Puhtaan veden tuotanto

Puhtaan veden tuotanto  

 Vääräsaaren vedenpuhdistamo

Veden käsittely Vääräsaaren vedenpuhdistamolla

Savonlinnan kaupungin vesijohtovesi on pintavedestä puhdistettua vettä. Raakavesi otetaan Vääräsaaren puhdistamon rannasta noin sadan metrin etäisyydeltä.

Raakavesi puhdistetaan flotaatiosuodattimilla ja jälkikäsitellään aktiivihiilisuodattimilla. Vedessä olevat mahdolliset bakteerit tuhotaan ultraviolettivalolla toimivalla desinfioitilaitteella. Lisäksi vesijohtoverkostossa tapahtuvan bakteeri kasvun estämiseksi vesi desinfioidaan ennen verkostoon pumppaamista natriumhypokloriitilla. Laitokselta lähtevän veden pH arvo on 7,9 ja kovuus 3,19 dH.

Puhdistuksessa käytettävät kemikaalit ovat ferrisulfaatti, vesilaitoskalkki, natriumhypokloriitti ja hiilidioksidi. Puhdistuksessa käytettyjen kemikaalien määrät ovat hyvin pieniä.

Lähteelän pohjavedenottamo

Noin 12% verkostoon pumpatusta vedestä on pohjavettä, joka pumpataan Lähteelän pohjavedenottamosta lähinnä viikonloppuisin. Verkostoon syötettävän pohjaveden pH - arvo nostetaan 8,3 pH - yksikköön vesilaitoskalkin avulla. Muita kemikaaleja ei pohjaveden käsittelyssä käytetä

Vuoden 2019 vesianalyysien keskiarvoja Vääräsaaren puhdistamolta lähtevästä vedestä:

Aine Pitoisuus    Suositus enimmäispitoisuuksista
TOC 1,7 mg C/l  
Rauta, (Fe) 25,0 µg/l 200µg/l 
Kokonaiskloori, (Cl) 0,10 mg/l  
PH  8,0  Suositus 6,5 - 9,5
Kovuus 3,0*dH  
Kovuus voidaan jakaa kolmeen luokitukseen:
Pehmeä
Puolikova
Kova
0…6   *dH
6…12*dH
yli 12  *dH

 Punkaharjun vesianalyysitulokset:

Keskustaajaman vedenottamolla lähtevän veden PH 7,6, rauta <10µg/l ja kokonaiskovuus 2,16*dH

Savonrannan vedenottamon vesianalyysitulokset:

Lähtevän veden PH 7,9, rauta 15 µg/l ja kokonaiskovuus 4,5 *dH.