Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista tuli voimaan 1.1.2001.

Lain mukaan asiakkaalla on oikeus laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun ilman syrjintää. Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on otettava huomioon hänen toivomuksensa, etunsa ja hänen yksilölliset tarpeensa ja hänelle on annettava mahdollisuus vaikuttaa tarvitsemiensa palvelujen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Asiakkaalle on kerrottava selkeästi ja ymmärrettävästi hänen oikeutensa ja velvollisuutensa sekä erilaiset vaihtoehdot ja niiden vaikutukset.
Laki määrittelee myös salassapitoa, vaitiolovelvollisuutta ja salassa pidettävien tietojen luovuttamista tietyissä tilanteissa.

Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita tämän lain soveltamisessa. Jos asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun, hän voi pyytää tätä toimimaan sovittelijana henkilöstön ja asiakkaan välillä. Sosiaaliasiamies voi myös avustaa asiakkaita muistutuksen tekemisessä.

Sosiaaliasiamiehenä toimii Sosterin sosiaali- ja potilasasiamies Heli Korhonen puh. 044 417 3218.
Tavoitettavissa klo 8.00 - 15.30. Puhelinvastaajaan voi jättää yhteydenottopyynnön. Käyntiajoista pyydetää sopimaan puhelimitse etukäteen.

Katso lisätietoja Sosterin sivuilta www.sosteri.fi 
(Asiakkaalle > Asiakkaan oikeudet > Sosiaali- ja potilasasiamiestoiminta)