Hyppää sisältöön

Ohjelmointiosaaminen Eskarit

Rakenna samanlainen

Välineet: Multilink-palikat, iPad

Sovellukset: –

Käyttöohjeet: –

Tavoitteet:

Kielten rikas maailma: vahvistetaan lasten kielellistä toimijuutta ja osallisuutta harjoittelemalla kertomista sekä ohjataan ymmärtämään, muistamaan ja arvioimaan kuulemaansa.

Ajattelu ja oppiminen: kannustetaan lapsia sinnikkyyteen ja ohjataan suuntaamaan ja ylläpitämään tarkkaavaisuuttaan sekä olemaan lannistumatta epäonnistumisista.

Ohjelmointiosaaminen: ohjelmoinnillinen ajattelu.


Muodot

Välineet: iPad, muotoja

Sovellukset: –

Käyttöohjeet: –

Tavoitteet:

Tutkin ja toimin ympäristössäni: tuetaan matemaattisia taitoja toiminnallisesti ja leikkien pohtimalla, kuvailemalla ja kertomalla matemaattisia havaintojaan.

Ajattelu ja oppiminen: tuetaan lasten taitoja jäsentää, nimetä ja kuvata ympäristöä ja sen ilmiöitä.

Ohjelmointiosaaminen: ohjelmoinnillinen ajattelu.


Robottileikki

Välineet: esim. lattiaan teipattu ruudukko

Sovellukset: –

Käyttöohjeet: –

Tavoitteet:

Kielen rikas maailma: vahvistetaan lasten kielellistä toimijuutta ja osallisuutta harjoittelemalla kertomista sekä ohjataan ymmärtämään, muistamaan ja arvioimaan kuulemaansa.

Ajattelu ja oppiminen: kannustetaan lapsia sinnikkyyteen ja ohjataan suuntaamaan sekä ylläpitämään tarkkaavaisuuttaan.

Ohjelmointiosaaminen: ohjelmoinnillinen ajattelu.