Nuoret

Nuorten Savonlinna

Nuorisotoimi toteutetaan kaupungin omana palveluna. Savonlinnan kaupungin palveluihin kuuluu myös nuorisoverstas ja etsivä nuorisotyö.

Nuorisotoiminnan tehtävänä on tukea nuorten kasvua aikuisiksi. Nuorisotyössä kannustetaan nuoria päihteettömyyteen ja tehdään ennaltaehkäisevää nuorisotyötä yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa.

Nuorisotyöntekijät tavoitat myös somesta!

Nuorisotyö Facebookissa

Some yhteystiedot Nuorisotyö

Nuorisoverstas tarjoaa nuorille neuvontaa ja opastusta työelämään, urakointia tilaustöiden parissa, vastuuta työstä, itsestä ja työyhteisöstä sekä elämyksiä, onnistumisia ja epäonnistumisen kokemuksia.

Nuorisotilat

Nuorisotiloja on Kerimäellä, Punkaharjulla, Savonlinna keskustassa ja Savonrannalla. Nuokkarit ovat savuttomia ja päihteettömiä, 12–17 -vuotiaille nuorille tarkoitettuja omia paikkoja.

Wauto aloittaa 2.6.

Aseman Lasten kehittämä liikkuvan nuorisotyön konsepti Walkers-auto Wauto aloittaa 2.6. alkaen:

  • Wauto on asuntoauto, jolla nuoriso-ohjaajat ja etsivät nuorisotyöntekijät jalkautuvat yhdessä vapaaehtoisten kanssa juttelemaan ja pelailemaan nuorten kanssa sinne missä he ovat.
  • Wauto kiertää kesällä myös kaikkien nuorisotilojen pihoilla pysähtymässä ja nuoret voivat tilata Wauton haluamilleen paikoille.

Nuoriso-ohjaajien yhteystiedot

Mustasilta Inka, nuoriso-ohjaaja
  • Sivistystoimiala / Vapaa-aikatoimi
Puh. 044 417 4280
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Käyntiosoite: Sääminginkatu 6, 57100 Savonlinna
Sähköposti: 
Lämsä Kia, nuoriso-ohjaaja
  • Sivistystoimiala / Vapaa-aikatoimi
Puh. 044 417 4283
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Käyntiosoite: Sääminginkatu 6, 57100 Savonlinna
Sähköposti: 
Tuikkanen Samuli , Nuoriso-ohjaaja
  • Sivistystoimiala / Vapaa-aikatoimi
Puh. 050 4654548
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Käyntiosoite: Sääminginkatu 6, 57100 Savonlinna
Sähköposti: 
Uskali Janna, Nuoriso-ohjaaja
  • Sivistystoimiala / Vapaa-aikatoimi
Puh. 050 5341120
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Käyntiosoite: Sääminginkatu 6, 57100 Savonlinna
Sähköposti: 

 

Savonlinnan nuorten palveluverkoston yhteystietoja

 

Ohjaamo Savonlinna

Ohjaamo on palvelupiste, joka tarjoaa tietoa, neuvontaa ja ohjausta 15–29 -vuotiaille työllisyydestä, koulutuksesta ja hyvinvoinnista.

 

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, kunnan tasolla toimiva ryhmä joka ajaa paikallisten nuorten etuja. Nuorisovaltuuston tehtävä on mm. edistää nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia. Se toimii sivistyslautakunnan alaisena ja tuo nuorten näkökulmaa esille kaupungin asioiden valmisteluvaiheessa ja päätöksenteossa.

Lisätietoja nuorisovaltuuston valmistelutyöryhmän ja kaupungin puolesta antaa:
Nuoriso-ohjaaja Inka Mustasilta, puh. 044 417 4280

Nuorisovaltuuston kokoonpano

 

Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelmat

Savonlinnan kaupungin Hyvinvointisuunnitelma/-kertomus 2019–2021

Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019–2021

 

Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma 2015-2018

Hyväksyminen Savonlinnan kaupungissa

Kaupunginhallitus, § 575, 07.12.2015
Kaupunginvaltuusto, § 128, 14.12.2015

Taustaa

Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma (Lastensuojelulaki 12 § 1.1.2008 ). Suunnitelma on uusi lakisääteinen väline ohjata, johtaa ja kehittää lasten ja nuorten hyvinvointityötä kunnassa. Ohjelman toteutumista arvioidaan kunnissa vähintään neljän vuoden välein.

Suunnitelman laadinta kunnissa

Lasten ja nuorten seudullinen hyvinvointiohjelma 2015 - 2018 laadittiin seudullisena ja kunnittain. Mukan olivat Enonkoski, Savonlinna ja Sulkava. Ohjelman laatimiseen on osallistunut seudun kuntien sivistystoimen, perusturvan ja teknisen toimen henkilöstöä.

Mukana laadintaprosessissa ovat olleet myös Itä-Savon Sairaanhoitopiiri Sosteri, Savonlinnan Työ- ja elinkeinotoimisto, Savonlinna - Säämingin seurakunta sekä nuorten asian yhteisöryhmä Neppari. Savonlinnan kaupungin lautakunnat ovat hyväksyneet ohjelman lain edellyttämällä tavalla. Lasten ja nuorten seudullinen hyvinvointiohjelma 2015 - 2018 on käsitelty kaupunginjohtajan johtoryhmässä 30. syyskuuta 2015.

Lasten ja nuorten seudullinen hyvinvointiohjelma 2015 - 2018

 

Linkki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivulle "Lapset, nuoret ja perheet"