Punkaharjun päiväkoti

Punkaharjun päiväkoti

Varhaiskasvatuspalvelut

  • 1–6 -vuotiaiden varhaiskasvatus
  • vuorohoito
  • esioppilaiden varhaiskasvatus
  • perhepäivähoidon varahoito

Punkaharjun päiväkoti tarjoaa varhaiskasvatusta ja on Punkaharjun varhaiskasvatusalueen ainoa ympärivuorokautista-, ilta- ja viikonloppuhoitoa tarjoava päiväkoti.

Päiväkoti aloitti toimintansa uusissa tiloissa elokuussa 2010.

Päiväkoti sijaitsee kuntakeskuksen alueella. Metsä, järvi ja liikuntapalvelut ovat pihapiirissä ja sen läheisyydessä kuten myös muut palvelut esimerkiksi kirjasto. Päiväkodin piha on luonnonmukainen ja rauhallinen toimintaympäristö, joka tarjoaa lapselle monipuolisia leikki- ja liikuntamahdollisuuksia.

Päiväkodissa on ryhmätilojen lisäksi käytössä pikku sali "aula", paja ja ryhmäkohtaiset parvet.

Päiväkotimme lapsiryhmät

Tiitiäiset

Tiitiäiset on Punkaharjun päiväkodissa toimiva 3-5 vuotiaiden lasten ryhmä. Ryhmässä on varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Alkuviikon ryhmässämme toimii osa-aikainen ryhmäavustaja.

Toiminnassa huomioidaan mm. lasten ikärakenne, luonto ja vuodenajat. Toimintamme perustuu leikille ja kiireettömyydelle, musiikille, saduille, kuvien käytölle puheen ymmärtämisen ja tuoton tukena...huumoria ja iloa unohtamatta.

Menninkäiset

Menninkäiset on  1–3 -vuotiaiden lapsiryhmä. Ryhmän tiloissa annetaan myös vuorohoitoa aikaisin aamulla, iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. Ryhmässä työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja ja kuusi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa.

Menninkäisten ryhmässä keskeinen toiminta-ajatus on kiireettömyys:

  • aikaa kasvamiselle ja asioiden opettelemiselle
  • aikaa leikille, tutkimiselle ja monenlaisille puuhille
  • aikaa pitää lasta sylissä, olla lasten saatavilla
  • yhdessä tekemistä lasten ja aikuisten kesken

Kersat

Kersat on 5-6-vuotiaiden ryhmä, joka tällähetkellä toimii kahdessa osoitteessa. Ryhmä esioppilaita touhuilee Kouluniementiellä alakoulun yhteydessä. Toinen puoli ryhmästä, jossa on sekä viskareita että esioppilaita, on päiväkodilla omana ryhmänään. Molemmissa ryhmissä työskentelee varhaiskasvatuksen esiopettaja, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja sekä osa-aikainen ryhmäavustaja. Kersat opettelevat uutta, leikkivät, liikkuvat ja ulkoilevat nauttien lähiympäristön mahdollisuuksista. Kersat tekevät paljon yhteistyötä koulun ja paikallisten toimijoiden kanssa.

Viikarit

Viikarit on 5-vuotiaiden ryhmä, jossa työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ja kaksi varhaiskasvatuksen avustajaa. Toimintaamme kuuluu mm. lasten mielenkiinnon kohteiden huomioiminen, pienryhmissä työskentely, toisten huomioiminen sekä yhdessä tekemisen ilo.

Päiväkotien ruokalistat osoitteessa www.savonlinna.fi/ruokalistat

Varhaiskasvatussuunnitelmat

Lapsiperheiden kotipalvelu -esite

Yhteystiedot

Sijainti kartalla

Nimi Toimiala Yksikkö
Matikainen Tarja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja Sivistystoimiala Pihlajaniemen päiväkoti
Ryhmä Kersat, Sivistystoimiala Punkaharjun päiväkoti
Ryhmä Menninkäiset, Sivistystoimiala Punkaharjun päiväkoti
Ryhmä Tiitiäiset, Sivistystoimiala Punkaharjun päiväkoti
Ryhmä Viikarit, Sivistystoimiala Punkaharjun päiväkoti
Sinkkonen Leena, varajohtaja Sivistystoimiala Punkaharjun päiväkoti
Vihavainen Päivi, päiväkodinjohtaja Sivistystoimiala Punkaharjun päiväkoti