Liikenneväylien hoito

Liikenneväylien hoitoTiehöylä

Kunnallistekniset palvelut tulosalue huolehtii liikenneväylien hoidosta ja kunnossapidosta.

Kaupungin katuverkoston pituus on 233 km, kevyen liikenteen väyliä on 63 km ja valaistua katuverkkoa on yhteensä n. 300 km. Liikenneväylien kesähoito tehdään kaupungin omistamilla koneilla ja autoilla. Talvihoitotöissä toimii kaupungin hoitokoneiden lisäksi urakoitsijoita traktori- ja autokalustoilla. Aurauksessa noudatetaan teknisen lautakunnan vahvistamaa neljäportaista kiireellisyysluokitusta.

Aurauskartat talvikausi 2019–2020

 

Katuvalojen ja liikennevalojen hoito on tulosalueen vastuulla. Sähkötyöt tilataan sopimusurakoitsijoilta. Lamppuhuolto tehdään kerran vuodessa syksyllä. Yksittäisiä lamppuvikoja ei erikseen korjata.

Talvikunnossapito kevytliikenneväylillä

Lumen ja maa-ainesten läjityspaikkatiedot ja luvat on kysyttävä puh. 044 417 4625.

Kunnallistekniset palvelut tulosalueella on konekeskus. Konekeskukseen on sijoitettu kuorma-autot, tiehöylät ja kuormaajat. Työpalveluja myydään myös muille käyttäjille, kuten tiehoitokunnille.

Katualueen aitausluvat ja kaivuluvat myöntää rakennuspäällikkö.

Mikäli yleinen alue (esim. tori, paikoitusalue), katu, kevyenliikenteenväylä, ei ole liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa ja asianomistaja haluaa hakea korvausta hänelle sattuneesta vahingosta, joka johtuu Savonlinnan kaupungin kunnossapidettävien alueiden huonosta kunnosta, niin tulee hänen täyttää vahingonkorvaushakemuslomake ja osoittaa se Savonlinnan kaupungin tekniselle toimialalle.

Savonlinnan kaupunki / tekninen toimiala
Olavinkatu 27, 57130
sähköposti: tekninen.toimiala(at)savonlinna.fi

Vahingonkorvaushakemuslomake löytyy Lomakkeet-sivulta

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanpidosta 547/2005
(3§ ja 4§)

Yhteystiedot:

Kunnallistekniset palvelut
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Rakennusmestareiden toimitila
Schaumanintie 30, 57230 Savonlinna

Päivystyspuhelin talviaikana

puh. 044 417 4623

Räsänen Juha, kunnossapitopäällikkö
  • Tekninen toimiala / Kunnallistekniset palvelut
Puh. 044 417 4625
Osoite: Schaumanintie 30, 57230 Savonlinna
Sähköposti: 

Kantakaupungin alue

Pankakari Panu, kunnossapitomestari
  • Tekninen toimiala / Kunnallistekniset palvelut
Puh. 044 417 4654
Osoite: Schaumanintie 30, 57230 Savonlinna
Sähköposti: 

Kerimäki, Punkaharju, Savonranta

Roslakka Antti, kunnossapitomestari
  • Tekninen toimiala / Kunnallistekniset palvelut
Puh. 044 417 4624
Osoite: Schaumanintie 30, 57230 Savonlinna
Sähköposti: 

 

Haajanen Jyrki, työpäällikkö
  • Tekninen toimiala / Kunnallistekniset palvelut
Puh. 044 417 4622
Osoite: Schaumanintie 30, 57230 Savonlinna
Sähköposti: 
Ahokas Jani, infrapäällikkö
  • Tekninen toimiala / Kunnallistekniset palvelut
Puh. 044 417 4601
Fax (015) 515 946
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: