Kaavoituksen maksut

Maksut

Maankäyttö-ja rakennuslain edellyttämien lupien ratkaisemiseen liittyvistä tehtävistä perittävät maksut sekä yleiskaavan ja asemakaavan laatimisesta tai muuttamisesta aiheutuvista kustannuksista perittävä maksu.

Tekninen lautakunta on hyväksynyt 8.10.2019 § 173 taksan vuodelle 2020.