Varhaiskasvatus

varhais_aloitussivunkuva

Varhaiskasvatus

Sairanen Anna-Liisa, varhaiskasvatuspäällikkö
  • Sivistystoimiala / Varhaiskasvatus
Puh. 044 417 4303
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: 
 

Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on hyvinvoiva lapsi.

Varhaiskasvatus toteutuu kokonaisuutena, jossa hoidon, kasvatuksen ja oppimisen merkitys vaihtelee. Varhaiskasvatustoiminta koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. Varhaiskasvatuspalvelut sisältävät lapselle suunnatun kasvatuksellisen ja pedagogisen toiminnan ja perheille peruspalveluna tarjottavan päivähoidon. Esiopetus vahvistaa kasvun ja oppimisen jatkuvuutta muun varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välillä. Esiopetus on osa lapsen elinikäistä oppimista, jonka tavoitteena on elämänhallinnan sekä yhdessä toimimisen ja oppimaan oppimisen taitojen karttuminen.

Varhaiskasvatus määritellään vuorovaikutusprosessiksi, jossa kukin lapsi on osallistuja ja kasvaa aktiivisena toimijana. Toiminnan tulee olla lapsiläheistä, elämyksellistä ja kokemuksellista ja sen tulee tarjota vertaisryhmäkontakteja, sisällöllisesti laadukasta varhaispedagogiikkaa sekä kasvattajan tavoitteellista ohjausta. Kasvattaja tunnistaa lasten kehitysvaiheet, kyvyt ja kiinnostuksen kohteet ja vahvuudet sekä tuen tarpeen.

Varhaiskasvatuksessa on kyse myös lapsen palvelemisesta, joka tarkoittaa lasten oikeuksien toteuttamista, lapsen parhaan ja lapsen edun näkemistä. Tehtävänämme yhdessä huoltajien kanssa on turvata lapsen hyvän kasvun edellytykset.

Varhaiskasvatustoiminnan lähtökohtana on lapsuuden arvostaminen ja vaaliminen sekä lapsen oikeus hyvään lapsuuteen.

Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatus

Savonlinnan varhaiskasvatus ja sen osaava henkilöstö on sitoutunut toiminnallaan edistämään lasten hyvinvointia sekä kestävän kehityksen rakentumista lasten arjessa, eri tilanteissa ja eri ikäkausina.  Se on suunnitelmallista ja tavoitteellista vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa, jossa lapsen leikillä on keskeinen merkitys.

Lapsen ensisijainen kasvatusoikeus ja -vastuu on lapsen vanhemmilla. Varhaiskasvatuksen lähtökohtana on kuitenkin vanhempien ja kasvatuksen ammattilaisten kiinteä yhteistyö eli kasvatuskumppanuus. Kasvatuskumppanuuden tavoitteena on yhdessä toimien tukea lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen prosessia.

Savonlinnassa varhaiskasvatuspalveluja tarjotaan kunnallisissa päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja ryhmäperhepäivähoitokodeissa. Savonlinnalaiseen varhaiskasvatukseen kuuluvat myös avoimet varhaiskasvatuspalvelut: avoin päiväkoti ja kerhotoiminta. Lisäksi varhaiskasvatuspalveluja tuottavat yksityiset palveluntuottajat.

Uusi varhaiskasvatuslaki on astunut voimaan 1.8.2015

Laissa otetaan käyttöön käsite varhaiskasvatus, joka korostaa toimintaa nimenomaan pedagogisena toimintana. Laissa korostetaan varhaiskasvatuksen asemaa osana kasvatus- ja koulutusjärjestelmää.

Lakiin on kirjattu myös lasten ja huoltajien osallisuus sekä vaikuttaminen.

Lakiin sisältyy 10 uutta tavoitelausetta varhaiskasvatukselle.(linkki)

Päivähoitoyksiköiden sijainnit näet täältä

Päivähoidon asiakkaana tunnistautuminen