Yksityistiet

Yksityistiet

Savonlinnan kaupunki avustaa vuosittain järjestäytyneitä yksityistiekuntia.
Avustettavan tien varrella on oltava vähintään yksi pysyvästi asuttu talous.

Yksityistietoimitukset hoitaa maanmittauslaitos.

Tiejaosto

Teknisen lautakunnan valitsema 5 jäseninen tiejaosto valmistelee esityksen yksityistieavustuksista
tekniselle lautakunnalle. Tekninen lautakunta päättää yksityistieavustuksista.

Yksityistieavustukset

Yksityistieavustuksen hakeminen vuonna 2021

Tieavustushakemus

Avustushakemus jäätien kunnossapitoon

Avustushakemus yksityistien lossin kunnossapitoon

 

Yhteystiedot

Avustushakemukset

Sinkkonen Kirsi, toimistosihteeri
  • Tekninen toimiala / Rakennusvalvonta
  • Tekninen toimiala / Tiepalvelu
Puh. 044 417 5077
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: 

 

Tiejaoston asiantuntijaviranhaltija

Nevalainen Paavo, mittausinsinööri
  • Tekninen toimiala / Mittauspalvelut
Puh. 044 417 4650
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: 

 

Yksityistien liikennemerkit

Yksityistielle liikenteenohjauslaitteen (liikennemerkin) voi asettaa tienpitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuksen. Suostumusasia tulee kunnassa vireille hakemuksesta. Suostumuksen vireillepano on hakijan vastuulla. Suostumuksen antamiseen sovelletaan hallintolakia.

Ohjeet anomuksen tekijälle:

  • Liitä vapaamuotoiseen anomukseen tiehoitokunnan kokouspöytäkirja, jossa on päätetty liikenteenohjauslaitteen asettamisesta.
  • Liitä mukaan karttaote, josta selviää asetettavan merkin sijainti tai liikenteenohjaussuunnitelma (mahdollisesti sijaintikoordinaatit).

Päätöksen saatuaan hakija vastaa liikennemerkin paikalleen asettamisesta ja kunnossapidosta.

Hakemus toimitetaan Savonlinnan kaupungin tekniselle toimialalle kirjeellä tai sähköpostilla:

Okkonen Timo, suunnittelupäällikkö
  • Tekninen toimiala / Kunnallistekniset palvelut
Puh. 044 417 4658
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: