Kaavoituksen maksut

Maksut

Maankäyttö-ja rakennuslain edellyttämien lupien ratkaisemiseen liittyvistä tehtävistä perittävät maksut sekä yleiskaavan ja asemakaavan laatimisesta tai muuttamisesta aiheutuvista kustannuksista perittävä maksu.

Tekninen lautakunta on hyväksynyt 27.10.2020 § 186 taksan vuodelle 2021.