Punkaharjun päiväkoti

Varhaiskasvatuspalvelut

  • 1–6 -vuotiaiden päivähoito
  • vuorohoito
  • esioppilaiden aamu- ja iltapäivähoito
  • perhepäivähoidon varahoito

Punkaharjun päiväkoti tarjoaa päivähoitoa ja on Punkaharjun varhaiskasvatusalueen ainoa ympärivuorokautista-, ilta- ja viikonloppuhoitoa tarjoava päiväkoti.

Päiväkoti aloitti toimintansa uusissa tiloissa elokuussa 2010.

Päiväkoti sijaitsee kuntakeskuksen alueella. Metsä, järvi ja liikuntapalvelut ovat pihapiirissä ja sen läheisyydessä kuten myös muut palvelut esimerkiksi kirjasto. Päiväkodin piha on luonnonmukainen ja rauhallinen toimintaympäristö, joka tarjoaa lapselle monipuolisia leikki- ja liikuntamahdollisuuksia.

Päiväkodissa on ryhmätilojen lisäksi käytössä pikku sali "aula", paja ja ryhmäkohtaiset parvet. Lapsiryhmillä on viikottain myös koulun iso liikuntasali käytettävissä.

 

Päiväkotimme lapsiryhmät

Tiitiäiset

Tiitiäiset on Punkaharjun päiväkodissa toimiva 5–6 -vuotiaiden lasten ryhmä, joista osa on esioppilaita. Ryhmässä toimii neljä kasvattajaa; kaksi lastentarhanopettajaa, lastenhoitaja ja varhaiskasvatuksen avustaja.

Toiminnassa huomioidaan mm. lasten ikärakenne, luonto ja vuodenajat.  Toimintamme perustuu leikille ja kiireettömyydelle, huumoria unohtamatta. Seuraamme vuodenaikojen vaihtelua retkeillen metsissä viikottain.

Viikarit

Viikareiden ryhmä koostuu kahdeksasta lapsesta varhaiskasvatuksen avustajasta ja lastentarhanopettajasta.

Laulamme ja loruttelemme, painottaen kielellisten, sosiaalisten ja tunnetaitojen opettelua.

Menninkäiset

Menninkäiset on  1–3 -vuotiaiden lapsiryhmä. Ryhmän tiloissa annetaan myös vuorohoitoa aikaisin aamulla, iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. Ryhmässä työskentelee lastentarhanopettaja ja kuusi lastenhoitajaa.

Menninkäisten ryhmässä keskeinen toiminta-ajatus on kiireettömyys:

  • aikaa kasvamiselle ja asioiden opettelemiselle
  • aikaa leikille, tutkimiselle ja monenlaisille puuhille
  • aikaa pitää lasta sylissä, olla lasten saatavilla
  • yhdessä tekemistä lasten ja aikuisten kesken

Toimintakausittain valitsemme teeman, jonka parissa puuhailemme.

Kersat

Kersat on esiopetusryhmä. Esiopetusta annetaan klo 9–13. Ryhmässä työskentelee lastentarhanopettaja, lastenhoitaja ja varhaiskasvatuksen avustaja. Kersojen oppimisympäristö sijaitsee Punkaharjun koulun kiinteistössä, Puruveden rannalla, Kouluniementiellä.

Päiväkotien ruokalistat osoitteessa www.savonlinna.fi/ruokalistat

Varhaiskasvatusajattelun uudet kehykset 1.8.2014 alkaen

Yhteystiedot

Sijainti kartalla

Nimi Toimiala Yksikkö
Honkapohja Anna-Mari, varajohtaja Sivistystoimiala Punkaharjun päiväkoti
Matikainen Tarja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja Sivistystoimiala Kulennoisten talo
Ryhmä Kersat, Sivistystoimiala Punkaharjun päiväkoti
Ryhmä Menninkäiset, Sivistystoimiala Punkaharjun päiväkoti
Ryhmä Tiitiäiset, Sivistystoimiala Punkaharjun päiväkoti
Ryhmä Viikarit, Sivistystoimiala Punkaharjun päiväkoti
Vihavainen Päivi, päiväkodinjohtaja Sivistystoimiala Punkaharjun päiväkoti