•  

Kaavoitus

Parhaillaan nähtävänä olevien kaavojen kuulutukset löytyvät Kuulutukset-sivulta

 

Vireillä olevia kaavahankkeita:

Savonrannan kirkonkylän osayleiskaavan tarkistus, ehdotus

Savonrannan kirkonkylän osayleiskaavan tarkistus on edennyt ehdotusvaiheeseen. Ehdotusaineisto on nähtävillä 10.7. -11.8.2017 Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27 ja Savonrannan yhteispalvelupisteessä osoitteessa Kangastie 3, Savonranta. Kaava-aineisto löytyy myös kaupungin kotisivuilta www.savonlinna.fi/asukas/kaavoitus.

Osallisilla on mahdollisuus jättää mielipide edellä mainitusta kaavaehdotuksesta. Mielipide on toimitettava kirjallisena ennen nähtävillä olon päättymistä osoitteeseen: Järvi-Saimaan Palvelut Oy, Kauppatie 1, 58700 Sulkava.

Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Miia Blom
Järvi-Saimaan Palvelut Oy, puh. 044-417 5849

Kaavakartta

Kaavaselostus

Kaavaselostuksen liite 1

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Luonnosvaiheen vastineraportti

Kerimäen Puruveden rantayleiskaavan muutos tilalla Litmalanmäki 740-582-6-8

Kerimäen Puruveden rantayleiskaavan muutos tilalle Litmalanmäki 740-582-6-8 on tullut vireille. Osallistumis -ja arviointisuunnitelma on nähtävänä koko kaavatyön ajan ja valmisteluaineisto 4.7-4.8.2017 välisen ajan Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluissa, Olavinkatu 27, Kerimäen kirjastossa Kerimäentie 6 ja kaupungin kotisivuilla.

Mahdolliset mielipiteet tulee jättää 4.8.2017 mennessä osoitteeseen

Arkkitehti Hannu Nieminen, Savisaarentie 117, 58200 Kerimäki tai
sähköpostitse osoitteeseen nieminen.hannu (at) outlook.com

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija Hannu Nieminen, puh. 050 5580669

Kaavakartta

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma

 

Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutos osalle tilasta 740-544-14-53.

Kaavoitushankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä luonnosvaiheen kaavaselostus ja kaavakartta pidetään yleisesti nähtävänä 26.6.-26.7.2017 Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluissa, Olavinkatu 27 sekä kaupungin kotisivuilla ja Punkaharjun yhteispalvelupisteessä, Kauppatie 20.

Mahdolliset mielipiteet on toimitettava viimeistään 26.7.2017 osoitteeseen Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa, Savonniemenkatu 3B1, 57100 Savonlinna tai sähköpostitse osoitteeseen arkkitehtitoimisto.tolppa (at) spynet.fi

Lisätietoja kaavasta antaa kaavan laatija Keijo Tolppa, puh. 0400 139 077.

Kaavakartta 

Kaavaselostus

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Liite 2, ote voimassa olevasta Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavasta

Punkaharjun Puruveden rantayleiskaavan muutos tiloille 740-508-1-51 ja 740-596-2-63

Kaavoitushankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä ehdotusvaiheen kaavaselostus ja kaavakartta pidetään yleisesti nähtävänä 14.6.-14.7.2017 Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluissa, Olavinkatu 27 sekä kaupungin kotisivuilla ja Punkaharjun yhteispalvelupisteessä, Kauppatie 20.

Mahdolliset mielipiteet ja muistutukset tulee jättää 14.7.2017 mennessä Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluihin tai sähköpostitse osoitteeseen: yleiskaavoitus (at) savonlinna.fi

Lisätietoja kaavasta antaa kaavan laatija Keijo Tolppa, puh. 0400 139 077.

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Liite 2, voimassa oleva rantakaava määräyksineen

Liite 3, yhteenveto aloitusvaiheen viranomaisneuvottelusta

Liite 4, s-postineuvottelun viranomaiskommentit

Liite 5, luonnosvaiheen vastineraportti

 

Savonrannan rantayleiskaavan muutos tilalle Lapinaho 740-578-8-103

Ehdotus oli nähtävänä 26.5-27.6.2017.

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija Hannu Nieminen, puh. 050 5580669

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma

 

Maatilamatkailu Mannilan ranta-asemakaavan muutos ja laajennus, luonnos

Luonnos oli nähtävänä 26.5.-27.6.2017.

Lisätietoja kaavasta antaa kaavan laatija Keijo Tolppa, puh. 0400 139 077.

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

 

Kerimäki, kirkonseutu asemakaavan muutos osalle tilasta 740-565-1-211

Ehdotus oli nähtävänä 11.5.-12.6.2017.

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija Keijo Tolppa, puh. 0400 139 077.

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

 

Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutos tilalla Tarula 740-544-11-59

Ehdotus kaavamuutokseksi oli nähtävänä 15.5.-16.6.2017.

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma 

 

Pärnäläntie 15, 740-16-114-1, kohde 165

Kaavoitushankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään nähtävillä koko kaavoitustyön ajan.

Kaavaehdotus oli yleisesti nähtävänä 8.5.-21.5.2017.

LIITE 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätietoja kaavasta: asemakaavateknikko Tuula Mähönen p. 044 417 4665  

 

Punkaharjun Pihlajaveden yleiskaavan muutos,
2. ehdotusvaihe.

Kaavamuutos koskee osittain tiloja Taivallahti (740-544-20-14) ja Kurkiniemi (740-544-11-47) Etu- ja Perälampareilla, osittain tilaa Taivallahti (740-544-20-14) Ruokojärvellä ja osittain tilaa Tuomikkoniemi (740-602-6-2) Särkilahdella.

Kaavamuutos oli nähtävillä 8.5.–11.6.2017. 

Lisätietoja hankkeesta saa kaavan laatijalta Ins. Henna Arkolta (puh. 044-417 5242, ).

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma 

Hietalahtelan ranta-asemakaavan muutos

Kaavaehdotus oli nähtävillä 05.04.-05.05.2017.

Lisätietoja antaa kaavanlaatija Keijo Tolppa, puh,: 0400 139 077

Asemakaavan muutos kaupunginosan 1. korttelin 32 viereisellä ranta- ja vesialueella (Vääräsaari, kelluva uima-allas)

Kaavaehdotus oli nähtävillä 03.04.2017-02.05.2017 Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluissa, Olavinkatu 27, C-rappu 3krs.

Lisätietoja kaavasta antaa:

 Kaavoitusarkkitehti Pasi Heikkinen, Savonlinnan kaupunki                        puh. 044 417 4666, pasi.heikkinen(at)savonlinna.fi

Arkkitehti Timo Tamminen, Arkkitehtuuritoimisto Arktes Oy                     puh. 044 311 6869, timo.tamminen(at)arktes.fi

 

Kristallikortteli, 740-2-10-15 ja 740-2-10-14

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666, pari.heikkinen (at) savonlinna.fi

  

Savonrannan kirkonkylän osayleiskaavan tarkistus, luonnos

Luonnosaineisto oli nähtävillä 15.2. -17.3.2017.

Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Miia Blom
Järvi-Saimaan Palvelut Oy, puh. 044-417 5849

miia.blom(at)jarvisaimaanpalvelut.fi

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Savonrannan rantayleiskaavan muutos osalle tilasta 740-571-3-23 ja Savonrannan kirkonkylän asemakaavan laajennus osalle tilasta 740-565-4-242 ja tilalle 740-565-4-244 (Kääpäsaari), ehdotukset 

Savonrannan rantayleiskaavan muutos osalle tilasta 740-571-3-23 ja Savonrannan kirkonkylän asemakaavan laajennus osalle tilasta 740-565-4-242 ja tilalle 740-565-4-244 (Kääpäsaari).

Ehdotukset oli nähtävänä 19.1.- 20.2.2017.

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija Keijo Tolppa, puh. 0400 139 077.

Savonrannan rantayleiskaavan muutos osalle tilasta 740-571-3-23, ehdotus

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Savonrannan kirkonkylän asemakaavan laajennus osalle tilasta 740-565-4-242 ja tilalle 740-565-4-244 (Kääpäsaari), ehdotus

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma 


Tuunaansaaren asemakaavan muutos, ehdotus

Ehdotus Tuunaansaaren asemakaavan muutokseksi oli nähtävänä 9.1.- 9.2.2017.

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija Keijo Tolppa, puh. 0400 139 077.

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

 

Putikon asemakaavan muutos ja laajennus, ehdotus

Asemakaava osalle Punkaniemen kylän kiinteistöjä 740-598-2-181, 740-598-2-182,
740-598-2-267, 740-598-2-3 04 ja osalle Kauvanniemen kylän kiinteistöjä 740-560-5-100, 740-560-6-81, 740-560-6-94, 740-560-6-95, 740-560-6-108 ja 740-560-6-146, osalle yhteistä vesialuetta 740-876-29-2.
Rakennuskaavan muutos asemakaavaksi koskee: 28.6.1967 vahvistettua Putikon asemanseudun rakennuskaavaa, korttelia 33 ja osaa teollisuus- ja varastorakennusten aluetta sekä liikennealuetta sekä 12.3.1986 vahvistettua Putikon rakennuskaavan muutosta ja laajennusta, kortteleita 2-7, 12-44 ja 46 sekä katu-, vesi-, liikenne- ja maatalousalueita, osaa virkistys-, liikenne- ja maa- ja metsätalousalueita.

