•  

Kaavoitus

Parhaillaan nähtävänä olevien kaavojen kuulutukset löytyvät Kuulutukset-sivulta

 

Vireillä olevia kaavahankkeita:

Pääskylahden teollisuusalueen osa

Asemakaavaluonnos on nähtävillä 11.9.-11.10.2017.

Mahdolliset mielipiteet tulee jättää 11.10.2017 mennessä osoitteeseen: Savonlinnan kaupunki, Tekninen toimiala/Kaavoituspalvelut, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai

Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Päivi Behm p. 044 417 4655,

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 2: Seurantalomake

Liite 3: Poistuva kaava

Liite 4: Green Fuel Nordic Oy:n YVA-selostus 

 

Ritalan alue

Asemakaavaehdotus on nähtävillä 11.9.-11.10.2017.

Mahdolliset muistutukset tulee jättää 11.10.2017 mennessä osoitteeseen: Savonlinnan kaupunki, Tekninen toimiala/Kaavoituspalvelut, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai

Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Päivi Behm p. 044 417 4655,

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 2: Seurantalomake

Liite 3: Poistuva kaava

Liite 4: Kaavaluonnoksesta annetut lausunnot ja mielipiteet

 

Asemakaavamuutos 10. kaupunginosan korttelin 5 tontille 5, Lypsyniemenkatu 3

Kaavaehdotus on  nähtävillä 25.9.-9.10.2017 kaavoituspalvelujen ilmoitustaululla, C-rappu 3krs, Olavinkatu 27.

Mahdolliset muistutukset asemakaavaehdotuksesta tulee jättää 9.10.2017 mennessä kirjallisesti osoitteeseen:

Savonlinnan kaupunki, Kaavoituspalvelut/asemakaavoitus, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai asemakaavoitus(at) savonlinna.fi

Lisätietoja:  asemakaavateknikko Tuula Mähönen p. 044 417 4665, tuula.mahonen (at) savonlinna.fi

Kaavakartta (ehdotus)

Kaavaselostus (ehdotus)

LIITE 1:Seurantalomake

 

Puruveden rantayleiskaavan muutos tilalla Litmalanmäki 740-582-6-8

Ehdotus Puruveden rantayleiskaavan muutokseksi tilalle Litmalanmäki 740-582-6-8 on nähtävänä 30.08.-29.09.2017 Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluissa, Olavinkatu 27, Kerimäen yhteispalvelupisteessä Kerimäentie 10 ja kaupungin kotisivuilla.

Mahdolliset muistutukset tulee jättää 29.09.2017 mennessä osoitteeseen

Arkkitehti Hannu Nieminen, Savisaarentie 117, 58200 Kerimäki tai
sähköpostitse osoitteeseen nieminen.hannu (at) outlook.com

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija Hannu Nieminen, puh. 050 5580669

Kaavakartta

Kaavaselostus

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma

 

Maatilamatkailu Mannilan ranta-asemakaavan muutos ja laajennus osalle tiloja 740-559-5-33 ja 740-559-5-52 sekä tiloille 740-559-5-1, 740-559-5-2, 740-559-5-5, 740-559-5-6, 740-559-5-44 ja 740-559-5-47.

Ehdotusvaiheen kaavaselostus ja kaavakartta pidetään nähtävänä 24.8.-25.9.2017 Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluissa, Olavinkatu 27 ja Punkaharjun yhteispalvelupisteessä, Kauppatie 20 sekä kaupungin kotisivuilla.

Mahdolliset muistutukset tulee jättää 25.9.2017 mennessä Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluihin tai sähköpostitse osoitteeseen: yleiskaavoitus (at) savonlinna.fi

Lisätietoja kaavasta antaa kaavan laatija Keijo Tolppa, puh. 0400 139 077,

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Liite 2, voimassa oleva ranta-asemakaava

Liite 3, seurantalomake

Liite 4, luonnosvaiheen vastineraportti


 

Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutos osalle tilasta 740-544-14-53

Ehdotusvaiheen kaavaselostus ja kaavakartta oli nähtävänä 18.8.-18.9.2017.

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija Keijo Tolppa, puh. 0400 139 077,

 

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

 

Puruveden rantayleiskaavan muutos tilalle Kotikallio 740-577-3-6 ja osalle tilasta Mikkolanmäki 740-577-27-0

Kaavaehdotus oli nähtävillä 8.8.-8.9.2017.

Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Risto Aalto p. 044 417 4659,

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Asemakaavan muutos, Kristallikortteli, 740-2-10-15 ja 740-2-10-14

Kaavaluonnos oli yleisesti nähtävillä 8.8.-8.9.2017 

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666, pasi.heikkinen (at) savonlinna.fi

Kaavakartta ve A (luonnos)

Kaavakartta ve B (luonnos)

Kaavaselostus (luonnos)

LIITE 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

LIITE 5: Vaihtoehdot A ja B (luonnosvaihe), havainnekuvat ja laskelmat

3D-mallit

Nykytilanne

https://p3d.in/5XISb

Vaihtoehto A:

https://p3d.in/yoHcN

Vaihtoehto B:

https://p3d.in/fAQ57 

 

Savonrannan kirkonkylän osayleiskaavan tarkistus, ehdotus

Ehdotusaineisto oli nähtävillä 10.7. -11.8.2017.


Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Miia Blom
Järvi-Saimaan Palvelut Oy, puh. 044-417 5849

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma

  

Punkaharjun Puruveden rantayleiskaavan muutos tiloille 740-508-1-51 ja 740-596-2-63

Kaavoitushankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä ehdotusvaiheen kaavaselostus ja kaavakartta oli nähtävänä 14.6.-14.7.2017.

Lisätietoja kaavasta antaa kaavan laatija Keijo Tolppa, puh. 0400 139 077.

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

 

Savonrannan rantayleiskaavan muutos tilalle Lapinaho 740-578-8-103

Ehdotus oli nähtävänä 26.5-27.6.2017.

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija Hannu Nieminen, puh. 050 5580669

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma

  

Kerimäki, kirkonseutu asemakaavan muutos osalle tilasta 740-565-1-211

Ehdotus oli nähtävänä 11.5.-12.6.2017.

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija Keijo Tolppa, puh. 0400 139 077.

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

 

Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutos tilalla Tarula 740-544-11-59

Ehdotus kaavamuutokseksi oli nähtävänä 15.5.-16.6.2017.

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma 

 

Pärnäläntie 15, 740-16-114-1, kohde 165

Kaavoitushankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään nähtävillä koko kaavoitustyön ajan.

Kaavaehdotus oli yleisesti nähtävänä 8.5.-21.5.2017.

LIITE 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätietoja kaavasta: asemakaavateknikko Tuula Mähönen p. 044 417 4665  

 

Punkaharjun Pihlajaveden yleiskaavan muutos,
2. ehdotusvaihe.

Kaavamuutos koskee osittain tiloja Taivallahti (740-544-20-14) ja Kurkiniemi (740-544-11-47) Etu- ja Perälampareilla, osittain tilaa Taivallahti (740-544-20-14) Ruokojärvellä ja osittain tilaa Tuomikkoniemi (740-602-6-2) Särkilahdella.

Kaavamuutos oli nähtävillä 8.5.–11.6.2017. 

Lisätietoja hankkeesta saa kaavan laatijalta Ins. Henna Arkolta (puh. 044-417 5242, ).

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma 

Asemakaavan muutos kaupunginosan 1. korttelin 32 viereisellä ranta- ja vesialueella (Vääräsaari, kelluva uima-allas)

Kaavaehdotus oli nähtävillä 03.04.2017-02.05.2017 Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluissa, Olavinkatu 27, C-rappu 3krs.

Lisätietoja kaavasta antaa:

 Kaavoitusarkkitehti Pasi Heikkinen, Savonlinnan kaupunki                        puh. 044 417 4666, pasi.heikkinen(at)savonlinna.fi

Arkkitehti Timo Tamminen, Arkkitehtuuritoimisto Arktes Oy                     puh. 044 311 6869, timo.tamminen(at)arktes.fi

 

Savonrannan rantayleiskaavan muutos osalle tilasta 740-571-3-23 ja Savonrannan kirkonkylän asemakaavan laajennus osalle tilasta 740-565-4-242 ja tilalle 740-565-4-244 (Kääpäsaari), ehdotukset 

Savonrannan rantayleiskaavan muutos osalle tilasta 740-571-3-23 ja Savonrannan kirkonkylän asemakaavan laajennus osalle tilasta 740-565-4-242 ja tilalle 740-565-4-244 (Kääpäsaari).

Ehdotukset oli nähtävänä 19.1.- 20.2.2017.

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija Keijo Tolppa, puh. 0400 139 077.

Savonrannan rantayleiskaavan muutos osalle tilasta 740-571-3-23, ehdotus

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Savonrannan kirkonkylän asemakaavan laajennus osalle tilasta 740-565-4-242 ja tilalle 740-565-4-244 (Kääpäsaari), ehdotus

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma 

Putikon asemakaavan muutos ja laajennus, ehdotus

Asemakaava osalle Punkaniemen kylän kiinteistöjä 740-598-2-181, 740-598-2-182,
740-598-2-267, 740-598-2-3 04 ja osalle Kauvanniemen kylän kiinteistöjä 740-560-5-100, 740-560-6-81, 740-560-6-94, 740-560-6-95, 740-560-6-108 ja 740-560-6-146, osalle yhteistä vesialuetta 740-876-29-2.
Rakennuskaavan muutos asemakaavaksi koskee: 28.6.1967 vahvistettua Putikon asemanseudun rakennuskaavaa, korttelia 33 ja osaa teollisuus- ja varastorakennusten aluetta sekä liikennealuetta sekä 12.3.1986 vahvistettua Putikon rakennuskaavan muutosta ja laajennusta, kortteleita 2-7, 12-44 ja 46 sekä katu-, vesi-, liikenne- ja maatalousalueita, osaa virkistys-, liikenne- ja maa- ja metsätalousalueita.

