Nuoret

Nuorten Savonlinna

Nuorisotoimi toteutetaan kaupungin omana palveluna ja ostopalveluna Setlementti Linnalan Nuoret ry:ltä. Savonlinnan kaupungin palveluihin kuuluu myös nuorisoverstas ja etsivä nuorisotyö.

Nuorisotoiminnan tehtävänä on tukea nuorten kasvua aikuisiksi. Nuorisotyössä kannustetaan nuoria päihteettömyyteen ja tehdään ennaltaehkäisevää nuorisotyötä yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa.

Nuorisotyö Facebookissa

Setlementti Linnalan Nuoret

Savonlinnan nuorten palveluverkoston yhteystietoja

 

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, kunnan tasolla toimiva ryhmä joka ajaa paikallisten nuorten etuja. Nuorisovaltuuston tehtävä on mm. edistää nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia. Se toimii sivistyslautakunnan alaisena ja tuo nuorten näkökulmaa esille kaupungin asioiden valmisteluvaiheessa ja päätöksenteossa.

Lisätietoja nuorisovaltuuston valmistelutyöryhmän ja kaupungin puolesta antaa:
Jukka Hämäläinen, kehittämissuunnittelija, puh. 044 417 4999

Nuorisovaltuuston kokoonpano

 

 

Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma 2015-2018

Hyväksyminen Savonlinnan kaupungissa

Kaupunginhallitus, § 575, 07.12.2015
Kaupunginvaltuusto, § 128, 14.12.2015

Taustaa

Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma (Lastensuojelulaki 12 § 1.1.2008 ). Suunnitelma on uusi lakisääteinen väline ohjata, johtaa ja kehittää lasten ja nuorten hyvinvointityötä kunnassa. Ohjelman toteutumista arvioidaan kunnissa vähintään neljän vuoden välein.

Suunnitelman laadinta kunnissa

Lasten ja nuorten seudullinen hyvinvointiohjelma 2015 - 2018 laadittiin seudullisena ja kunnittain. Mukan olivat Enonkoski, Savonlinna ja Sulkava. Ohjelman laatimiseen on osallistunut seudun kuntien sivistystoimen, perusturvan ja teknisen toimen henkilöstöä.

Mukana laadintaprosessissa ovat olleet myös Itä-Savon Sairaanhoitopiiri Sosteri, Savonlinnan Työ- ja elinkeinotoimisto, Savonlinna - Säämingin seurakunta sekä nuorten asian yhteisöryhmä Neppari. Savonlinnan kaupungin lautakunnat ovat hyväksyneet ohjelman lain edellyttämällä tavalla. Lasten ja nuorten seudullinen hyvinvointiohjelma 2015 - 2018 on käsitelty kaupunginjohtajan johtoryhmässä 30. syyskuuta 2015.

Lasten ja nuorten seudullinen hyvinvointiohjelma 2015 - 2018

 

Linkki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivulle "Lapset, nuoret ja perheet"