Asemakaavalla muodostuu: Korttelit 2-7, 12-46 sekä niihin liittyvät katu-, erityis-, virkistys-liikenne-, venevalkama-, vesi-, maa- ja metsätalousalueet.

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 9.1.-7.2.2017.

Lisätietoja: asemakaavateknikko Tuula Mähönen, puh. 044 417 4665.

 

Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutos tiloille 740-535-13-15, 740-559-3-66, 740-597-4-25, 740-597-4-26, 740-597-4-27, 740-597-5-6 ja 740-597-1-19

Kaavaehdotus oli nähtävänä 16.12.2016 - 16.1.2017.

Kaavoituspäällikkö Risto Aalto p. 044 417 4659

 

Punkaharjun keskustaajaman ajantasaistus

Punkaharjun keskustaajaman asemakaavan ajantasaistus on tullut vireille teknisen lautakunnan päätöksellä § 300 15.9.2015. Alue on laajuudeltaan noin 2,7 km² ja kattaa koko Punkaharjun keskustaajaman Antikanniemestä Vesalaisenniemeen ja Pakkasharjulle. Alueella on voimassa 27 rakennus- ja asemakaavaa jotka ovat osin puutteellisia ja vanhentuneita. Tavoitteena on uudistaa asemakaavatilanne todellista maankäyttöä ja tarvetta vastaavaksi selkeäksi kokonaisuudeksi.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 21.09.2016 lähtien koko kaavaprosessin ajan kaupungintalolla (C-porras, 3.krs) ja kaupungin kotisivuilla.

Asemakaava-asioissa yhteyshenkilönä on kaavoitusarkkitehti Pasi Heikkinen, Savonlinnan kaupunki,

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666.

 

Moinsalmen osayleiskaavan muutos määräalalle tilasta 740-518-12-10, ehdotus

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma 

Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistus, ehdotus

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Moinsalmen ja Pihlajaveden ehdotusvaiheiden aineistot olivat nähtävänä 2.5.–31.5.2016.

Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Risto Aalto p. 044 417 4659 

Ritalan alue

Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä 2.5.-31.5.2016. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavatyön keston ajan.

 Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Päivi Behm p. 044 417 4655

Saunaniemen ranta-asemakaava

Saunaniemen ranta-asemakaava koskee Savonlinnan kaupungin pohjoisosassa, Savonrannan alueella sijaitsevaa tilaa Saunaniemi 740-575-3-32. Ranta-asemakaavalla muodostuu korttelit 1-13 ja puisto-, venevalkama-, maa- ja metsätalous- sekä kaavatiealueet.

Saunaniemen ranta-asemakaavaehdotus oli nähtävänä 11.04.2016 – 12.05.2016

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija DI Seppo Lamppu p. 040-8674451, Kurtinniitynkuja 11, 02780 Espoo tai sähköpostitse seppo.lamppu (at) kaavoitus.fi, tai Savonlinnan kaupunki: kaavoituspäällikkö Risto Aalto, risto.aalto (at) savonlinna.fi, puh. 044 417 4659.

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma 

Puistokatu 1-7

Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä 24.3.-25.4.2016. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavatyön keston ajan.

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Pasi Heikkinen puh. 044 417 4666

LIITE 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)    

 

Tottinkadun, Koulukadun ja Olavinkadun kulma, 740-1-14-12, kohde 98 (Hulikka)

Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä (4.1.-2.2.2016). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavatyön keston ajan.

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Pasi Heikkinen puh. 044 417 466

  

Puruveden rantayleiskaavan muutos Punkaharjun Enanniemessä koskien tiloja Kotikallio 740-577-3-6 ja Mikonrinne 740-577-3-55 sekä osaa tilasta Mikkolanmäki 740-577-27-0

Kaavaehdotus oli nähtävänä  26.05.–26.06.2015.

Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Risto Aalto, 044 417 4659

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Punkaharjun Enanniemen, Kotikallion tilan ym. alueiden rantakaavan muutosehdotus ranta-asemakaavaksi

 (oli nähtänä 19.12.2014 - 19.1.2015)

Lisätietoja kaavasta antaa asemakaavateknikko Tuula Mähönen puh. 044 417 4665

Liite 2, osallistumis-ja arviointisuunnitelma 

Puistoniemen ranta-asemakaava

Puistoniemen ranta-asemakaava koskee Oravin kyläalueen eteläosassa sijaitsevaa tilaa Puistoniemi 740-502-21-91. Ranta-asemakaavalla muodostuu kortteli 1.

Luonnos oli nähtävänä 18.12.2014 – 23.01.2015

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija DI Seppo Lamppu p. 040-8674451 tai seppo.lamppu(at)kaavoitus.fi

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma