Maisematyölupa

Maisematyölupa

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus):

Ennen 1.5.2017 voimaan tulleet kaavat, sovelletaan voimassa ollutta MRL 128 §:

  • asemakaava-alueella;
  • yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä
  • alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Lupaa ei tarvita yleiskaavan tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

1.5.2017 jälkeen voimaan tulleet kaavat, sovelletaan uutta MRL 128 §:

  • asemakaava-alueella;
  • ranta-asemakaava-alueella, jos ranta-asemakaavassa niin määrätään;
  • yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään, lukuun ottamatta puiden kaatamista yleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi osoitetulla alueella; eikä
  • alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle rakennuskielto on yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten määrätty.

Lupaa ei tarvita yleiskaavan tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

Lupaviranomaisena toimii kaavoituspäällikkö.

Yhteydenotot:

Huttunen Tuomas, metsätalousinsinööri
  • Tekninen toimiala / Metsätilat
Puh. 044 417 4673
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: 
Behm Päivi, kaavoituspäällikkö
  • Tekninen toimiala / Kaavoituspalvelut
Puh. 044 417 4655
Fax (015) 525 0237
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: 

Yksittäisten tonttipuiden osalta toimenpiteen vähäisyyden ja maisematyöluvan tarpeellisuuden päättää puistopuutarhuri.

Yhteydenotot: puistopuutarhuri Anna-Mari Huopainen, puh. 044 417 4657.

 

Maisematyölupahakemuskaavake ja tietoa maksuista:

Kaavoituksen lomakkeet

Maisematyölupaan liittyvät maksut