Asiakasmaksut

Asiakasmaksut

Eduskunnan päätöksen mukaisesti varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettua lakia (1503/2016) on muutettu kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksun tulorajojen ja maksuprosenttien osalta sekä sisarusten maksujen määräytymisen osalta.

Muutoksia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin 1.8.2020 alkaen

Elokuun 2020 alusta voimaan tulevista varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksista on 29.11.2019 annettu opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus.

Varhaiskasvatuksessa perittävät asiakasmaksut on tarkistettu opetustoimen indeksillä ja maksun määräämisessä käytettävät tulorajat yleisellä ansiotasoindeksillä. Muita muutoksia ei ole tehty.

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on enintään 288 euroa. Ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä asiakasmaksu kokoaikaisessa varhaiskasvatuskessa on enintään 144 euroa.

Alin perittävä kuukausimaksu on 27 euroa.

Tiedote asiakasmaksuista 1.8.2020 alkaen


Asiakasmaksulaskutus:

Savolainen Päivi, toimistosihteeri
  • Sivistystoimiala / Varhaiskasvatus
Puh. 044 417 4302
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: