Hyppää sisältöön

Teosten käyttö varhaiskasvatuksessa

 Saa
käyttää
Ei saa
käyttää
Sallittuja
Elokuvat (dvd:t yms.) XEsipolun elokuvat*
Suoratoistopalvelut (Spotify, Netflix yms.) X 
YouTube-videot XOpetuksen havainnollistaminen tekijän/kustantajan viralliselta kanavalta**
CD:t, kasetitX  
Yle Areena, Elävä arkisto, MTV KatsomoKäyttö sallittu kirjautumatta Luvalla opetukseen saa tallentaa ja esittää tv-ohjelmia Yle TV1-, Yle TV2-, Yle Teema & Fem- ja MTV3-kanavilta 
Radio-ohjelmatX  
*Käyttöön tarvitaan rekisterinpitäjän hyväksyntä, koska kyseessä on sivusto / odottaa päätöstä
** YouTube on Savonlinnassa sallittu vain varhaiskasvattajien käyttöön kirjautumatta sekä videoiden käyttö tekijänoikeuslain mukaisesti opetuksen havainnollistamiseksi

Elokuvien katsominen

Vuokratut elokuvat, omat dvd:t tai TV:stä tallennetut elokuvat ovat tarkoitettu yksityiskäyttöön. Elokuvien esittäminen varhaiskasvatuksessa on julkista esittämistä ja tähän tarvitaan aina lupa, vaikka esitettäisiin vain muutaman minuutin näytteitä. (Kopiosto n.d.)


Opetushallitus on hankkinut Kopiostolta ja APFI:lta (lähettäjäyhtiöiden ja elokuvatuottajien edustajalta) koulujen puolesta luvat tv- ja radio-ohjelmien tallentamiseen ja esittämiseen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Lupa mahdollistaa tv-ohjelmien esittämisen ja tallentamisen Yle TV1-, Yle TV2-, Yle Teema & Fem- ja MTV3-kanavilta. Yle Areenasta ja Elävästä arkistosta kotimaisia ohjelmia on myös mahdollista esittää, mutta niiden tallentaminen on kielletty. (Kopiosto n.d.)


Lupa ei kata elokuvateatteri- tai videolevityksessä olevia elokuvien esittämistä miltään kanavalta eikä mistään palvelusta. Lupa ei kata myöskään ostettujen, lainattujen ja vuokrattujen tallenteiden eikä verkossa julkaistujen videoiden, esimerkiksi YouTube-videoiden, esittämistä opetuksessa. Siihen tarvitaan erillinen lupa tekijänoikeudenhaltijoilta. (Kopiosto n.d.)

Elokuvia, joita voidaan esittää varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa löytyy KAVI:n sivuilta. KAVI on julkaissut Elokuvapolku-verkkopalvelun, josta löytyy teemoiltaan, sisällöltään ja pituudeltaan sopivia elokuvia varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen suunnatulta Esipolulta. Esipolkua voi käyttää taide- ja kulttuurikasvatuksen, mediakasvatuksen ja tunnetaitojen harjoittelun välineenä. (Kavi n.d.)

Savonlinnan varhaiskasvatuksessa Elokuvapolku-verkkopalvelu tarkistetaan tietosuojapalvelu Luupin toimesta, jonka jälkeen rekisterinpitäjältä tulee päätös Elokuvapolun käytöstä syksyllä 2023.

Radio-ohjelmia on mahdollista kuunnella opetuksessa vapaasti verkosta tai radiokanavilta (Kopiosto n.d.).

YouTube-videoiden käyttö

”YouTube-videot lasketaan yleensä tekijänoikeudellisessa mielessä elokuvateoksiksi. Lähtökohtaisesti elokuvateoksen esittäminen opetuksessa vaatii luvan, sillä ne eivät sisälly Kopioston kopiointilupaan tai tekijänoikeuslain 21 §:n opetuspoikkeukseen. Jos lupaa ei ole lainkaan tarjolla tai se on vaikeasti saatavilla ja teoksen käyttö on tarpeen opetuksen havainnollistamiseksi, tekijänoikeuslaki kuitenkin sallii julkaistun teoksen käyttämisen opetuksessa ilman käyttölupaa.” (Operight, Verkkoympäristö.)

