Kaavoitus

Parhaillaan nähtävänä olevien kaavojen kuulutukset löytyvät Kuulutukset-sivulta

 

 

 

Vireillä olevia kaavahankkeita:

 

Asemakaavan muutos 15. kaupunginosan osalle korttelia 42, Aapelintie 15

Asemakaavaehdotus on yleisesti nähtävänä 8.10.-22.10.2018 kotisivujen lisäksi teknisen toimialan kaavoituspalveluissa, Olavinkatu 27, C-porras 3. kerros

Mahdolliset muistutukset tulee jättää kirjallisesti viimeistään 22.10.2018 mennessä osoitteeseen: Savonlinnan kaupunki, Kaavoituspalvelut/Asemakaavoitus, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai

Kaavakartta

Kaavaselostus

LIITE 1: Asemakaavan seurantalomake

LIITE 2: Ote ajantasa-asemakaavasta

LIITE 3: Kasvillisuuskartoitus

LIITE 4: Pihaluonnos palvelutalosta

LIITE 5: Tonttijaon muutos

Lisätietoja: asemakaavateknikko Tuula Mähönen p. 044 417 4665

Moinsalmen osayleiskaavan muutos määräalalle tilasta 740-528-11-1

Kaavaluonnos on nähtävänä 26.9.-26.10.2018.

Mahdolliset mielipiteet tulee jättää 26.10.2018 mennessä osoitteeseen: Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa, Savonniemenkatu 3 B 1, 57100 Savonlinna tai sähköpostitse osoitteeseen

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija Keijo Tolppa, puh. 0400 139 077.

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunitelma

Liite 2: Voimassa oleva osayleiskaava määräyksineen

 

Moinsalmen osayleiskaavan muutos osalle tiloja Koivula 740-512-47-43 ja Valkeajärvi 740-512-4-29

Moinsalmen osayleiskaavan muutos otsikossa mainituille tiloille on tullut vireille. Osallistumis -ja arviointisuunnitelma on nähtävänä koko kaavatyön ajan ja valmisteluaineisto 27.9-26.10.2018 välisen ajan Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluissa, Olavinkatu 27 ja kaupungin kotisivuilla.

Mahdolliset mielipiteet tulee jättää 26.10.2018 mennessä osoitteeseen:

Arkkitehti Hannu Nieminen, Savisaarentie 117, 58200 Kerimäki tai
sähköpostitse nieminen.hannu (at) outlook.com

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija Hannu Nieminen, puh. 050 5580669

Kaavakartta

Kaavaselostus

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma

 

Asemakaavan muutos 28. kaupunginosan kortteleihin 3-7 sekä niihin liittyviin katu-, virkistys- ja vesialueisiin (Tanhuvaara)

Kaava on  tullut vireille ja asemakaavaluonnos oli yleisesti nähtävänä 10.9.-9.10.2018 

Kaavakartta

Kaavaselostus

LIITE 1: Poistuvakaava

LIITE 2: Asemakaavan seurantalomake

LIITE 5: Alustavia arkkitehtisuunnitelmia

Lisäteitoja: asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666

 

Ehdotus asemakaavan muutokseksi 2. kaupunginosassa Puistokatu 1-7 tonteille 740-2-12-2 ja 740-2-12-11

oli yleisesti nähtävänä 9.8.-10.9.2018

Kaavakartta

Kaavaselostus

LIITE 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

LIITE 3: Poistuva kaava

LIITE 4: Yhdyskuntatekninen huolto

LIITE 5: Selvitys sisätiloista

LIITE 6: Asunnot, alustavat arkkitehtisuunnitelmat

LIITE 7: kaavaluonnoksesta annetut lausunnot ja muistutukset sekä niihin    laaditut vastineet

Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666

 

Puruveden rantayleiskaavan laajennus osalle tilasta 740-577-22-46 ja muutos osalle tiloja 740-595-1-3 ja 740-595-1-5 sekä Turtianniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen osalle tilasta 740-577-22-46

Kaavoitushankkeiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmat (OAS) sekä luonnosvaiheen kaavaselostukset ja kaavakartat oli yleisesti nähtävänä 3.7.-3.8.2018

Lisätietoja kaavasta antaa kaavan laatija Keijo Tolppa, puh. 0400 139 077.

 

Puruveden rantayleiskaavan laajennus

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

 

Turtianniemen rantakaavan osittainen kumoaminen

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

 

Savonrannan rantayleiskaavan muutos osalle tilasta 740-571-3-23 ja Savonrannan kirkonkylän asemakaavan laajennus osalle tilasta 740-565-4-242 ja tilalle 740-565-4-244 (Kääpäsaari), ehdotukset uudelleen nähtävänä

Kaavoitushankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä ehdotusvaiheen kaavaselostus ja kaavakartta oli nähtävänä 12.6.-12.7.2018.

Lisätietoja kaavasta antaa kaavan laatija Keijo Tolppa, puh. 0400 139 077.

