Hyppää sisältöön

Tekijänoikeudet

”Tekijänoikeus tarkoittaa tekijän lähtökohtaista yksinoikeutta päättää teoksensa käytöstä. Tällöin muilla ei ole oikeutta käyttää teosta ilman tekijän lupaa. Tekijänoikeus suojaa vain teoksen persoonallista ilmaisumuotoa. Se ei suojaa ideaa, teoksen tietosisältöä tai teokseen sisältyvää teoriaa – nämä ovat vapaasti muiden käytettävissä.” (Tekijänoikeus.fi n.d.)


Tekijänoikeuslain uudistus (direktiivi tekijän oikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla = DSM-direktiivi) on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Direktiivin tavoitteena on turvata tekijänoikeudet ilmaisunvapautta, tai muita perusoikeuksia rajoittamatta sekä sovittaa tekijänoikeutta koskevat poikkeukset digitaaliseen ympäristöön. (Eduskunta 2022)


Lapsella on tekijänoikeus kaikkiin tuotoksiin, joita hän itse tekee varhaisiästä alkaen. Lapsen tekemiä tuotoksia kunnioitetaan ja arvostetaan sellaisinaan sekä oman työn arvostusta tuetaan mm. kirjoittamalla lapsen nimi kaikkiin hänen tekemiinsä tuotoksiin joko yhdessä lapsen kanssa, tai lapsi itse. Lasta opetetaan jo pienestä alkaen merkitsemään omaan tuotokseensa oma merkintänsä omalla tavallaan aikuisen kirjoittaman nimen viereen. Lupa lapsen tekemien tuotosten julkaisuun ryhmien viestintäkanavissa kysytään häneltä itseltään suullisesti tuotoksen valmistuttua sekä huoltajilta kuvaus- ja julkaisuluvalla toimintakauden alkaessa/lapsen aloittaessa hoidon.


Tekijanoikeus.fi -sivustolta löytyy mm. tietoa tekijänoikeudesta, saatavilla olevista opetusmateriaaleista ja usein kysyttyjä kysymyksiä. Kysymyksiä voi myös itse lähettää asiantuntijoille Kysy meiltä! –
osiossa

Lähteet:

Eduskunta 2022. Tekijänoikeuslain uudistus – DSM-direktiivin toimeenpano Suomessa. Osoitteessa: https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/tekijanoikeuslain-uudistus-dms-direktiivin-toimeenpano.aspx. Viitattu 15.6.2022.

Tekijänoikeus.fi n.d. osoitteessa: https://tekijanoikeus.fi/tekijanoikeus/. Viitattu 23.5.2022.