Maahanmuuttajapalvelut

Maahanmuuttajapalvelut

Savonlinnan kaupungissa maahanmuuttajatyö kuuluu keskushallinnon toimialaan. Kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotoutumisen kehittämisestä, suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla. Laki kotoutumisen edistämisestä (2010 6§ )edellyttää kotoutumista edistäviä toimenpiteitä järjestettävän osana kunnallisia peruspalveluja. Kunnassa on oltava voimassa oleva kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kaupunginvaltuustossa ja jota tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Viimeisin kotouttamisohjelma on vuosille 2015–2018 ja se hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 15.6.2015.

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2015 lopussa Savonlinnassa oli vieraskielisiä 1160, maahanmuuttajataustaisia 1174 ja ulkomaan kansalaisia 830.

Savonlinnan kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti Savonlinnan kaupunki on päättänyt myöntää kuntapaikan viidellekymmenelle (50) oleskeluluvan saaneelle turvapaikanhakijalle, jotka ovat joko alaikäisinä yksin maahan tulleita lapsia tai lapsiperheitä.

Maahanmuuttajapalvelut toimii Maahanmuuttajien ohjaus- ja palvelupiste Navigaattorissa. Sieltä asiakas saa sosiaaliohjausta, neuvontaa ja käytännön tukea kaikissa arkielämään liittyvissä asioissa.

Navigaattorissa toimivat kaupungin maahanmuuttosihteeri, sosiaaliohjaaja, palveluohjaaja, toimistosihteeri (työpiste kaupungintalolla) ja Linnalan Setlementin ylläpitämä kansainvälisen kohtaamispaikan vastaava. Asiakkaita palvellaan suomeksi, englanniksi ja venäjäksi, tarvittaessa tilataan tulkki.

Seudullinen kotouttamisohjelma 2019-2021

Tervetuloa Savonlinnaan! opas maahanmuuttajille (suomeksi)

Yhteystiedot

Maahanmuuttajien ohjaus- ja palvelupiste Navigaattori

Käyntiosoite:
Olavinkatu 40 A, 2.krs
57130 Savonlinna

Postitus- ja laskutusosoite:
Savonlinnan kaupunki/Maahanmuuttajapalvelut/Palvelupiste
Olavinkatu 27
57130 Savonlinna

Merivirta Johanna, maahanmuuttosihteeri
  • Keskushallinto / Maahanmuuttajapalvelut
Puh. 044 417 4141
Osoite: Olavinkatu 40 A, 57130 Savonlinna
Sähköposti: 
Vienola Saila, sosiaaliohjaaja
  • Keskushallinto / Maahanmuuttajapalvelut
Puh. 044 417 4143
Fax (015) 525 0221
Osoite: Olavinkatu 40 A, 57130 Savonlinna
Sähköposti: 
Borisevich Irja, palveluohjaaja
  • Keskushallinto / Maahanmuuttajapalvelut
Puh. 044 417 4142
Osoite: Olavinkatu 40 A, 57130 Savonlinna
Sähköposti: 
Loikkanen Tarja, toimistosihteeri
  • Keskushallinto / Maahanmuuttajapalvelut
Puh. 044 417 4144
Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
Sähköposti: