Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelupalvelut

Kaupungin ympäristönsuojelupalvelujen tehtävänä on valvoa ja edistää ympäristön- ja luonnonsuojelua Savonlinnassa lakien ja niiden perusteella annettujen säädösten mukaisesti. Keskeisimmät säädökset ovat ympäristönsuojelu-, jäte- ja vesilaki sekä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset ja alueellisen jätelautakunnan yleiset jätehuoltomääräykset.

Ympäristönsuojelupalvelut valmistelee myös kaupunginhallitukselle luonnonsuojelulaissa kunnalle kuuluvat asiat ja huolehtii kaupungin luonnonsuojelualueiden ja -kohteiden luonnonsuojelullisesta hoidosta sekä luonnon virkistyskäytön edistämisestä yhteistyössä kaupungin muiden viranomaisten kanssa.

Rakennus- ja ympäristölautakunta toimii mm. Savonlinnan kaupungin ympäristölupa- ja leirintäalueviranomaisena sekä hoitaa yleisissä jätehuoltomääräyksissä jätehuollon valvontaviranomaiselle määrätyt tehtävät.

Käyntiosoite:
Kaupungintalo, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
C-porras, 2. kerros
Sähköposti: ymparistonsuojelu (at) savonlinna.fi

 

Henkilöstö ja yhteystiedot:

Rautiainen Matti, ympäristöpäällikkö

Yksikön päällikön tehtävät, rakennus- ja ympäristölautakunnan esittelijä

Puh. 044 417 4685

Sähköposti:

 

Käyhkö Heidi, ympäristösuunnittelija

Lupa-asioiden valmistelu

Puh. 044 417 4687

Sähköposti:

 

Haajanen Kirsi, ympäristötarkastaja

Valvontatehtävät

Puh. 044 417 4686

Sähköposti:

 

Turunen Hanne, ympäristöinsinööri

Jäte- ja jätevesiasiat

Puh. 044 417 4690

Sähköposti:

 

Turtiainen Pasi, toimistosihteeri

Toimistotehtävät

Puh. 044 417 4688

Sähköposti: