Kartat ja kiinteistön muodostus

Kartat ja kiinteistön muodostus

Mittaustoiminnan tehtävänä on

  • järjestää asemakaava-alueen rakennuspaikkoja tonttijakoja laatimalla ja kiinteistöjä muodostamalla sekä kaupungille että ulkopuolisille (viranomaistehtävät)
  • tarjota kiinteistötieto-, paikkatieto- ja maastomittauspalveluja sekä kaupungin omalle organisaatiolle että ulkopuolisille.
  • ylläpitää osoitejärjestelmää
     

 

Tekninen lautakunta on hyväksynyt 8.10.2019 §172 taksat vuodelle 2020