 

Savonrannan rantayleiskaavan muutos

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

 

Savonrannan kirkonkylän asemakaavan laajennus

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

  

Laattaansaaren, Uitonsalon sekä Jokiniemen-Kurkiniemen ranta-asema- kaavojen osittainen kumoaminen, ehdotukset

Edellä mainitut rantakaavojen ehdotukset oli nähtävillä 7.6.–10.7.2018. 
Lisätietoja hankkeesta saa kaavan laatijalta Ins. Henna Arkolta (puh. 044-417 5242,

 

Laattaansaari

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma

 

Uitonsalo

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma

 

Jokiniemi-Kurkiniemi

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma

 

Asemakaavan muutos 19. kaupunginosan kortteliin 70 tonteille 14 ja 9 sekä viereiselle katualueelle, Itäväylän yrityspuisto, Satelliittikadun ja Tietokujan kulma

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 28.5.-26.6.2018.

Lisätietoja:asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666,

  

Oravin-Joutenveden osayleiskaavan muutos osalle tiloista 740-502-11-35 ja 740-502-8-21

Ehdotusvaiheen kaavaselostus ja kaavakartta oli yleisesti nähtävänä 15.5.- 15.6.2018.

Lisätietoja kaavasta antaa kaavan laatija Keijo Tolppa, puh. 0400 139 077, arkkitehtitoimisto.tolppa (at) spynet.fi

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma   

 

Savonlinnan kaupungin rakennusjärjestyksen tarkistus

Rakennusjärjestyksen tarkistus, ehdotus

Ehdotus rakennusjärjestyksen tarkistamiseksi oli yleisesti nähtävänä 19.3.2018- 20.4.2018. 

 

Valksaaren ranta-asemakaavan muutos tilalle 740-518-10-40

Ehdotus oli nähtävänä 5.2.-5.3.2018.

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija Keijo Tolppa, puh. 0400 139 077.

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

 

Asemakaavan muutos tontille 740-3-37-3 (Kirkkolahden eteläosa)

Liite 1: osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 12.1.-12.2.2018.

Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Päivi Behm p. 044 417 4655

 

Tarkastamonkatu 3

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 15.12.2017–15.1.2018.

Lisätietoja:kaavoituspäällikkö  Päivi Behm p. 044 417 4655,      

   

Punkaharjun keskustaajaman ajantasaistus

Punkaharjun keskustaajaman asemakaavan ajantasaistus on tullut vireille teknisen lautakunnan päätöksellä § 300 15.9.2015. Alue on laajuudeltaan noin 2,7 km² ja kattaa koko Punkaharjun keskustaajaman Antikanniemestä Vesalaisenniemeen ja Pakkasharjulle. Alueella on voimassa 27 rakennus- ja asemakaavaa jotka ovat osin puutteellisia ja vanhentuneita. Tavoitteena on uudistaa asemakaavatilanne todellista maankäyttöä ja tarvetta vastaavaksi selkeäksi kokonaisuudeksi.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 21.09.2016 lähtien koko kaavaprosessin ajan kaupungintalolla (C-porras, 3.krs) ja kaupungin kotisivuilla.

Asemakaava-asioissa yhteyshenkilönä on vs.asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen, Savonlinnan kaupunki,

Lisätietoja:asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666.

 

 

Saunaniemen ranta-asemakaava

Saunaniemen ranta-asemakaava koskee Savonlinnan kaupungin pohjoisosassa, Savonrannan alueella sijaitsevaa tilaa Saunaniemi 740-575-3-32. Ranta-asemakaavalla muodostuu korttelit 1-13 ja puisto-, venevalkama-, maa- ja metsätalous- sekä kaavatiealueet.

Saunaniemen ranta-asemakaavaehdotus oli nähtävänä 11.04.2016 – 12.05.2016

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija DI Seppo Lamppu p. 040-8674451, Kurtinniitynkuja 11, 02780 Espoo tai sähköpostitse seppo.lamppu (at) kaavoitus.fi, tai Savonlinnan kaupunki: kaavoituspäällikkö Päivi Behm, , puh. 044 417 4655.

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma 

 

Punkaharjun Enanniemen, Kotikallion tilan ym. alueiden rantakaavan muutosehdotus ranta-asemakaavaksi

 (oli nähtänä 19.12.2014 - 19.1.2015)

Lisätietoja kaavasta antaa asemakaavateknikko Tuula Mähönen puh. 044 417 4665

Liite 2, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

 

Puistoniemen ranta-asemakaava

Puistoniemen ranta-asemakaava koskee Oravin kyläalueen eteläosassa sijaitsevaa tilaa Puistoniemi 740-502-21-91. Ranta-asemakaavalla muodostuu kortteli 1.

Luonnos oli nähtävänä 18.12.2014 – 23.01.2015

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija DI Seppo Lamppu p. 040-8674451 tai seppo.lamppu(at)kaavoitus.fi

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma