Iltapäivätoiminta

Iltapäivätoiminta Savonlinnan kaupungissa

Järjestäjä

Savonlinnan kaupunki koordinoi, järjestää ja avustaa 1. ja 2. -luokan oppilaiden sekä erityisoppilaiden perusopetuslain tarkoittamaa iltapäivätoimintaa. Toiminta perustuu Savonlinnan kaupungin sivistyslautakunnan vahvistamaan (17.12.2015 § 257) iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaan.

Savonlinnan perusopetuksen iltapäivätoiminnan laatukriteerit

Iltapäivätoimintaa järjestävät Savonlinnan kaupunki, Savonlinnan seurakunta ja Savonlinnan 4H-yhdistys ry. Lisäksi Talvisalon koulussa toimii sosiaalitoimen järjestämä kehitysvammaisten päivätoiminnan ryhmä, puh. 044 417 4167.

Iltapäivätoimintapaikat

Sivistyslautakunnan 17.12.2015 § 256 päättämä ryhmän perustamisen raja:

Iltapäivätoiminnan ryhmän perustamisen minimimäärä on kuusi (6) kokoaikaista iltapäivätoiminnan sitoutunutta aloittajaa. Mikäli määrä laskee syyslukukauden aikana neljään (4) tai alle kokoaikaiseen lapseen, toiminta lakkaa kevätlukukauden alussa. Kaksi osa-aikaista lasketaan yhdeksi kokoaikaiseksi lapseksi. Iltapäivätoiminnan ryhmän oppilaiksi voidaan laskea 1. ja 2. luokkalaiset sekä erityisen tuen lapset (erityisestä tuesta pitää olla päätös). Ryhmän perustamisen oppilasmäärään voidaan kuitenkin laskea esioppilaat, jos esioppilaan sijoittumisella iltapäivätoimintaan on vaikutus varhaiskasvatuksen esioppilaan hoidon järjestämiseen. Mikäli ryhmä perustetaan, siihen voidaan ottaa harkiten myös 3. luokkalaisia, jos ryhmään mahtuu (tämä koskee vain ja ainoastaan haja-asutusalueen pieniä ip-toimintapaikkoja).

 

Kyläkoulut ja haja-asutusalue, joissa toiminta on Savonlinnan kaupungin järjestämää:

Kyläkoulut ja haja-asutusalue, joissa toiminta on Savonlinnan kaupungin järjestämää:

Anttolan koulu, Juvolan koulu, Kallislahden koulu, Kerimäen koulu, Kulennoisten koulu, Louhen koulu, Punkaharjun koulu ja Savonrannan koulu. Ryhmä perustetaan, mikäli sivistyslautakunnan vahvistama ryhmän perustamisraja täyttyy.

Kellarpellon alue:
Kellarpellon koulu. Kellartie 63. Toiminta on Savonlinnan 4H- ry:n järjestämää.
Kellarpellon seurakuntakoti, Aapelintie 7. Toiminta on Savonlinnan seurakunnan järjestämää.

Talvisalon koulun alue:
Talvisalon koulun Heikinpohjan toimipiste. Kuninkaankartanonkatu 7. Toiminta on Savonlinnan seurakunnan järjestämää.

Mertalan alue:
Mertalan koulu. Simasalonkatu 2. Toiminta on Savonlinnan 4H-ry:n järjestämää.
Miekkoniemen seurakuntakoti. Ilokallionkatu 4. Toiminta on Savonlinna seurakunnan järjestämää

Nätkin alue:
Nätkin koulu. Toiminta on Savonlinnan seurakunnan järjestämää.

Nojanmaan alue:
Nojanmaan koulu. Kulmatie 3. Toiminta on Savonlinnan 4H- ry:n järjestämää

Pihlajaniemen alue:
Pihlajaniemen koulu. Ritalanmäentie 35. Toiminta on Savonlinnan 4H-ry:n järjestämää.

Toimipaikkakohtaisten hakemusten määrän perusteella iltapäivätoiminnan järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa iltapäivätoiminnan järjestämispaikkoja.

 

Iltapäivätoimintaan hakeminen


Vanhempien tulee huomata, että iltapäivätoimintapaikkaa tulee hakea joka vuosi.


Iltapäivätoimintapaikkaa haetaan Wilman Hakemukset ja päätökset -välilehden kautta. Wilmaan pääset tästä.

Iltapäivätoimintaan haku on auki Wilmassa 4.-20.1.2019.

Jatkuva haku
Iltapäivätoimintapaikkoja voi kysyä ja hakea suoraan toimijoilta ja Savonlinnan kaupungin sivistysvirastosta koko toimintavuoden ajan

Iltapäivätoiminnan hakulomakkeen (Hakemus koululaisten iltapäivätoimintaan) voi täyttää ja tulostaa.

Lomakkeella kerättävien henkilötietojen tietosuojaseloste: https://www.savonlinna.fi/asiointi/tietosuoja -> Oppilashallinnointi.

 

Valintaperusteet

Iltapäivätoimintaan otetaan ensisijaisesti 1. luokan oppilaita ja toissijaisesti 2. luokan sekä vuosiluokkien 3.-9. erityisen tuen oppilaita. Ennen edellä mainittua järjestystä kunta pidättää oikeuden valita (koulua ja päiväkotia kuullen) toimintaan lapsia, joiden iltapäivätoiminta on erityisen perusteltua. Näiden lasten iltapäivätoimintapaikan hakeminen voi tulla vireille perhetyön, lastensuojelun, päivähoidon tai koulun toimesta. Mikäli hakemuksia tulee enemmän kuin iltapäivätoimintaan mahtuu, noudatetaan yhdenvertaisina valintaperusteina hakujärjestystä ja arpomista.

Iltapäivätoiminnan maksut ovat seuraavat:

  • kokokuukauden maksu (toiminnassa 11 pv tai enemmän) 100,00 €/kk
  • osakuukauden maksu (toiminnassa 10 pv tai alle) 50,00 €/kk
  • elokuulta peritään 50,00 €/elokuu
  • kesäkuulta peritään 5,00 €/ip-toimintapäivä

Mikäli lapsi aloittaa iltapäivätoiminnassa 1.9., iltapäivätoimintamaksu peritään myös elokuulta.

Mikäli et tarvitse hyväksyttyä iltapäivätoimintapaikkaa, ilmoita siitä viimeistään 12.4.2019 mennessä.

Mikäli myönnettyä paikkaa ei käytä, peritään huoltajalta yhden kuukauden toimintamaksu. Toimintamaksujen maksuvelvoite alkaa heti lukuvuoden alusta alkaen.

Huoltaja voi hakea maksuvapautusta tai -alennusta, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Maksuvapautus haetaan siltä toimijalta, jonka iltapäivätoiminnassa lapsi on. Maksujen perimättä jättäminen perustuu toiminnan järjestäjän harkintaan. Hakulomake löytyy osoitteesta https://www.savonlinna.fi/asiointi/lomakkeet.

Maksatuksen seuranta: Huoltajille lähetetään kaksi maksumuistutusta, ensimmäinen 14 pv kuluttua eräpäivästä ja toinen 14 vuorokauden kuluttua ensimmäisen maksumuistutuksen eräpäivästä, jossa ilmoitetaan perintätoimenpiteiden aloittamisesta.

Toiminta-ajan (kokoaika/osa-aika) muuttaminen on mahdollista vain kerran lukukaudessa. Iltapäivätoimintapaikka perutaan kokonaan edellisen kuukauden 15. päivään mennessä. Muutoksista on ilmoitettava edellisen kuukauden 15. päivään mennessä sähköpostilla tai tekstiviestillä suoraan toimijalle.

PÄIVITTÄINEN TOIMINTA-AIKA JA LAPSEN HAKEMINEN TOIMINNASTA

Iltapäivätoimintaa on vahvistettuina koulupäivinä (ma-pe). Iltapäivätoiminnan päivittäinen toiminta-aika alkaa lukujärjestyksen mukaisen viimeisen oppitunnin jälkeen. Päivittäinen iltapäivätoiminnan loppumisaika on 16.30.

Toiminnan alkaessa jokaisen huoltajan kanssa tehdään lasta koskeva iltapäivätoiminnan sopimus. Sopimuksessa määritellään tarkasti esim. kuinka lapsi lähtee iltapäivätoiminnasta. Sopimukseen kirjataan huoltajien yhteystietojen lisäksi useamman henkilön (isovanhemmat, setä, täti) puhelinnumero, joista voi tavoitella lapselle hakijaa, jos huoltajalle on tullut este hakea lapsi sovittuna aikana.

Yhteystiedot:

Savonlinnan kaupunki, Sivistysvirasto, Olavinkatu 27, 57100 Savonlinna. Koulusuunnittelija Marja-Liisa Brunou, puh. 044 417 4201, e-mail marja-liisa.brunou(at)savonlinna.fi. Perhepäivähoidonohjaaja Satu Pitkonen puh. 044-4174309, E-mail


Savonlinnan seurakunta, lapsityöntoimistosta, Kirkkokatu 17, 57100 Savonlinna, puh. 044-776 8022. E-mail, jaana.pesonen (at) evl.fi, www.savonlinnanseurakunta.fi


Savonlinnan 4H-ry, Tulliportinkatu 9, 57100 Savonlinna, puh. 044 738 5854, e-mail maija.tuunanen(at)4h.fi, http://savonlinna.4h.fi

Lisätietoja

 31.7.2019 saakka

Brunou Marja-Liisa, koulusuunnittelija
  • Sivistystoimiala / Koulutoimi
Puh. 044 417 4201
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: 

 

1.8.2019 alkaen

Pitkonen Satu, perhepäivähoidonohjaaja/päiväkodinjohtaja
  • Sivistystoimiala / Varhaiskasvatus
  • Sivistystoimiala / Savonrannan päiväkoti
Puh. 044 417 4309
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: