Jäteveden puhdistus

Jäteveden puhdistus

 Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamo

Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamo

Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamo on valmistunut vuonna 1978. Sitä on laajennettu vuonna 1984 valmistuneella jälkikäsittelylaitoksella. Kolmantena kehitysvaiheena voidaan pitää typen ja fosforin biologisen poiston toteuttamista aktiivilieteprosessissa. Nämä muutostyöt valmistuivat vuonna 1994 monivuotisen tutkimus- ja kehitystyön myötä.

Jäteveden puhdistusprosessi

Puhdistamo on tyypiltään erittäin matalakuormitteinen aktiivilietelaitos, johon on lisätty flotaatiosuodattimilla suoritettu jälkikäsittely. Orgaaninen aine typpi ja pääosa fosforista poistetaan biologisesti aktiivilieteprosessissa. Kemiallista saostusta käytetään biologisen fosforin poiston viimeistelyyn.