Asemakaavalla muodostuu: Korttelit 2-7, 12-46 sekä niihin liittyvät katu-, erityis-, virkistys-liikenne-, venevalkama-, vesi-, maa- ja metsätalousalueet.

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 9.1.-7.2.2017.

Lisätietoja: asemakaavateknikko Tuula Mähönen, puh. 044 417 4665.

 

Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutos tiloille 740-535-13-15, 740-559-3-66, 740-597-4-25, 740-597-4-26, 740-597-4-27, 740-597-5-6 ja 740-597-1-19

Kaavaehdotus oli nähtävänä 16.12.2016 - 16.1.2017.

Kaavoituspäällikkö Risto Aalto p. 044 417 4659

 

Punkaharjun keskustaajaman ajantasaistus

Punkaharjun keskustaajaman asemakaavan ajantasaistus on tullut vireille teknisen lautakunnan päätöksellä § 300 15.9.2015. Alue on laajuudeltaan noin 2,7 km² ja kattaa koko Punkaharjun keskustaajaman Antikanniemestä Vesalaisenniemeen ja Pakkasharjulle. Alueella on voimassa 27 rakennus- ja asemakaavaa jotka ovat osin puutteellisia ja vanhentuneita. Tavoitteena on uudistaa asemakaavatilanne todellista maankäyttöä ja tarvetta vastaavaksi selkeäksi kokonaisuudeksi.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 21.09.2016 lähtien koko kaavaprosessin ajan kaupungintalolla (C-porras, 3.krs) ja kaupungin kotisivuilla.

Asemakaava-asioissa yhteyshenkilönä on kaavoitusarkkitehti Pasi Heikkinen, Savonlinnan kaupunki,

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666.

 

Moinsalmen osayleiskaavan muutos määräalalle tilasta 740-518-12-10, ehdotus

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma 

Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistus, ehdotus

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Moinsalmen ja Pihlajaveden ehdotusvaiheiden aineistot olivat nähtävänä 2.5.–31.5.2016.

Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Risto Aalto p. 044 417 4659 

Saunaniemen ranta-asemakaava

Saunaniemen ranta-asemakaava koskee Savonlinnan kaupungin pohjoisosassa, Savonrannan alueella sijaitsevaa tilaa Saunaniemi 740-575-3-32. Ranta-asemakaavalla muodostuu korttelit 1-13 ja puisto-, venevalkama-, maa- ja metsätalous- sekä kaavatiealueet.

Saunaniemen ranta-asemakaavaehdotus oli nähtävänä 11.04.2016 – 12.05.2016

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija DI Seppo Lamppu p. 040-8674451, Kurtinniitynkuja 11, 02780 Espoo tai sähköpostitse seppo.lamppu (at) kaavoitus.fi, tai Savonlinnan kaupunki: kaavoituspäällikkö Risto Aalto, risto.aalto (at) savonlinna.fi, puh. 044 417 4659.

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma 

Puistokatu 1-7

Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä 24.3.-25.4.2016. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavatyön keston ajan.

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Pasi Heikkinen puh. 044 417 4666

LIITE 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)    

 

Tottinkadun, Koulukadun ja Olavinkadun kulma, 740-1-14-12, kohde 98 (Hulikka)

Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä (4.1.-2.2.2016). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavatyön keston ajan.

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Pasi Heikkinen puh. 044 417 466

  

Punkaharjun Enanniemen, Kotikallion tilan ym. alueiden rantakaavan muutosehdotus ranta-asemakaavaksi

 (oli nähtänä 19.12.2014 - 19.1.2015)

Lisätietoja kaavasta antaa asemakaavateknikko Tuula Mähönen puh. 044 417 4665

Liite 2, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

 

Puistoniemen ranta-asemakaava

Puistoniemen ranta-asemakaava koskee Oravin kyläalueen eteläosassa sijaitsevaa tilaa Puistoniemi 740-502-21-91. Ranta-asemakaavalla muodostuu kortteli 1.

Luonnos oli nähtävänä 18.12.2014 – 23.01.2015

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija DI Seppo Lamppu p. 040-8674451 tai seppo.lamppu(at)kaavoitus.fi

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma