Hyppää sisältöön

Toimintaohjeita digitaaliseen tuottamiseen

Sovellusten, sivustojen ja palveluiden käyttö

 Lasten kanssa
käytettävissä
Varhaiskasvattajan käytettävissäPyydettävä
tarkistus
SLN Apps-kansiossa olevat sovelluksetXX 
Uusi sovellus
 XX
Lasten kanssa yleisimmin käytettävä sivusto selaimella XX
Sivusto, jota ei käytetä lasten kanssa XPyydettävä tarkistus, jos sivustolle kirjaudutaan 
Palvelut, joita käytetään lasten kanssa XX

Mikäli varhaiskasvatukseen tulee tarve uudelle sovellukselle, jota iPadilla olevasta SLN Apps -kansiosta ei löydy, tehdään pyyntö tietohallinnon valmistelussa olevan ohjeistuksen mukaisesti. Tietosuoja varmistetaan Luuppi-tietosuojapalvelun konsultoimana. Tietoturvasta huolehtii Savonlinnan kaupungin Tietohallinto.

Sivustoille ja palveluihin, joita käytetään yhdessä lasten kanssa (näytetään, kuuntelutetaan, pelataan jne.), tulee myös tehdä tietosuojatarkastus. Sivustoista ja palveluista tehdään pyyntö samalla tavoin kuin uusista sovelluksistakin. Arjessa etsitään päivittäin lasten kanssa tietoa lapsia askarruttaviin kysymyksiin, jolloin käydään useilla sivustoilla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tarkistuspyyntö tehdään jokaisesta sivustosta, jossa käydään, vaan yleisimmin käytetyistä sivustoista kuten esim. värityskuvat, Pikku Kakkonen jne. Varhaiskasvattajalla on vastuu siitä, että käytetään sivustoja, jotka ovat ikä- ja kehitystasoon soveltuvia, ja jotka eivät sisällä mm. kolmannen osapuolen mainontaa tai aggressiivista mainontaa.

Kirjautuminen

Lapsi ei kirjaudu eikä lapsen nimellä koskaan kirjauduta mihinkään sovellukseen, palveluun tai sivustoon. Omien tai ryhmien Gmail-sähköpostien yms. käyttö on myöskin kielletty.
Mikäli sovellus tai palvelu vaatii kirjautumisen, tapahtuu se tällä hetkellä työntekijän henkilökohtaisella työsähköpostiosoitteella, joka on muotoa etunimi.sukunimi@savonlinna.fi. Kirjautumisiin tulee tarkemmat ohjeistukset sen jälkeen, kun sovellukset/sivustot/palvelut on tarkastettu tietosuojapalvelu Luupin toimesta ja hyväksytty käyttöön rekisterinpitäjän toimesta.

KirjautuminenTämän hetkinen kirjautuminen
Sovelluksetoma työsähköpostiosoite
Sivustotoma työsähköpostiosoite
Oppimispelitoma työsähköpostiosoite
Palvelutoma työsähköpostiosoite

Huom! Varhaiskasvatusta tehdään tiimityönä yhteisöllisesti yhdessä lasten kanssa. Ryhmässä on vähintään kolme kasvattajaa, joiden täytyy päästä työstämään lasten kanssa samaa tuotosta ajasta riippumatta. Näin ollen yhteisten digitaalisten tuotosten toteuttamiseen tarvitaan ratkaisu, joka mahdollistaa kirjautumisen sovelluksiin ja palveluihin ilman henkilökohtaisen työsähköpostin käyttöä tilanteissa, joissa työstetään yhteistä tuotosta. Tekeminen on muutoin sidoksissa tiettyyn henkilöön eikä mm. yhteisöllinen tuottaminen toteudu.