Lupa- ja ilmoitusasiat

Lupa- ja ilmoitusasiat

Kuulutukset 

vireillä olevista lupa- ja ilmoitusasioista

 

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalle toiminnalle on oltava lupa. Kirjallisessa lupapäätöksessä annetaan tarpeellisia määräyksiä mm. toiminnan aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisestä, toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta.

Lupahakemuksen käsittelystä peritään Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

 Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 1.1.2020 alkaen