YouTube-videoita ei täten voi käyttää tekijänoikeuslain nojalla pelkästään huvin vuoksi vaan niillä on oltava opetusta havainnollistettava tarkoitus. Opetuksen havainnollistaminen tarkoittaa julkistetun teoksen käyttöä käyttötilanteen vaatimassa laajuudessa, joka yleensä käsittää vain lyhyen osan teoksesta. Valistusvideot ovat esimerkkinä kokonaan esitettävistä teoksista, koska ne ovat audiovisuaalisesti yhtenäisiä kokonaisuuksia. Mikäli YouTube-videoita esitetään muun kuin opetuksen havainnollistamiseksi, on lupa kysyttävä videon oikeudenhaltijalta ellei hän ole oikeutta jo suoraan antanut esim. CC-lisenssillä. (Operight, Esitykset.)

YouTube on määritelty Savonlinnan varhaiskasvatuksessa vain varhaiskasvattajien käyttöön kirjautumatta. Silloin, kun musiikkia sisältävän videon käytöllä opetuksessa on havainnollistamistarkoitus, tulee se upottaa ThingLinkiin äänellisten mainosten välttämiseksi. Huom! YouTube-linkin lisääminen sellaisenaan ei poista mainoksia, joten on oltava tarkkana, että linkki sisällytetään ThingLinkiin upotettuna Lisää sisältöä websivulta -toiminnon kautta.

Musiikin kuuntelu

Opetuksen yhteydessä saa soittaa musiikkiteoksia vain laillisesti hankituilta äänitteiltä (CD, kasetti yms.). Mikäli CD tms. on kopioitu, ei musiikkiteoksia saa käyttää opetuksessa – kopiot ovat sallittuja vain yksityiseen käyttöön. (Operight, Musiikki.) Suoratoistopalveluiden käyttö, kuten Spotify, opetuksessa on kielletty, koska ne ovat sallittuja vain henkilökohtaiseen käyttöön (Kopiraittila 2020.)

Kuvapankit

Tekijänoikeusvapaita kuvia (kuvia, joita voi vapaasti käyttää ilman mainintaa tekijästä) on tarjolla eri verkkosivustoilla. Sivustojen käyttöön tarvitaan rekisterinpitäjän päätös. Tarkista Edudatasta, onko käyttämäsi kuvapankki Savonlinnan kaupungin kasvatuksen ja opetuksen hyväksymä. Mikäli kuvapankkia ei löydy Edudatan järjestelmästä, toimi samoin kuin uusien sovelluspyyntöjenkin kanssa.

Huomioitavaa Papunetin kuvapankin kuvien käytössä:
Kuvia voi käyttää vapaasti, kunhan kuvien alkuperäinen lähde on mainittu eikä kuvia käytetä kaupallisiin tarkoituksiin. Kuvien lähde täytyy AINA merkitä, kun kuvia, tai niillä tehtyjä materiaaleja jaetaan. Lähteenä on mainittava Papunetin kuvapankki, papunet.net ja kuvan alkuperäinen tekijä, joka löytyy kuvan tiedoista (Kuva: Papunetin kuvapankki, papunet.net, Etunimi Sukunimi). Papunetin kuvia saa muokata (esim. rajata, värittää tai yhdistää kaksi kuvaa). Jos kuvia muokkaa, täytyy kuvan alkuperäisen tekijän ja lähteen lisäksi mainita, että kuva on muokattu versio alkuperäisestä (Kuva: Papunetin
11(15) kuvapankki, papunet.net, Etunimi Sukunimi, muokattu versio alkuperäisestä). Muokattujen kuvien käyttöön pätevät samat rajoitukset kuin alkuperäisiinkin. (Papunet 2021.)

Äänipankit

Äänitehosteiden avulla voi aktivoida mielikuvitusta ja lisätä todentuntuisuutta mm. digitaalisiin tuotoksiin. Ääniä voi hyödyntää toiminnallisen ja kokemuksellisen oppimisen välineenä eri oppimisen alueilla. Ääniä voi havainnoida, kuunnella, tulkita, arvuutella, tuottaa jne.

Tekijänoikeusvapaita ääniä (ääniä, joita voi vapaasti käyttää ilman mainintaa tekijästä) on tarjolla eri verkkosivustoilla. Sivustojen käyttöön tarvitaan rekisterinpitäjän päätös. Tarkista Edudatasta, onko käyttämäsi äänipankki Savonlinnan kaupungin kasvatuksen ja opetuksen hyväksymä. Mikäli äänipankkia ei löydy Edudatan järjestelmästä, pyydä äänipankin tarkistusta ja lisäämistä ohjeistuksen mukaisesti.

Musiikkipankit

Maksutonta musiikkia Creative Commons -lisenssillä varustettuna on tarjolla eri verkkosivustoilla. Sivustojen käyttöön tarvitaan rekisterinpitäjän päätös. Tarkista Edudatasta, onko käyttämäsi musiikkipankki Savonlinnan kaupungin kasvatuksen ja opetuksen hyväksymä. Mikäli musiikkipankkia ei löydy Edudatan järjestelmästä, pyydä musiikkipankin tarkistusta ja lisäämistä ohjeistuksen mukaisesti.

Creative Commons- lisenssit

Kaikkia teoksia (musiikki, video, kuva, pdf jne.) mitä julkisesti on saatavilla, ei ole lupa käyttää miten haluaa. Creative Commons -lisenssit kertovat, voiko teosta käyttää ja millä tavoin. Lisää tietoa lisensseistä ja niiden käytöstä löytyy sivustolta: https://creativecommons.fi. Sivustolta löytyy myös CC-lisenssivalitsin (CC-lisenssivalitsin), jonka avulla muutamaan kysymykseen vastaamalla saa oikean lisenssin käyttöönsä. CC-lisenssien ehdot:

CC0-käyttöluvalla teoksen tekijä on luopunut kaikista oikeuksista teokseen ja se on vapaasti käytettävissä.

Nimeä (BY)
Teosta saa kopioida, välittää, levittää ja esittää. Teoksen tekijän nimi on mainittava.

Ei kaupallinen (NC)
Teosta saa kopioida, välittää, levittää ja esittää. Teoksesta saa tehdä muokattuja versioita, mutta teosta ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

Ei muutoksia (ND)
Teosta saa kopioida, välittää, levittää ja esittää. Teoksesta ei saa tehdä muokattuja versioita (muokattuihin teoksiin pyydettävä aina lupa tekijältä).

Jaa samoin (SA)
Teoksesta saa tehdä muokattuja versioita, mutta muokattuun teokseen on laitettava samat lisenssit kuin alkuperäisessäkin teoksessa samoilla käyttöoikeuksilla.


(Creative Commons n.d.)

Lähteet:

Creative Commons n.d. Tietoa lisensseistä. Osoitteessa: https://creativecommons.fi/lisenssit/. Viitattu 23.5.2022.

Kavi n.d. Elokuvapolku. Osoitteessa: https://elokuvapolku.kavi.fi/. Viitattu 20.5.2022.

Kopiosto n.d. TV-ohjelmien käyttö opetuksessa. Osoitteessa: https://www.kopiosto.fi/kopiosto/teosten-kayttajille/televisio-ja-radio-ohjelmat-opetuksessa/. Viitattu 20.5.2022.

Kopiraittila 2020. Kysy asiantuntijalta: Saanko soittaa musiikkia Spotifysta oppitunnilla? Osoitteessa: https://kopiraittila.fi/kysy-asiantuntijalta-2/. Viitattu 23.5.2022.

Operight, Esitykset. Opetuksen havainnollistaminen. Osoitteessa: https://operight.fi/artikkeli/esitykset/opetuksen-havainnollistaminen. Viitattu 21.6.2023.

Operight, Verkkoympäristö. Voiko YouTube-videon näyttää opetuksessa? Osoitteessa: https://operight.fi/artikkeli/verkkoymparistot/voiko-youtube-videon-nayttaa-opetuksessa. Viitattu 23.5.2022.

Papunet 2021. Materiaalia kommunikoinnin tukemiseen. Osoitteessa: https://papunet.net/materiaalia/kuvapankki. Viitattu. 23.5.2022.