Hyppää sisältöön

Digitaalinen osaaminen 3-5-vuotiaat

Puhehaku

Välineet: iPad

Sovellukset: –

Käyttöohjeet: Puhe- ja kuvahaku

Tavoitteet:

Tutkin ja toimin ympäristössäni: tutustutaan tietoteknologisiin laitteisiin sekä niiden toimintaan.

Monilukutaito: innostetaan tutkimaan kuvia digitaalisessa ympäristössä.

Digitaalinen osaaminen: harjaannutetaan käytännön taitoja.


Kuvan ottaminen

Välineet: iPad

Sovellukset: –

Käyttöohjeet: –

Tavoitteet:

Tutkin ja toimin ympäristössäni: yhdistetään monipuolisia työmenetelmiä ja -välineitä opittavien aihepiirien ja ilmiöiden havainnollistamiseen.

Osallistuminen ja vaikuttaminen: tuetaan kehittyviä osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja.

Digitaalinen osaaminen: harjaannutetaan käytännön taitoja.