Hyppää sisältöön

Medialukutaito 3-5-vuotiaat

Arjen legoleikit

Välineet: iPad

Sovellukset: –

Käyttöohjeet: –

Tavoitteet:

Ilmaisun monet muodot: ohjataan tulkitsemaan ja kertomaan ajatuksiaan kuvallisista viesteistä.

Ajattelu ja oppiminen: annetaan tilaa ihmettelylle, oivaltamiselle sekä oppimisen ilolle ja rohkaistaan kysymään ja kyseenalaistamaan.

Medialukutaito: harjoitellaan mediasisältöjen tulkintaa ja käytetään mediaa tietolähteenä.


Mediasisältöjen tulkinta

Välineet: iPad

Sovellukset: –

Käyttöohjeet: –

Tavoitteet:

Kielten rikas maailma: vahvistetaan kielellisiä taitoja ja valmiuksia.

Monilukutaito: harjoitellaan kuvanlukutaitoa.

Medialukutaito: tulkitaan mediasisältöä.


Metsän eläimiin tutustuminen

Välineet: iPad

Sovellukset: ThingLink

Käyttöohjeet: Thinglinkin käyttöohjeet

Tavoitteet:

Tutkin ja toimin ympäristössäni: vahvistetaan lasten luontosuhdetta sekä kannustetaan lapsia tutkivaan ja kokeilevaan työtapaan iPadia hyödyntäen.

Ajattelu ja oppiminen: tuetaan lasten taitoja jäsentää, nimetä ja kuvata ympäristöä, keskustellaan eri eläimistä ja pohditaan millaisia eläimet ovat. 

Medialukutaito: harjoitellaan käyttämään mediaa tiedon hankinnassa sekä tutkitaan yhdessä ympäristöä valokuvaamalla ja etsimällä mediasisällöistä tietoa lapsia kiinnostavista kysymyksistä.


Etanat

Välineet: iPad

Sovellukset: Kamera, ThingLink

Käyttöohjeet: ThingLinkin tekoälytoiminto

Tavoitteet:

Tutkin ja toimin ympäristössäni: vahvistetaan lasten luontosuhdetta sekä kannustetaan lapsia tutkivaan työtapaan. Rohkaistaan tekemään kysymyksiä ja etsimään niihin vastauksia.

Ajattelu ja oppiminen: tuetaan lasten taitoja jäsentää, nimetä ja kuvata ympäristöä. 

Medialukutaito: harjoitellaan käyttämään mediaa tiedon hankinnassa sekä tutkitaan yhdessä ympäristöä valokuvaamalla. Etsitään tietoa lapsia kiinnostavista kysymyksistä ja pohditaan tekoälyn kautta saadun tiedon luotettavuutta.