Asiakasmaksut

Asiakasmaksut

Eduskunnan päätöksen mukaisesti varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettua lakia (1503/2016) on muutettu kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksun tulorajojen ja maksuprosenttien osalta sekä sisarusten maksujen määräytymisen osalta.

Sivistyslautakunta on hyväksynyt asiakasmaksutiedotteeseen tehdyt muutokset kokouksessaan 18.1.2018.

Tiedote asiakasmaksuista 1.1.2018 alkaen

Muutoksia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin 1.8.2018 alkaen

Elokuun 2018 alusta voimaan tulevista varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksista on 8.12.2017 annettu opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus.

Varhaiskasvatuksessa perittävät asiakasmaksut on tarkistettu opetustoimen indeksillä ja maksun määräämisessä käytettävät tulorajat yleisellä ansiotasoindeksillä. Muita muutoksia ei ole tehty.

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on enintään 289 euroa. Ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä asiakasmaksu kokoaikaisessa varhaiskasvatuskessa on enintään 145 euroa.

Alin perittävä kuukausimaksu on 27 euroa.

Perheiden tulee toimittaa uudet tulotiedot 22.6.2018 mennessä päiväkodille paperiversioina. Korkeimman maksun voi hyväksyä sähköisesti Savonlinnan kaupungin varhaiskasvatuksen sivuilla. Mikäli antaa suostumuksen korkeimpaan maksuun, ei tulotietoja tarvitse toimittaa. Jos tulotietoja ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, tulee asiakasmaksupäätökseen korkein maksu.

Tiedote asiakasmaksuista 1.8.2018 alkaen


Asiakasmaksulaskutus:

Savolainen Päivi, toimistosihteeri
  • Sivistystoimiala / Varhaiskasvatus
Puh. 044 417 4302
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: 
Käyhkö Aili, toimistosihteeri
  • Sivistystoimiala / Varhaiskasvatus
Puh. 044 417 4213
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: