Vanhusten palvelut

Vanhustenhuollon palveluista vastaa kaupungissamme Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä eli Sosteri. Palveluihin kuuluu mm.

- kotihoito

- laitoshoito

- palveluasuminen

- sosiaalityö

- veteraanien kuntoutus

- sosiaalityö

- vammaispalvelu

Toimeentulotukiasiat hoidetaan Kelassa.

 

Toimikunnat 

Vanhusväestön asioiden edistämiseksi kaupungissa toimivat vanhusneuvosto ja veteraanitoimikunta.

Vanhusneuvosto ja veteraanitoimikunta koostuvat eläkeläis- ja veteraanijärjestöjen edustajista. Niihin on nimetty edustajat myös kaupunginhallituksesta ja perusturvalautakunnasta. Sihteerinä toimii sosiaaliviraston toimistosihteeri.

 

Ikääntymispoliittinen strategia ja suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi vuosille 2016-2020  

Savonlinnan kaupungin ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin ikääntymispoliittinen strategia ja suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi vuosille 2016-2020 ovat työn alla. Suunnitelmaa esiteltiin 22.3.2016 vanhusneuvostolle ja eläkeläisjärjestöjen edustajille, joilla oli mahdollisuus kommentoida luonnoksia.

Ensimmäisen version esittely- ja kuulemistilaisuudet on järjestetty 2.5.2016 Savonrannalla, 10.5.2016 Punkaharjulla, 18.5.2016 Kerimäellä ja 19.5.2016 kantakaupungissa.

Tilaisuuksissa suunnitelmaa esitteli kotihoidon päällikkö Minna Laurio. Mukana oli myös vanhusneuvoston edustaja.

Ikäpoliittinen strategia käsitellään kaupungin johtoryhmässä syksyllä 2016 ja päätökset asiassa tehdään vuoden 2016 loppuun mennessä.

Ikääntymispoliittinen strategia 2016-2020

Suunnitelma 28.2.2016

 

Ikäihmisten palveluopas

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ylläpitää Ikäihmisten palveluopasta. Opasta jaetaan kotikäyntien yhteydessä ja ikäihmisten tapahtumissa. Opas löytyy myös kaupungintalon palvelupisteestä ja Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan yhteispalvelupisteistä.

Ikäihmisten palveluopas Savonlinna ja Enonkoski (päiv. 26.10.2016)

 

Tietoa ikääntyville

Linkki: Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista

Suomi.fi -linkistä löytyy tietoa monista tärkeistä asioista ja palveluista ikääntyville ja heidän asioitaan hoitaville:
http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/ikaantyville/