Pysäköinninvalvonta

Pysäköinninvalvonta ja siinä toteutettavat menettelyt perustuvat lakiin ja asetuksiin pysäköinninvalvonnasta. Savonlinnassa pysäköintiä koskevien säännösten ja määräysten noudattamista valvoo kunnallinen pysäköinninvalvonta.

Pysäköinninvalvojana toimii kaupunginlakimies ja pysäköintiä valvovat kaupungin pysäköinnintarkastajat  sekä poliisi.

Toimisto, jossa vastataan valvontaa koskeviin kyselyihin ja otetaan vastaan vastalauseita, sijaitsee kaupungintalolla.

Toimiston yhteystiedot:

Toimisto Pysäköinninvalvonta
Puh. 044 417 4610
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: 

Asiakaspalveluaika  ma-pe kello 9.00–15.00

Pysäköintivirhemaksu

Pysäköinninvalvonnasta annetun lain mukaan pysäköintivirhemaksu voidaan määrätä:

  • pysäyttämistä, seisottamista, joutokäynnistä ja pysäköimistä koskevien kieltojen ja rajoitusten sekä
  • pysäköintikiekon käyttöä koskevien säännösten ja määräysten rikkomisesta.

Pysäköintivirhemaksun suuruus on 45 euroa. Maksu on suoritettava 30 päivän kuluessa maksukehotuksen antamispäivästä. Jollei maksukehotusta ole määrärajassa suoritettu, pysäköintivirhemaksua korotetaan 14 eurolla. Joutokäynnistä määrättävän pysäköintivirhemaksun suuruus on 35 euroa.

Savonlinnan kaupungin pysäköinninvalvonnassa on otettu käyttöön rengaslukko. Rengaslukko voidaan asentaa pysäköinninvalvonnasta annetun lain mukaisessa tilanteessa. Rengaslukon kiinnittämisestä ja irrottamisesta on korvaukseksi määrätty 150 euroa. Lisäksi tulee suorittaa kaikki avoimet ja lainvoimaiset pysäköintivirhemaksut.

Maksukehotuksesta sekä käsin laaditun maksukehotuksen suojapussista löytyy tilisiirto pankkiyhteystietoineen. 

Jos pysäköintivirhemaksu on mielestäsi aiheeton, tulee oikaisuvaatimus tehdä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun maksukehotus on annettu tai määräys saatettu tiedoksi. Oikaisuvaatimus lomakkeen voit täyttää ja lähettää kaupungin kotisivuilla. Jos haluat tulostaa lomakkeen, se löytyy Lomakkeet-sivulta.

Yksityinen kiinteistö

Yksityinen kiinteistö voidaan liittää kunnallisen pysäköinninvalvonnan piiriin erillisestä anomuksesta. Lomake löytyy kaupungin kotisivuilta Lomakkeet-sivulta.