Kaavoitus

Kaavoitus

Parhaillaan nähtävänä olevien kaavojen kuulutukset löytyvät Kuulutukset-sivulta

 

 

 

Vireillä olevia kaavahankkeita:

Palaute vireillä olevista kaavahankkeista jätetään nähtävilläoloajan päättymiseen mennessä kirjeitse osoitteeseen:

Savonlinnan kaupunki
Kaavoituspalvelut
Olavinkatu 27
57130 Savonlinna

tai sähköpostitse osoitteeseen: 

 

Haukiveden-Haapaveden osayleiskaavan muutos ja ranta-asemakaavan laatiminen tilalle Metsäkoulu 740-551-15-132

Osayleiskaavan ja ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmat (OAS) ja osayleiskaavan kaavaluonnos ovat nähtävänä 16.10.–14.11.2019.

Osayleiskaavamuutoksen kaavakartta

Osayleiskaavamuutoksen kaavaselostus

Voimassa oleva osayleiskaava

Osayleiskaavamuutoksen OAS

Ranta-asemakaavan OAS

 

Oravin-Joutenveden osayleiskaavan muutos määräalle tilasta Salonpää 740-502-15-33 ja Jannilan ranta-asemakaavan muutos tiloille Vuorenkainalo 740-502-17-50 ja Lehmuslaakso 740-502-17-51

Kaavaluonnos on nähtävänä 9.10.–8.11.2019.

Lisätietoja: Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa p. 0400 139 077

Oravin-Joutenveden osayleiskaavan muutos, kaavakartta

Oravin-Joutenveden osayleiskaavan muutos, kaavaselostus

Jannilan ranta-asemakaavan muutos, kaavakartta

Jannilan ranta-asemakaavan muutos, kaavaselostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Puistoniemen ranta-asemakaava

Puistoniemen ranta-asemakaava koskee Oravin kyläalueen eteläosassa sijaitsevaa tilaa Puistoniemi 740-502-21-91. Kaavaehdotus on nähtävänä 24.9.–29.10.2019.

Lisätietoja: DI Seppo Lamppu p. 040 867 4451

Kaavakartta 

Kaavaselostus osa 1

Kaavaselostus osa 2

Liite 1: Asemakaavan seurantalomake 

Liite 2: Asemakaavakartan pienennös

Liite 3 a: Havainnekuva, ilmakuva

Liite 3 b: Havainnekuva, asemapiirros

Liite 3 c: Havainnekuva, alueleikkaukset

Liite 3 d: Havainnekuva, näkymiä eri suunnista

Liite A: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite B: Luontoselvitys

Liite C: Muinaisjäännösinventointi

Liite D: Maisema-, miljöö- ja rakennuskuvaus

Liite E: Rakennusinventointi

Liite F: Alustava liikennemelun mallinnus

Liite G: Liikenneselvitys  

 

Puruveden rantayleiskaavan muutos määräalalle tilasta Poukama 740-598-9-6

Kaavaluonnos oli nähtävänä 2.9.–2.10.2019.

Lisätietoja: Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa p. 0400 139 077

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 2: Voimassa oleva rantayleiskaava 

 

Pihlajaveden osayleiskaavan muutos osalle tilasta Kankkula 740-552-5-49

Kaavaehdotus oli nähtävänä 2.9.–2.10.2019.

Lisätietoja: Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa p. 0400 139 077

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 2: Voimassa oleva osayleiskaava

Liite 3: Luonnosvaiheen vastineraportti

 

Kauppatorin ja matkustajasataman asemakaavan muutos

Kaavaluonnos oli nähtävänä 7.6.–8.7.2019.

Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666  

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 3: Poistuva asemakaava

Liite 4: Yhdyskuntatekninen verkosto

Liite 7: Olavinkadun yleissuunnitelma, vaihe II 2014, osa 1

Liite 7: Olavinkadun yleissuunnitelma, vaihe II 2014, osa 2

Liite 7: Olavinkadun yleissuunnitelma, vaihe II 2014, osa 3

 3D-malli

 

Savonlinnan uusi paloasema Laitaatsillantie, asemakaavan muutos

Kaavamuutos on hyväksytty 30.9.2019.

Lisätietoja: asemakaavateknikko Tuula Mähönen p. 044 417 4665

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liite 1: Asemakaavan seurantalomake

Liite 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 3: Ote ajantasa-asemakaavasta

Liite 4: Tonttijako

 

Kiviapajan seudun osayleiskaavan muutos, "Pieni Tetriniemi", joka koskee tilaa Metsärinne 740-503-10-23 ja osittain tilaa Kiviranta 740-503-10-29

Kaavamuutos on hyväksytty 30.9.2019.

