Kaavoitus

Parhaillaan nähtävänä olevien kaavojen kuulutukset löytyvät Kuulutukset-sivulta

 

 

 

Vireillä olevia kaavahankkeita:

Moinsalmen osayleiskaavan muutos määräalalle tilasta 740-528-11-1 

Kaavaehdotus on nähtävänä 27.11.2018 - 3.1.2019.

Mahdolliset muistutukset tulee jättää kirjallisesti osoitteeseen: Savonlinnan kaupunki, Kaavoituspalvelut, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai viimeistään 3.1.2019.

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija Keijo Tolppa, puh. 0400 139 077.

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 2: Voimassa oleva osayleiskaava määräyksineen

Liite 3: Luonnosvaiheen vastineraportti

 

Asemakaavan muutos 28. kaupunginosan kortteleihin 3-7 sekä niihin liittyviin katu-, virkistys- ja vesialueisiin (Tanhuvaara)

Asemakaavaehdotus on yleisesti nähtävänä 20.11.-20.12.2018.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee jättää kirjallisesti osoitteeseen: Savonlinnan kaupunki, Kaavoituspalvelut, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai asemakaavoitus (at) savonlinna.fi viimeistään 20.12.2018

Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666

Kaavakartta

Kaavaselostus

LIITE 1: Ajantasakaava

LIITE 2: Asemakaavan seurantalomake

LIITE 3: Palaute luonnoksesta & vastineet

LIITE 5: Arkkitehtisuunnitelmat

 

Enanniemen ranta-asemakaavamuutos

Punkaharjun, Enanniemen, Kotikallion tilan ym. alueiden rantakaavan muutosehdotus ranta-asemakaavaksi oli nähtävillä 6.11.2018 - 5.12.2018.

Lisätietoja: asemakaavateknikko Tuula Mähönen p. 044 417 4665 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Moinsalmen osayleiskaavan muutos osalle tiloja Koivula 740-512-7-43 ja Valkeajärvi 740-512-4-29

Kaavaehdotus oli nähtävänä 1.11.-3.12.2018.

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija Hannu Nieminen, puh. 050 5580669

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Puruveden rantayleiskaavan laajennus osalle tilasta 740-577-22-46 ja muutos osalle tiloja 740-595-1-3 ja 740-595-1-5

Ehdotusvaiheen aineisto oli nähtävänä 26.10.-26.11.2018.

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija Keijo Tolppa, puh. 0400 139 077.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Turtianniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen osalle tilasta 740-577-22-46

Ehdotusvaiheen aineisto oli nähtävänä 26.10.-26.11.2018.

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija Keijo Tolppa, puh. 0400 139 077.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Asemakaavan muutos 15. kaupunginosan osalle korttelia 42, Aapelintie 15

Asemakaavaehdotus oli yleisesti nähtävänä 8.10.-22.10.2018.

Lisätietoja: asemakaavateknikko Tuula Mähönen p. 044 417 4665

 

Ehdotus asemakaavan muutokseksi 2. kaupunginosassa Puistokatu 1-7 tonteille 740-2-12-2 ja 740-2-12-11

oli yleisesti nähtävänä 9.8.-10.9.2018.

Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666

   

Savonrannan rantayleiskaavan muutos osalle tilasta 740-571-3-23 ja Savonrannan kirkonkylän asemakaavan laajennus osalle tilasta 740-565-4-242 ja tilalle 740-565-4-244 (Kääpäsaari), ehdotukset uudelleen nähtävänä

Kaavoitushankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä ehdotusvaiheen kaavaselostus ja kaavakartta oli nähtävänä 12.6.-12.7.2018.

Lisätietoja kaavasta antaa kaavan laatija Keijo Tolppa, puh. 0400 139 077.

 

Savonrannan rantayleiskaavan muutos

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

 

Savonrannan kirkonkylän asemakaavan laajennus

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

    

Oravin-Joutenveden osayleiskaavan muutos osalle tiloista 740-502-11-35 ja 740-502-8-21

Ehdotusvaiheen kaavaselostus ja kaavakartta oli yleisesti nähtävänä 15.5.- 15.6.2018.

Lisätietoja kaavasta antaa kaavan laatija Keijo Tolppa, puh. 0400 139 077, arkkitehtitoimisto.tolppa (at) spynet.fi

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma   

  

Asemakaavan muutos tontille 740-3-37-3 (Kirkkolahden eteläosa)

Liite 1: osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 12.1.-12.2.2018.

Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Päivi Behm p. 044 417 4655

 

Tarkastamonkatu 3

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 15.12.2017–15.1.2018.

Lisätietoja:kaavoituspäällikkö  Päivi Behm p. 044 417 4655,      

   

Punkaharjun keskustaajaman ajantasaistus

Punkaharjun keskustaajaman asemakaavan ajantasaistus on tullut vireille teknisen lautakunnan päätöksellä § 300 15.9.2015. Alue on laajuudeltaan noin 2,7 km² ja kattaa koko Punkaharjun keskustaajaman Antikanniemestä Vesalaisenniemeen ja Pakkasharjulle. Alueella on voimassa 27 rakennus- ja asemakaavaa jotka ovat osin puutteellisia ja vanhentuneita. Tavoitteena on uudistaa asemakaavatilanne todellista maankäyttöä ja tarvetta vastaavaksi selkeäksi kokonaisuudeksi.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 21.09.2016 lähtien koko kaavaprosessin ajan kaupungintalolla (C-porras, 3.krs) ja kaupungin kotisivuilla.

Asemakaava-asioissa yhteyshenkilönä on vs.asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen, Savonlinnan kaupunki,

Lisätietoja:asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666.

  

Puistoniemen ranta-asemakaava

Puistoniemen ranta-asemakaava koskee Oravin kyläalueen eteläosassa sijaitsevaa tilaa Puistoniemi 740-502-21-91. Ranta-asemakaavalla muodostuu kortteli 1.

Luonnos oli nähtävänä 18.12.2014 – 23.01.2015

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija DI Seppo Lamppu p. 040-8674451 tai seppo.lamppu(at)kaavoitus.fi

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma