Hyppää sisältöön

Medialukutaito 3-5-vuotiaat

Arjen legoleikit

Välineet: iPad

Sovellukset: –

Käyttöohjeet: –

Tavoitteet:

Ilmaisun monet muodot: ohjataan tulkitsemaan ja kertomaan ajatuksiaan kuvallisista viesteistä.

Ajattelu ja oppiminen: annetaan tilaa ihmettelylle, oivaltamiselle sekä oppimisen ilolle ja rohkaistaan kysymään ja kyseenalaistamaan.

Medialukutaito: harjoitellaan mediasisältöjen tulkintaa ja käytetään mediaa tietolähteenä.


Mediasisältöjen tulkinta

Välineet: iPad

Sovellukset: –

Käyttöohjeet: –

Tavoitteet:

Kielten rikas maailma: vahvistetaan kielellisiä taitoja ja valmiuksia.

Monilukutaito: harjoitellaan kuvanlukutaitoa.

Medialukutaito: tulkitaan mediasisältöä.