Lisätietoja: ins. Henna Arkko p. 044 417 5242,

Kaavakartta

Kaavaselostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

  

Pihlajaveden osayleiskaavan muutos, joka koskee Metsähallituksen hallinnoimia tiloja Syvälahti 740-509-1-27, Tetrivesi 740-509-1-9, Selkäranta 740-509-1-11, Likastenniemi 740-512-15-2, Likastenlahti 740-542-1-9 sekä Kiviapajantiehen saakka tiloja Soidinmäki 740-509-2-6, Lampila 740-544-12-1 ja Kirkkola 740-893-1-9

Kaavaehdotus oli nähtävänä 30.4.–31.5.2019.

Lisätietoja: DI Timo Leskinen p. 040 508 9680

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Punkaharjun keskustaajaman asemakaavan muutos ja laajennus

Kaavahanke on tullut vireille teknisen lautakunnan päätöksellä 15.9.2015 § 300. Alue on laajuudeltaan noin 2,7 km² ja kattaa koko Punkaharjun keskustaajaman Antikanniemestä Vesalaisenniemeen ja Pakkasharjulle. Alueella on voimassa 27 rakennus- ja asemakaavaa, jotka ovat osin puutteellisia ja vanhentuneita. Tavoitteena on uudistaa asemakaavatilanne todellista maankäyttöä ja tarvetta vastaavaksi selkeäksi kokonaisuudeksi.

Luonnosvaiheen valmisteluaineisto oli nähtävänä 15.4.–14.6.2019. Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666

Kaavakartta, eteläosa

Kaavakartta, pohjoisosa

Kaavaselostus

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 3: Poistuvat asemakaavat, yhdistelmä

Liite 4: Poistuvat asemakaavat, määräykset

Liite 5: Keskustaajaman osayleiskaava

Liite 6: Kulttuuri- ja rakennushistoriallinen selvitys osa 1

Liite 6: Kulttuuri- ja rakennushistoriallinen selvitys osa 2

Liite 6: Kulttuuri- ja rakennushistoriallinen selvitys osa 3

Liite 7: Kulttuuriympäristön ja luonnon suojelu, karttaliite

Liite 8: Luontoselvitys

Liite 9: Liito-oravaselvitys

Liite 10: Pilaantuneet maat

Liite 11: Kiinteistöjako

Liite 12: Rakentamattomat tontit, karttaliite

Liite 13: Kaupungin maanomistus, karttaliite

Liite 14: Muinaisjäännökset

Liite 15: Yhdyskuntatekninen verkosto, karttaliite

Liite 16: Virkistys ja veneily, karttaliite

Liite 17: Palvelut, karttaliite

Liite 18: Teollisuus, karttaliite

Liite 19: Liikennekaavio, karttaliite

Liite 20: Ortokuva

Liite 21: Poistuvat asemakaavat, tietoja ja tiivistelmät selostuksista

Liite 22: Valokuvia

Liite 23: Liikennemelu, karttaliite

Liite 24: Tiivistelmä

 

Tarkastamonkatu 3, asemakaavan muutos

Kaavaehdotus oli nähtävänä 29.3.–29.4.2019.

Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Päivi Behm p. 044 417 4655

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

  

Savonrannan rantayleiskaavan muutos Metsähallituksen hallinnoimille tiloille

Kaavamuutos koskee Metsähallituksen hallinnoimia tiloja 740-578-8-35 Saarijärvi, 740-578-8-36 Silmusalo, 740-893-1-6 Putkisalon Ruununpuisto, 740-893-1-5 Pirttilä ja Mäntysalo, 740-545-15-46 Ahvenlampi, 740-573-2-23 Leipämäki, 740-573-1-11 Putkisalon Ruununpuisto, 740-566-7-0 Kiurunsalo, 740-511-2-4 Kuittuanmäki, 40-510-1-7 Palstatila Ruununpuistoksi ja 740-579-1-25 Kakonranta.

Kaavaluonnos oli nähtävänä 6.3.–6.4.2019.

Lisätietoja: DI Timo Leskinen p. 040 508 9680

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

      

Enanniemen ranta-asemakaavamuutos

Punkaharjun, Enanniemen, Kotikallion tilan ym. alueiden rantakaavan muutosehdotus ranta-asemakaavaksi oli nähtävänä 6.11.–5.12.2018.

Lisätietoja: asemakaavateknikko Tuula Mähönen p. 044 417 4665 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

  

Asemakaavan muutos tontille 740-3-37-3 (Kirkkolahden eteläosa)

Kaavaehdotus oli nähtävänä 12.1.–12.2.2018.

Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Päivi Behm p. 044 417 4655

Liite 1: osallistumis- ja arviointisuunnitelma