Kaavoitus

Kaavoitus

Parhaillaan nähtävänä olevien kaavojen kuulutukset löytyvät Kuulutukset-sivulta

 

 

 

Vireillä olevia kaavahankkeita:

Pihlajaveden osayleiskaavan muutos, joka koskee Metsähallituksen hallinnoimia tiloja Syvälahti 740-509-1-27, Tetrivesi 740-509-1-9, Selkäranta 740-509-1-11, Likastenniemi 740-512-15-2, Likastenlahti 740-542-1-9 sekä Kiviapajantiehen saakka tiloja Soidinmäki 740-509-2-6, Lampila 740-544-12-1 ja Kirkkola 740-893-1-9

Ehdotusvaiheen kaavakartta ja kaavaselostus pidetään yleisesti nähtävänä 30.4.–31.5.2019.

Mahdolliset muistutukset tulee jättää 31.5.2019 mennessä osoitteeseen: Savonlinnan kaupunki, Kaavoituspalvelut, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai

Lisätietoja: DI Timo Leskinen p. 040 508 9680

Kaavakartta

Kaavaselostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Luonnosvaiheen palaute ja vastineet

Muinaisjäännösinventointi

 

Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutos osalle tilasta 740-552-5-49

Luonnosvaiheen kaavaselostus ja kaavakartta pidettiin yleisesti nähtävänä 24.4.-24.5.2019.

Lisätietoja: Keijo Tolppa, puh. 0400 139 077.

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Punkaharjun keskustaajaman asemakaavan muutos ja laajennus

Kaavahanke on tullut vireille teknisen lautakunnan päätöksellä 15.9.2015 § 300. Alue on laajuudeltaan noin 2,7 km² ja kattaa koko Punkaharjun keskustaajaman Antikanniemestä Vesalaisenniemeen ja Pakkasharjulle. Alueella on voimassa 27 rakennus- ja asemakaavaa, jotka ovat osin puutteellisia ja vanhentuneita. Tavoitteena on uudistaa asemakaavatilanne todellista maankäyttöä ja tarvetta vastaavaksi selkeäksi kokonaisuudeksi.

Asemakaavaluonnos, kaavaselostus ja muu valmisteluaineisto ovat yleisesti nähtävänä 15.4.–14.6.2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä koko kaavatyön keston ajan. Aineistoon voi tutustua kotisivujen lisäksi Savonlinnan kaupungintalolla kaavoituspalveluissa (Olavinkatu 27, C-rappu, 3 krs) ja Punkaharjun yhteispalvelupisteessä (Kauppatie 20).

Mahdolliset mielipiteet tulee jättää 14.6.2019 mennessä osoitteeseen: Savonlinnan kaupunki, Kaavoituspalvelut, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai

Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666

Kaavakartta, eteläosa

Kaavakartta, pohjoisosa

Kaavaselostus

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 3: Poistuvat asemakaavat, yhdistelmä

Liite 4: Poistuvat asemakaavat, määräykset

Liite 5: Keskustaajaman osayleiskaava

Liite 6: Kulttuuri- ja rakennushistoriallinen selvitys osa 1

Liite 6: Kulttuuri- ja rakennushistoriallinen selvitys osa 2

Liite 6: Kulttuuri- ja rakennushistoriallinen selvitys osa 3

Liite 7: Kulttuuriympäristön ja luonnon suojelu, karttaliite

Liite 8: Luontoselvitys

Liite 9: Liito-oravaselvitys

Liite 10: Pilaantuneet maat

Liite 11: Kiinteistöjako

Liite 12: Rakentamattomat tontit, karttaliite

Liite 13: Kaupungin maanomistus, karttaliite

Liite 14: Muinaisjäännökset

Liite 15: Yhdyskuntatekninen verkosto, karttaliite

Liite 16: Virkistys ja veneily, karttaliite

Liite 17: Palvelut, karttaliite

Liite 18: Teollisuus, karttaliite

Liite 19: Liikennekaavio, karttaliite

Liite 20: Ortokuva

Liite 21: Poistuvat asemakaavat, tietoja ja tiivistelmät selostuksista

Liite 22: Valokuvia

Liite 23: Liikennemelu, karttaliite

Liite 24: Tiivistelmä

 

Savonlinnan uusi paloasema, Laitaatsillantie

Kaavaluonnos oli nähtävänä 29.3. - 29.4.2019.

Lisätietoja: asemakaavateknikko Tuula Mähönen p. 044 417 4665

Liite 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Tarkastamonkatu 3

Kaavaehdotus oli nähtävänä 29.3. - 29.4.2019.

Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Päivi Behm p. 044 417 4655

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Oravin-Joutenveden osayleiskaavan muutos tilalle 740-502-15-49 ja osalle tilasta 740-502-15-29

Kaavaehdotus oli nähtävänä 29.3. - 29.4.2019.

Lisätietoja: Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa, p. 0400 139 077

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Tanhuvaaran jalkapallohallin asemakaava

Kaavaehdotus oli nähtävänä 18.3. - 1.4.2019.

Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666

 

Kiviapajan seudun osayleiskaavan muutos, "Pieni Tetriniemi", joka koskee tilaa Metsärinne 740-503-10-23 ja osittain tilaa Kiviranta 740-503-10-29

Kaavaluonnos oli nähtävänä 18.3. - 18.4.2019.

Lisätietoja: Ins. Henna Arkko, p. 044 417 5242 

Kaavaselostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Savonrannan rantayleiskaavan muutos Metsähallituksen hallinnoimille tiloille

Kaavamuutos koskee Metsähallituksen hallinnoimia tiloja 740-578-8-35 Saarijärvi, 740-578-8-36 Silmusalo, 740-893-1-6 Putkisalon Ruununpuisto, 740-893-1-5 Pirttilä ja Mäntysalo, 740-545-15-46 Ahvenlampi, 740-573-2-23 Leipämäki, 740-573-1-11 Putkisalon Ruununpuisto, 740-566-7-0 Kiurunsalo, 740-511-2-4 Kuittuanmäki, 40-510-1-7 Palstatila Ruununpuistoksi ja 740-579-1-25 Kakonranta.

Luonnosvaiheen kaavakartta ja kaavaselostus pidettiin nähtävänä 6.3.-6.4.2019.

Lisätietoja: DI Timo Leskinen p. 040 508 9680

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

      

Enanniemen ranta-asemakaavamuutos

Punkaharjun, Enanniemen, Kotikallion tilan ym. alueiden rantakaavan muutosehdotus ranta-asemakaavaksi oli nähtävillä 6.11.2018 - 5.12.2018.

Lisätietoja: asemakaavateknikko Tuula Mähönen p. 044 417 4665 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

  

Asemakaavan muutos tontille 740-3-37-3 (Kirkkolahden eteläosa)

Liite 1: osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 12.1.-12.2.2018.

Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Päivi Behm p. 044 417 4655

  

Puistoniemen ranta-asemakaava

Puistoniemen ranta-asemakaava koskee Oravin kyläalueen eteläosassa sijaitsevaa tilaa Puistoniemi 740-502-21-91. Ranta-asemakaavalla muodostuu kortteli 1.

Luonnos oli nähtävänä 18.12.2014 – 23.01.2015

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija DI Seppo Lamppu p. 040-8674451 tai seppo.lamppu(at)kaavoitus.fi

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma