Hyppää sisältöön

Teosten käyttö varhaiskasvatuksessa

 Saa
käyttää
Ei saa
käyttää
Sallittuja
Elokuvat (dvd:t yms.) XEsipolun elokuvat*
Suoratoistopalvelut (Spotify, Netflix yms.) X 
YouTube-videot XCC-lisenssin alaiset videot upotettuina esim.
ThingLinkiin
CD:t, kasetitX  
Yle Areena ja Elävä arkisto
(kotimaiset ohjelmat)
*  
Radio-ohjelmatX  
*Käyttöön tarvitaan rekisterinpitäjän lupa, koska kyseessä on sivusto

Elokuvien katsominen

Vuokratut elokuvat, omat dvd:t tai TV:stä tallennetut elokuvat ovat tarkoitettu yksityiskäyttöön. Elokuvien esittäminen varhaiskasvatuksessa on julkista esittämistä ja tähän tarvitaan aina lupa, vaikka esitettäisiin vain muutaman minuutin näytteitä. (Kopiosto n.d.)


Opetushallitus on hankkinut Kopiostolta ja APFI:lta (lähettäjäyhtiöiden ja elokuvatuottajien edustajalta) koulujen puolesta luvat tv- ja radio-ohjelmien tallentamiseen ja esittämiseen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Lupa mahdollistaa tv-ohjelmien esittämisen ja tallentamisen Yle TV1-, Yle TV2-, Yle Teema & Fem- ja MTV3-kanavilta. Yle Areenasta ja Elävästä arkistosta kotimaisia ohjelmia on myös mahdollista esittää, mutta niiden tallentaminen on kielletty. (Kopiosto n.d.)


Lupa ei kata elokuvateatteri- tai videolevityksessä olevia elokuvien esittämistä miltään kanavalta eikä mistään palvelusta. Lupa ei kata myöskään ostettujen, lainattujen ja vuokrattujen tallenteiden eikä verkossa julkaistujen videoiden, esimerkiksi YouTube-videoiden, esittämistä opetuksessa. Siihen tarvitaan erillinen lupa tekijänoikeudenhaltijoilta. (Kopiosto n.d.)

Elokuvia, joita voidaan esittää varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa löytyy KAVI:n sivuilta. KAVI on julkaissut Elokuvapolku-verkkopalvelun, josta löytyy teemoiltaan, sisällöltään ja pituudeltaan sopivia elokuvia varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen suunnatulta Esipolulta. Esipolkua voi käyttää taide- ja kulttuurikasvatuksen, mediakasvatuksen ja tunnetaitojen harjoittelun välineenä. (Kavi n.d.)

Savonlinnan varhaiskasvatuksessa Elokuvapolku-verkkopalvelu tarkistetaan tietosuojapalvelu Luupin toimesta, jonka jälkeen rekisterinpitäjältä tulee päätös Elokuvapolun käytöstä syksyllä 2022.

Radio-ohjelmia on mahdollista kuunnella opetuksessa vapaasti verkosta tai radiokanavilta (Kopiosto n.d.).

YouTube-videoiden käyttö

YouTube-videot ovat tekijänoikeudellisessa mielessä elokuvateoksia. Elokuvateoksen esittäminen opetuksessa vaatii aina luvan. Lupaa voi kysyä tekijältä itseltään, ellei tekijä ole jo antanut lupaa YouTube-videonsa käyttöön Creative Commons -käyttöluvalla. Käyttölupa löytyy YouTube-videon yhteydessä olevasta tietokentästä. Jos videolla on normaali YouTube-käyttölupa, ei videota saa esittää julkisesti opetuksessa. (Operight, Verkkoympäristö; Operight, Liikkuva kuva.)


YouTube-videoita ei Savonlinnan varhaiskasvatuksessa saa käyttää suoraan YouTube-videopalvelusta, koska se sisältää mainontaa ja markkinointia. Opetustilanteissa YouTube-videoilla olevaa mainontaa ja markkinointia voi välttää upottamalla opetusmateriaaleihin videoita, joihin on tekijältä erikseen kysytty käyttölupa, tai videon tiedoissa näkyy CC-käyttölupa. Upotuksen voi tehdä esimerkiksi ryhmän ThingLinkiin, jolloin video aukeaa suoraan ilman mainoksia. Huom! YouTube-linkin lisääminen sellaisenaan ei poista mainoksia, joten on oltava tarkkana, että linkki sisällytetään upotettuna esim. ryhmän
erilliseen musiikki-ThingLinkiin.

Eduskunnan käsittelyssä olevan tekijänoikeuslain (DSM-direktiivin) uudistuksen myötä teosten käyttöä opetuksessa helpotetaan ja siten myös mm. YouTube-videoiden vapaa esittäminen opetustarkoituksessa helpottuu. Direktiivin avulla parannetaan mahdollisuuksia hyödyntää digitaalisia teoksia sekä helpotetaan lisensointikäytäntöjä. Muutosten voimaantulopäiväksi on ehdotettu 1.1.2023. (Eduskunta 2022; Kopiosto 2022).

Linkittäminen on tekijänoikeudellisesti sallittua ja näin ollen YouTube-videoitakin voi linkittää. Linkittäminen tulee tehdä tekijän virallisilta sivuilta hyvän tavan mukaisesti ja siten, että siirtyminen toiseen aineistoon on selkeästi huomattavissa. (Operight, Verkkoympäristö; Operight, Liikkuva kuva.)

Musiikin kuuntelu

Opetuksen yhteydessä saa soittaa musiikkiteoksia vain laillisesti hankituilta äänitteiltä (CD, kasetti yms.). Mikäli CD tms. on kopioitu, ei musiikkiteoksia saa käyttää opetuksessa – kopiot ovat sallittuja vain yksityiseen käyttöön. (Operight, Musiikki.) Suoratoistopalveluiden käyttö, kuten Spotify, opetuksessa on kielletty, koska ne ovat sallittuja vain henkilökohtaiseen käyttöön (Kopiraittila 2020.)

Kuvapankit

Tekijänoikeusvapaita kuvia (kuvia, joita voi vapaasti käyttää ilman mainintaa tekijästä) saa käyttöön esimerkiksi seuraavista palveluista:

PalveluOsoiteKuviaVideoitaViitattu
Pexels*https://www.pexels.com/fi-fi/XX23.5.2022
Picography*https://picography.co/X 23.5.2022
Pixabay*https://pixabay.com/fi/XX23.5.2022
Pixnio*https://pixnio.com/fi/X 23.5.2022
Unsplash*https://unsplash.com/X 23.5.2022
Kuvia Suomesta by markkinointitoimisto Tovari*https://kuviasuomesta.fi/X 23.5.2022
Savonlinnan kaupunki*https://savonlinna.kuvat.fi/kuvat/X 5.8.2022
*Käyttöön tarvitaan rekisterinpitäjän lupa, mikäli sivustoa käytetään yhdessä lasten kanssa

Huomioitavaa Papunetin kuvapankin kuvien käytössä:
Kuvia voi käyttää vapaasti, kunhan kuvien alkuperäinen lähde on mainittu eikä kuvia käytetä kaupallisiin tarkoituksiin. Kuvien lähde täytyy AINA merkitä, kun kuvia, tai niillä tehtyjä materiaaleja jaetaan. Lähteenä on mainittava Papunetin kuvapankki, papunet.net ja kuvan alkuperäinen tekijä, joka löytyy kuvan tiedoista (Kuva: Papunetin kuvapankki, papunet.net, Etunimi Sukunimi). Papunetin kuvia saa muokata (esim. rajata, värittää tai yhdistää kaksi kuvaa). Jos kuvia muokkaa, täytyy kuvan alkuperäisen tekijän ja lähteen lisäksi mainita, että kuva on muokattu versio alkuperäisestä (Kuva: Papunetin
11(15) kuvapankki, papunet.net, Etunimi Sukunimi, muokattu versio alkuperäisestä). Muokattujen kuvien käyttöön pätevät samat rajoitukset kuin alkuperäisiinkin. (Papunet 2021.)

Äänipankit

Äänitehosteiden avulla voi aktivoida mielikuvitusta ja lisätä todentuntuisuutta mm. digitaalisiin tuotoksiin. Ääniä voi hyödyntää toiminnallisen ja kokemuksellisen oppimisen välineenä eri oppimisen alueilla. Ääniä voi havainnoida, kuunnella, tulkita, arvuutella, tuottaa jne.

PalveluOsoiteNimen mainintaViitattu
Papunet*https://papunet.net/materiaalia/%C3%A4%C3%A4nipankki 25.5.2022
Pixabay*https://pixabay.com/fi/sound-effects/ 25.5.2022
Freesound Yle
Arkisto*
https://freesound.org/people/YleArkisto/Ylen nimi mainittava käytön
yhteydessä
25.5.2022
*Käyttöön tarvitaan rekisterinpitäjän lupa, mikäli sivustoa käytetään yhdessä lasten kanssa

Musiikkipankit

Maksutonta musiikkia Creative Commons -lisenssillä varustettuna saa käyttöön esimerkiksi seuraavilta sivustoilta:

PalveluOsoiteNimen mainintaViitattu
Jamendo*https://www.jamendo.com/start/ 25.5.2022
Bensound*https://www.bensound.com/Tekijän nimi mainittava käytön
yhteydessä
25.5.2022
Soundcloud*https://soundcloud.com/tilohensel/sets/creative-commons-musicTekijän nimi mainittava käytön
yhteydessä
25.5.2022
*Käyttöön tarvitaan rekisterinpitäjän lupa, mikäli sivustoa käytetään yhdessä lasten kanssa

Creative Commons- lisenssit

Kaikkia teoksia (musiikki, video, kuva, pdf jne.) mitä julkisesti on saatavilla, ei ole lupa käyttää miten haluaa. Creative Commons -lisenssit kertovat, voiko teosta käyttää ja millä tavoin. Lisää tietoa lisensseistä ja niiden käytöstä löytyy sivustolta: https://creativecommons.fi. Sivustolta löytyy myös CC-lisenssivalitsin (CC-lisenssivalitsin), jonka avulla muutamaan kysymykseen vastaamalla saa oikean lisenssin käyttöönsä. CC-lisenssien ehdot:

CC0-käyttöluvalla teoksen tekijä on luopunut kaikista oikeuksista teokseen ja se on vapaasti käytettävissä.

Nimeä (BY)
Teosta saa kopioida, välittää, levittää ja esittää. Teoksen tekijän nimi on mainittava.

Ei kaupallinen (NC)
Teosta saa kopioida, välittää, levittää ja esittää. Teoksesta saa tehdä muokattuja versioita, mutta teosta ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

Ei muutoksia (ND)
Teosta saa kopioida, välittää, levittää ja esittää. Teoksesta ei saa tehdä muokattuja versioita (muokattuihin teoksiin pyydettävä aina lupa tekijältä).

Jaa samoin (SA)
Teoksesta saa tehdä muokattuja versioita, mutta muokattuun teokseen on laitettava samat lisenssit kuin alkuperäisessäkin teoksessa samoilla käyttöoikeuksilla.


(Creative Commons n.d.)

Lähteet:

Creative Commons n.d. Tietoa lisensseistä. Osoitteessa: https://creativecommons.fi/lisenssit/. Viitattu 23.5.2022.

Eduskunta 2022. Tekijänoikeuslain uudistus – DSM-direktiivin toimeenpano Suomessa. Osoitteessa: https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/tekijanoikeuslain-uudistus-dms-direktiivin-toimeenpano.aspx. Viitattu 15.6.2022.

Kavi n.d. Elokuvapolku. Osoitteessa: https://elokuvapolku.kavi.fi/. Viitattu 20.5.2022.

Kopiosto n.d. TV-ohjelmien käyttö opetuksessa. Osoitteessa: https://www.kopiosto.fi/kopiosto/teosten-kayttajille/televisio-ja-radio-ohjelmat-opetuksessa/. Viitattu 20.5.2022.

Kopiraittila 2020. Kysy asiantuntijalta: Saanko soittaa musiikkia Spotifysta oppitunnilla? Osoitteessa: https://kopiraittila.fi/kysy-asiantuntijalta-2/. Viitattu 23.5.2022.

Operight, Liikkuva kuva. Esimerkki. Videoiden käyttö opetuksessa. Osoitteessa: https://operight.fi/artikkeli/liikkuva-kuva/esimerkki-videoiden-kaytto-opetuksessa. Viitattu 23.5.2022.

Operight, Verkkoympäristö. Voiko YouTube-videon näyttää opetuksessa? Osoitteessa: https://operight.fi/artikkeli/verkkoymparistot/voiko-youtube-videon-nayttaa-opetuksessa. Viitattu 23.5.2022.

Papunet 2021. Materiaalia kommunikoinnin tukemiseen. Osoitteessa: https://papunet.net/materiaalia/kuvapankki. Viitattu. 23.5.2022.