Rakentajan palvelut

Rakentajan palvelut

Kartta- ja kaavaotteet rakennuslupaa varten

Rakennusvalvontayksikkö tilaa kaikki tarvittavat viralliset paperiset kartta- ja kaavaotteet asiakkaan puolesta. Osa otteista on maksullisia, mikä lisätään rakennusvalvontamaksuun.

Rakennuksen sijainnin ja korkeusaseman merkitseminen

Savonlinnan keskustaajaman asemakaava-alueella edellytetään ennen rakentamisen aloittamista rakennuksensijainnin ja korkeusaseman maalle merkitsemistä, jonka suorittavat mittauspalvelutyksikön mittamiehet. Rakennusluvassa voidaan edellyttää rakennuksen sijainnin ja korkeusaseman merkitsemistä myös muilla kaava-alueilla sekä haja-asutusalueella.

Rakennuksen sijaintikatselmus

Savonlinnan keskustaajaman asemakaava-alueella edellytetään rakennuksen sijaintikatselmus. Sijaintikatselmus on suoritettava heti, kun sokkelit on muurattu tai valettu. Runkotöitä ei saa aloittaa ennen sijaintikatselmuksen suorittamista. Rakennusluvassa voidaan edellyttää rakennuksen sijaintikatselmus myös muilla kaava-alueilla sekä
haja-asutusalueella.

Myös tonttien rajojen näytöt tilataan tarvittaessa mittauspalvelutyksiköstä.

Yhteyshenkilöt:

Nevalainen Paavo, mittausinsinööri
  • Tekninen toimiala / Mittauspalvelut
Puh. 044 417 4650
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: 
Männynsalo Ari, kartoittaja
  • Tekninen toimiala / Mittauspalvelut
Puh. 044 417 4645
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: 

 

Tekninen lautakunta on hyväksynyt 27.10.2020 § 188 taksat vuodelle 2021