Yksityistiet

Yksityistiet

Savonlinnan kaupunki avustaa vuosittain järjestäytyneitä yksityistiekuntia.
Avustettavan tien varrella on oltava vähintään yksi pysyvästi asuttu talous.

Yksityistietoimitukset hoitaa maanmittauslaitos.

Koronavirusepidemiasta johtuen yksityisteiden vuosikokousten järjestäminen ei ole aina onnistunut, joten kunnossapitoavustuksen hakemukseen ei tarvitse liittää vuosikokouspöytäkirjaa, mikäli kokousta ei ole voitu järjestää. Hakemuslomake ja kooste tuloista sekä menoista tulee toimittaa 15.9.2020 mennessä.

Tiejaosto

Teknisen lautakunnan valitsema 5 jäseninen tiejaosto valmistelee esityksen yksityistieavustuksista
tekniselle lautakunnalle. Tekninen lautakunta päättää yksityistieavustuksista.

Yksityistieavustuksen hakeminen vuonna 2020

Tieavustushakemus

Avustushakemus jäätien kunnossapitoon

Avustushakemus yksityistien lossin kunnossapitoon

 

Yksityistien liikennemerkit

Yksityistielle liikenteenohjauslaitteen (liikennemerkin) voi asettaa tienpitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuksen. Suostumusasia tulee kunnassa vireille hakemuksesta. Suostumuksen vireillepano on hakijan vastuulla. Suostumuksen antamiseen sovelletaan hallintolakia.

Ohjeet anomuksen tekijälle:

  • Liitä vapaamuotoiseen anomukseen tiehoitokunnan kokouspöytäkirja, jossa on päätetty liikenteenohjauslaitteen asettamisesta.
  • Liitä mukaan karttaote, josta selviää asetettavan merkin sijainti tai liikenteenohjaussuunnitelma (mahdollisesti sijaintikoordinaatit).

Päätöksen saatuaan hakija vastaa liikennemerkin paikalleen asettamisesta ja kunnossapidosta.

Hakemus toimitetaan Savonlinnan kaupungin tekniselle toimialalle kirjeellä tai sähköpostilla:

Okkonen Timo, suunnittelupäällikkö
  • Tekninen toimiala / Kunnallistekniset palvelut
Puh. 044 417 4658
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: 

 

Yhteystiedot

Avustushakemukset

Sinkkonen Kirsi, toimistosihteeri
  • Tekninen toimiala / Rakennusvalvonta
  • Tekninen toimiala / Tiepalvelu
Puh. 044 417 5077
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: 

 

Tiejaoston asiantuntijaviranhaltija

Nevalainen Paavo, mittausinsinööri
  • Tekninen toimiala / Mittauspalvelut
Puh. 044 417 4650
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: