Vesihuolto

Savonlinnan Vesi

Savonlinnan Veden tehtävänä on talousveden tuotanto, vesihuoltoverkostojen rakentaminen ja ylläpito sekä jätevesien puhdistus.

Toiminnan tavoitteena on talousveden osalta täyttää vähintään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaiset laatuvaatimukset ja jäteveden osalta saavuttaa puhdistuksessa vähintään Itä-Suomen aluehallintoviraston asettamat puhdistusvaatimukset.

Savonlinnan Veden kantakaupungin vedenjakelualueiden riskinarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan -periaatteen mukaisesti. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin 30.12.2020.

Tehdyn riskinarvioinnin perusteella omavalvontaan on lisätty tiheämpää talousveden mikrobiologisen laadun seurantaa.

Kerimäen osalta vesiasioista vastaa Itä-Savon Vesi Oy.

Vuoden 2019 toimintakertomus

Vikailmoitukset

Työaikana klo 8.00–15.00

Verkostoteknikko Juha Pietarinen, puh. 044 417 4810

Verkostoinsinööri Leena Vihavainen, puh. 044 417 4811

Työajan jälkeen päivystys, puh. 044 417 4822

Savonrannan päivystys, puh. 044 417 4786

Punkaharjun päivystys, puh. 044 417 5426

Tiedotepuhelin, puh. 044 417 4827

 

 Häiriötilanteissa löydät tiedotteen täältä

Savonlinnan Vesi
  • Tekninen toimiala / Savonlinnan Vesi
Puh. 015 527 4000
Fax 015 525 0240
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Käyntiosoite: Kaupungintalo, Olavinkatu 27 C-porras
Sähköposti: