Puistot

Puistot

Kaupungilla on rakennettuja puistoja noin 66 hehtaaria, jotka hoidetaan kunnallisteknisten palveluiden toimesta kaupungin omana työnä. Keskustan puistoja hoidetaan pääasiassa Viherympäristö ry:n laatiman hoitoluokituksen mukaisessa A2-luokassa, keskustan ulkopuolisten viheralueiden hoitoluokan ollessa vastaavasti alemman.

Koirien ulkoiluttaminen on tietyin ehdoin sallittu kaupungin viheralueilla. Järjestyslain mukaan koira on pidettävä kytkettynä, kun sen kanssa liikutaan taajama-alueella. Koiran ulkoiluttajan on huolehdittava siitä, ettei koiran uloste jää ympäristöön hoidetulla alueella. Hoidettuja alueita lain mukaan ovat esimerkiksi alueet, joilla nurmikot on leikattu ja joilla on istutuksia tai joilla tiet ovat päällystettyjä. Koiranjätöspusseja saa laittaa jokaiseen kaupungin kadunvarsi- ja puistoroskikseen.

Koiran ja kissan omistajien on lisäksi pidettävä huolta siitä, ettei eläin pääse kytkettynäkään yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikalle, toriaikana torille, urheilukentälle tai yleiselle hiihtoladulle. Koiraa ja kissaa voi kytkettynä kuljettaa kuntoradalla.