Kansallinen kaupunkipuisto

Savonlinnan kansallinen kaupunkipuisto

Kansallisten kaupunkipuistojen tavoitteena on säilyttää kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajana ja ehjänä kokonaisuutena – kaupunkilaisten olohuoneena. Kaupunkipuistot myös edistävät kestävää kaupunkisuunnittelua ja –rakentamista. Status tuo lisäarvoa erityisesti matkailualalle ja vahvistaa kaupungin imagoa.

Pohjautuen Savonlinnan kaupungin strategiaan hyödyntää ainutlaatuista luontoa ja ympäristöä matkailun kehittämisessä kaupunki on laatinut kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen.

Perustamisselvitys oli yleisesti nähtävillä ja kommentoitavana 11.10.–12.11.2018 kaupungin kotisivuilla sekä siitä pidettiin 15.10. iltakoulu kaupungin luottamushenkilöille. Kaupunginvaltuusto päätti 17.12.2018, että Savonlinnan kaupunki hakee ympäristöministeriöltä kaupunkipuistostatusta Savonlinnaan.

Savonlinnan kaupunki valmistelee parhaillaan kansallisen kaupunkipuiston hakemusta. Tavoitteena on saada hakemus ympäristöministeriön hyväksyttäväksi vuoden 2019 aikana.

Palautetta voi antaa sähköpostitse kaavoitus (at) savonlinna.fi tai kirjeitse Savonlinnan kaupunki, Kaavoituspalvelut, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna.

Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Päivi Behm, 044 417 4655, paivi.behm (at) savonlinna.fi

Perustamisselvitys 2018

Savonlinnan kansallinen kaupunkipuisto - perustamisselvitys 2018

Tiedote kansallinen kaupunkipuisto -statuksen hakemisesta

Hakemuksen luonnos 2020

Kansallisen kaupunkipuiston alustava rajaus ja hakemuksen luonnos olivat nähtävänä 17.12.2019 – 17.2.2020 välisenä aikana.

Yleisötilaisuus pidettiin keskiviikkona 15.1.2020 kaupungintalon valtuustosalissa. 

Yleisötilaisuuden esittelykalvot 

Yleisötilaisuuden muistio