•  

Kaavoitus

Parhaillaan nähtävänä olevien kaavojen kuulutukset löytyvät Kuulutukset-sivulta

 

Vireillä olevia kaavahankkeita:

Rakennusjärjestyksen tarkistus

Luonnos rakennusjärjestyksen tarkistamiseksi pidetään yleisesti nähtävänä 20.11.-4.12.2017 kaavoituspalveluissa Olavinkatu 27, Kerimäen (Kerimäentie 10), Punkaharjun (Kauppatie 20) ja Savonrannan (Kangastie 3) yhteispalvelupisteissä sekä kaupungin kotisivuilla osoitteessa www.savonlinna.fi/asukas/kaavoitus.

Mahdolliset mielipiteet on toimitettava: tekninen toimiala/kaavoituspalvelut, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai yleiskaavoitus (at) savonlinna.fi, viimeistään 4.12.2017 mennessä.

Rakennusjärjestyksen tarkistus, luonnos

 

Pääskylahden teollisuusalueen osa

Asemakaavan muutosehdotus on yleisesti nähtävillä 17.11.-18.12.2017.

Mahdolliset muistutukset tulee jättää kirjallisesti viimeistään 18.12.2017 osoitteeseen: Savonlinnan kaupunki, Kaavoituspalvelut/Asemakaavoitus, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai

Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Päivi Behm p. 044 417 4655,

Kaavakartta (ehdotus)

Kaavaselostus (ehdotus)

Liite 1: osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Liite 2: asemakaavan seurantalomake

Liite 3: poistuva kaava

Liite 4: Green Fuel Nordic Oy:n YVA-selostus

Liite 5: Vuohisaaren asemakaavan luontoselvitys 2008

Liite 6: kaavaluonnosvaiheen lausunnot

3D-malli

 

Takaharjulan ranta-asemakaavan muutos tilalle
740-578-2-3

Kaavoitushankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä luonnosvaiheen kaavaselostus ja kaavakartta pidetään yleisesti nähtävänä 18.11.-18.12.2017 Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluissa, Olavinkatu 27 sekä kaupungin kotisivuilla ja Savonrannan yhteispalvelupisteessä, Kangastie 3.

Mahdolliset mielipiteet on toimitettava viimeistään 18.12.2017 osoitteeseen Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa, Savonniemenkatu 3B1, 57100 Savonlinna tai sähköpostitse osoitteeseen arkkitehtitoimisto.tolppa (at) spynet.fi

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija Keijo Tolppa, puh. 0400 139 077.

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Liite 2, voimassa oleva ranta-asemakaava

Liite 3, seurantalomake

 

Asemakaavan muutos tontilla 740-3-37-3, Automiehenkatu 4

Kaavaluonnos on yleisesti nähtävillä 30.10.-29.11.2017.

Mahdolliset mielipiteet tulee jättää kirjallisesti viimeistään 29.11.2017 osoitteeseen:

Savonlinnan kaupunki, Kaavoituspalvelut/Asemakaavoitus, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai

Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Päivi Behm p. 044 417 4655,

Kaavakartta (luonnos)

Kaavaselostus (luonnos)

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 4: Rakennustapaohje

3D-malli

 

Asemakaavan muutos, Kristallikortteli, 740-2-10-15 ja 740-2-10-14

Kaavaehdotus on yleisesti nähtävillä 30.10.-29.11.2017 

Mahdolliset muistutukset tulee jättää kirjallisesti viimeistään 29.11.2017 osoitteeseen:

Savonlinnan kaupunki, Kaavoituspalvelut/Asemakaavoitus, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai asemakaavoitus (at) savonlinna.fi

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666, pasi.heikkinen (at) savonlinna.fi

Kaavakartta (ehdotus)

Kaavaselostus (ehdotus)

LIITE 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

LIITE 2: Asemakaavan seurantalomake

LIITE 3: Poistuva kaava

LIITE 4: Yhdyskuntatekninen huolto

LIITE 6: Havainnekuva ja leikkaukset

LIITE 7: Luonnoksesta saatu palaute ja vastineet

LIITE 8: 3D-malli

Nykytilanne

https://p3d.in/5XISb

Ehdotus:

https://p3d.in/fAQ57 

 

Talvisalon urheilualue

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Tarkastamonkatu 3

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Vuohimäen leirintäalue

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Talvisalon urheilualueen, Tarkastamonkatu 3:n ja Vuohimäen leirintäalueen asemakaavaluonnokset olivat nähtävillä 9.10.-7.11.2017.

Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Päivi Behm p. 044 417 4655,

  

Ritalan alue

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 11.9.-11.10.2017.

Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Päivi Behm p. 044 417 4655,

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Puruveden rantayleiskaavan muutos tilalla Litmalanmäki 740-582-6-8

Ehdotus oli nähtävänä 30.08.-29.09.2017.

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija Hannu Nieminen, puh. 050 5580669

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma

 

Maatilamatkailu Mannilan ranta-asemakaavan muutos ja laajennus osalle tiloja 740-559-5-33 ja 740-559-5-52 sekä tiloille 740-559-5-1, 740-559-5-2, 740-559-5-5, 740-559-5-6, 740-559-5-44 ja 740-559-5-47.

Ehdotusvaiheen kaavaselostus ja kaavakartta oli nähtävänä 24.8.-25.9.2017 .

Lisätietoja kaavasta antaa kaavan laatija Keijo Tolppa, puh. 0400 139 077,

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

 

Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutos osalle tilasta 740-544-14-53

Ehdotusvaiheen kaavaselostus ja kaavakartta oli nähtävänä 18.8.-18.9.2017.

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija Keijo Tolppa, puh. 0400 139 077,

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

     

Punkaharjun Pihlajaveden yleiskaavan muutos,
2. ehdotusvaihe

Kaavamuutos koskee osittain tiloja Taivallahti (740-544-20-14) ja Kurkiniemi (740-544-11-47) Etu- ja Perälampareilla, osittain tilaa Taivallahti (740-544-20-14) Ruokojärvellä ja osittain tilaa Tuomikkoniemi (740-602-6-2) Särkilahdella.

Kaavamuutos oli nähtävillä 8.5.–11.6.2017. 

Lisätietoja hankkeesta saa kaavan laatijalta Ins. Henna Arkolta (puh. 044-417 5242, ).

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma 

 

Savonrannan rantayleiskaavan muutos osalle tilasta 740-571-3-23 ja Savonrannan kirkonkylän asemakaavan laajennus osalle tilasta 740-565-4-242 ja tilalle 740-565-4-244 (Kääpäsaari), ehdotukset 

Savonrannan rantayleiskaavan muutos osalle tilasta 740-571-3-23 ja Savonrannan kirkonkylän asemakaavan laajennus osalle tilasta 740-565-4-242 ja tilalle 740-565-4-244 (Kääpäsaari).

Ehdotukset oli nähtävänä 19.1.- 20.2.2017.

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija Keijo Tolppa, puh. 0400 139 077.

Savonrannan rantayleiskaavan muutos osalle tilasta 740-571-3-23, ehdotus

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Savonrannan kirkonkylän asemakaavan laajennus osalle tilasta 740-565-4-242 ja tilalle 740-565-4-244 (Kääpäsaari), ehdotus

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma 

 

Putikon asemakaavan muutos ja laajennus, ehdotus

Asemakaava osalle Punkaniemen kylän kiinteistöjä 740-598-2-181, 740-598-2-182,
740-598-2-267, 740-598-2-3 04 ja osalle Kauvanniemen kylän kiinteistöjä 740-560-5-100, 740-560-6-81, 740-560-6-94, 740-560-6-95, 740-560-6-108 ja 740-560-6-146, osalle yhteistä vesialuetta 740-876-29-2.
Rakennuskaavan muutos asemakaavaksi koskee: 28.6.1967 vahvistettua Putikon asemanseudun rakennuskaavaa, korttelia 33 ja osaa teollisuus- ja varastorakennusten aluetta sekä liikennealuetta sekä 12.3.1986 vahvistettua Putikon rakennuskaavan muutosta ja laajennusta, kortteleita 2-7, 12-44 ja 46 sekä katu-, vesi-, liikenne- ja maatalousalueita, osaa virkistys-, liikenne- ja maa- ja metsätalousalueita.

Asemakaavalla muodostuu: Korttelit 2-7, 12-46 sekä niihin liittyvät katu-, erityis-, virkistys-liikenne-, venevalkama-, vesi-, maa- ja metsätalousalueet.

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 9.1.-7.2.2017.

Lisätietoja: asemakaavateknikko Tuula Mähönen, puh. 044 417 4665.

 

Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutos tiloille 740-535-13-15, 740-559-3-66, 740-597-4-25, 740-597-4-26, 740-597-4-27, 740-597-5-6 ja 740-597-1-19

Kaavaehdotus oli nähtävänä 16.12.2016 - 16.1.2017.

Kaavoituspäällikkö Risto Aalto p. 044 417 4659

 

Punkaharjun keskustaajaman ajantasaistus

Punkaharjun keskustaajaman asemakaavan ajantasaistus on tullut vireille teknisen lautakunnan päätöksellä § 300 15.9.2015. Alue on laajuudeltaan noin 2,7 km² ja kattaa koko Punkaharjun keskustaajaman Antikanniemestä Vesalaisenniemeen ja Pakkasharjulle. Alueella on voimassa 27 rakennus- ja asemakaavaa jotka ovat osin puutteellisia ja vanhentuneita. Tavoitteena on uudistaa asemakaavatilanne todellista maankäyttöä ja tarvetta vastaavaksi selkeäksi kokonaisuudeksi.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 21.09.2016 lähtien koko kaavaprosessin ajan kaupungintalolla (C-porras, 3.krs) ja kaupungin kotisivuilla.

Asemakaava-asioissa yhteyshenkilönä on kaavoitusarkkitehti Pasi Heikkinen, Savonlinnan kaupunki,

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666.

 

Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistus, ehdotus

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Pihlajaveden ehdotusvaiheen aineisto oli nähtävänä 2.5.–31.5.2016.

Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Risto Aalto p. 044 417 4659 

 

Saunaniemen ranta-asemakaava

Saunaniemen ranta-asemakaava koskee Savonlinnan kaupungin pohjoisosassa, Savonrannan alueella sijaitsevaa tilaa Saunaniemi 740-575-3-32. Ranta-asemakaavalla muodostuu korttelit 1-13 ja puisto-, venevalkama-, maa- ja metsätalous- sekä kaavatiealueet.

Saunaniemen ranta-asemakaavaehdotus oli nähtävänä 11.04.2016 – 12.05.2016

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija DI Seppo Lamppu p. 040-8674451, Kurtinniitynkuja 11, 02780 Espoo tai sähköpostitse seppo.lamppu (at) kaavoitus.fi, tai Savonlinnan kaupunki: kaavoituspäällikkö Risto Aalto, risto.aalto (at) savonlinna.fi, puh. 044 417 4659.

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma 

 

Puistokatu 1-7

Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä 24.3.-25.4.2016. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavatyön keston ajan.

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Pasi Heikkinen puh. 044 417 4666

LIITE 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)    

 

Punkaharjun Enanniemen, Kotikallion tilan ym. alueiden rantakaavan muutosehdotus ranta-asemakaavaksi

 (oli nähtänä 19.12.2014 - 19.1.2015)

Lisätietoja kaavasta antaa asemakaavateknikko Tuula Mähönen puh. 044 417 4665

Liite 2, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

 

Puistoniemen ranta-asemakaava

Puistoniemen ranta-asemakaava koskee Oravin kyläalueen eteläosassa sijaitsevaa tilaa Puistoniemi 740-502-21-91. Ranta-asemakaavalla muodostuu kortteli 1.

Luonnos oli nähtävänä 18.12.2014 – 23.01.2015

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija DI Seppo Lamppu p. 040-8674451 tai seppo.lamppu(at)kaavoitus.fi

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma