Liikunta ja ulkoilu

Savonlinnan kaupungin vapaa-ajan palvelut

Liikuntatoimi luo edellytykset kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa huomioiden myös erityisryhmät. Painopisteenä liikuntatoimessa on nuorten ja lasten liikunta.

Nuorisotyö toteutetaan kaupungin omana palveluna. Nuorisotoiminnan tehtävänä on tukea nuorten kasvua aikuisiksi. Nuorisotyössä kannustetaan nuoria päihteettömyyteen ja tehdään ennaltaehkäisevää nuorisotyötä yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa.

Nuorisoverstas tarjoaa nuorille neuvontaa ja opastusta työelämään, urakointia tilaustöiden parissa, vastuuta työstä, itsestä ja työyhteisöstä sekä elämyksiä, onnistumisia ja epäonnistumisen kokemuksia.