Hyppää sisältöön

Monilukutaito- ja digisuunnitelmassa käytettyjä käsitteitä

Lasten tuotokset

Suunnitelmassa lasten tuotoksilla tarkoitetaan niin perinteisesti kuin digitaalisestikin
tehtyjä teoksia (piirustuksia, maalauksia, muovailuja, askarteluja, ompelutöitä, rakennelmia, tanssiesityksiä, musiikkiteoksia, teatteriesityksiä, digitaalisia tuotoksia yms.).

Digitaaliset tuotokset

Digitaalisia tuotoksia tehtäessä mahdollistetaan mm. lasten äänen ja kerronnan kuuluminen sekä perinteisellä tavalla tehtyjen tuotosten rikastaminen. Digitaalisten tuotosten tekeminen edistää mm. lasten luovuutta, mielikuvitusta, osallisuutta, vuorovaikutusta ja digitaalista osaamista.

Ryhmien viestintäkanavat

Muksunetti, Wilma ja Edlevo ovat varhaiskasvatuksen käytössä olevia tietojärjestelmiä,
joihin pääsyoikeus on vain huoltajilla ja oman ryhmän varhaiskasvattajilla.