Savonlinnan kansallinen kaupunkipuisto

Kansallisten kaupunkipuistojen tavoitteena on säilyttää kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajana ja ehjänä kokonaisuutena – kaupunkilaisten olohuoneena. Kaupunkipuistot myös edistävät kestävää kaupunkisuunnittelua ja –rakentamista. Status tuo lisäarvoa erityisesti matkailualalle ja vahvistaa kaupungin imagoa.

Pohjautuen Savonlinnan kaupungin strategiaan hyödyntää ainutlaatuista luontoa ja ympäristöä matkailun kehittämisessä kaupunki on laatinut kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen.

Selvityksen pohjalta valtuusto päättää alkuvuodesta 2019, haetaanko ympäristöministeriöltä kaupunkipuistostatusta Savonlinnaan.

Palautetta raportista voi antaa sähköpostitse tai kirjeitse Savonlinnan kaupunki, Kaavoituspalvelut, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna.

Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Päivi Behm, 044 417 4655,

Savonlinnan kansallinen kaupunkipuisto - perustamisselvitys 2018

Tiedote kansallinen kaupunkipuisto -statuksen hakemisesta