekninen verkosto

Liite 5: Palaute luonnoksesta ja vastineet

Liite 7: Olavinkadun yleissuunnitelma osa 1

Liite 7: Olavinkadun yleissuunnitelma osa 2

Liite 7: Olavinkadun yleissuunnitelma osa 3         

Liite 8: Havainnekuvat

Asemakaavan yhteydessä hyväksyttävä tonttijako

3D-malli

 

Marttilan ranta-asemakaavan ja Pihlajaveden osayleiskaavan muutos koskien tilaa Apajalahti 740-537-4-34 sekä Puruveden rantayleiskaavan muutos koskien tiloja Juurela 740-584-12-15 ja Jussila 740-584-1-7

Kaavaehdotukset olivat nähtävänä 23.10.–23.11.2020.

Lisätietoja: Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa p. 0400 139 077

Marttilan ranta-asemakaavan muutos, kaavakartta

Marttilan ranta-asemakaavan muutos, kaavaselostus

Pihlajaveden osayleiskaavan muutos, kaavakartta

Pihlajaveden osayleiskaavan muutos, kaavaselostus

Puruveden rantayleiskaavan muutos, kaavakartta

Puruveden rantayleiskaavan muutos, kaavaselostus 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Luonnosvaiheen vastineraportti

Asemakaavan seurantalomake

 

Asemakaavan muutos, Telakkatie 22

Kaavaluonnos oli nähtävänä 16.6.–16.7.2020.

Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666, pasi.heikkinen (at) savonlinna.fi

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liite 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Liite 3: Asemakaavan yhteydessä vahvistettava tonttijaon muutos

 

Asemakaavan muutos, Savonniemi 

Kaavaluonnos oli nähtävänä 2.6.–3.7.2020.

Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666, pasi.heikkinen (at) savonlinna.fi

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 3: Poistuva asemakaava

Liite 6: Havainnekuva

3D-malli

 

Asemakaavan muutos ja laajennus, Kellarpellon pellot 

Kaavaluonnos oli nähtävänä 19.5.–18.6.2020.

Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666, pasi.heikkinen (at) savonlinna.fi

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liite 2: Luontoselvitys

Liite 3: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

  

Savonrannan rantayleiskaavan muutos Metsähallituksen hallinnoimille tiloille

Savonrannan rantayleiskaavan muutos koskee Metsähallituksen hallinnoimia tiloja 740-578-8-35 Saarijärvi, 740-578-8-36 Silmusalo, 740-893-1-6 Putkisalon Ruununpuisto, 740-893-1-5 Pirttilä ja Mäntysalo, 740-545-15-46 Ahvenlampi, 740-573-2-23 Leipämäki, 740-573-1-11 Putkisalon Ruununpuisto, 740-566-7-0 Kiurunsalo, 740-511-2-4 Kuittuanmäki, 740-510-1-7 Palstatila Ruununpuistoksi ja 740-579-1-25 Kakonranta.

Kaupunginvaltuusto on 15.12.2020 § 85 hyväksynyt kaavamuutoksen.

Lisätietoja: DI Timo Leskinen p. 040 508 9680, timo.leskinen(at)fcg.fi

Kaavakartta

Kaavaselostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilakohtainen mitoitustaulukko

Vesistökohtainen mitoitustaulukko

Luonnosvaiheen palaute ja vastineet

Ehdotusvaiheen palaute ja vastineet

 

Punkaharjun keskustaajaman asemakaavan muutos ja laajennus

Kaavaehdotus oli nähtävänä 13.3.–15.5.2020.

Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666, pasi.heikkinen(at)savonlinna.fi

Kaavakartta, eteläosa

Kaavakartta, pohjoisosa

Kaavaselostus

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 3: Poistuvat asemakaavat, yhdistelmä

Liite 4: Poistuvat asemakaavat, määräykset

Liite 5: Keskustaajaman osayleiskaava

Liite 6: Kulttuuri- ja rakennushistoriallinen selvitys osa 1

Liite 6: Kulttuuri- ja rakennushistoriallinen selvitys osa 2

Liite 6: Kulttuuri- ja rakennushistoriallinen selvitys osa 3

Liite 7: Kulttuuriympäristön ja luonnon suojelu, karttaliite

Liite 8: Luontoselvitys

Liite 9: Liito-oravaselvitys

Liite 10: Pilaantuneet maat

Liite 11: Kiinteistöjako

Liite 12: Rakentamattomat tontit, karttaliite

Liite 13: Kaupungin maanomistus, karttaliite

Liite 14: Muinaisjäännökset

Liite 15: Yhdyskuntatekninen verkosto, karttaliite

Liite 16: Virkistys ja veneily, karttaliite

Liite 17: Palvelut, karttaliite

Liite 18: Teollisuus, karttaliite

Liite 19: Liikennekaavio, karttaliite

Liite 20: Ortokuva

Liite 21: Poistuvat asemakaavat, tietoja ja tiivistelmät selostuksista

Liite 22: Valokuvia

Liite 23: Liikennemelu, karttaliite

Liite 24: Tiivistelmä

Liite 25: Palaute kaavaluonnoksesta sekä vastineet

Liite 27: Rautatien melu- ja tärinäselvitys osa 1

Liite 27: Rautatien melu- ja tärinäselvitys osa 2

 

Savonlinnan keskustaajaman strateginen yleiskaava vuoteen 2040 

Kaavaluonnos oli nähtävänä 17.12.2019–17.2.2020.

Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Päivi Behm p. 044 417 4655, paivi.behm(at)savonlinna.fi 

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 3: Savonlinnan modernismin ajan rakennusperintö

Liite 4: Kansallisen kaupunkipuiston alustava rajaus

Liite 5: Yleisötilaisuuden (15.1.2020) esittelykalvot

Liite 6: Yleisötilaisuuden (15.1.2020) muistio

 

Savonlinnan kansallinen kaupunkipuisto

Kansallisen kaupunkipuiston alustava rajaus ja hakemuksen luonnos olivat nähtävänä 17.12.2019–17.2.2020.

Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Päivi Behm p. 044 417 4655, paivi.behm(at)savonlinna.fi

  

Enanniemen ranta-asemakaavamuutos

Punkaharjun, Enanniemen, Kotikallion tilan ym. alueiden rantakaavan muutosehdotus ranta-asemakaavaksi oli nähtävänä 6.11.–5.12.2018.

Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666, pasi.heikkinen (at) savonlinna.fi

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma