Hyppää sisältöön

Digitaalinen osaaminen 3-5-vuotiaat

Puhehaku

Välineet: iPad

Sovellukset: –

Käyttöohjeet: Puhe- ja kuvahaku

Tavoitteet:

Tutkin ja toimin ympäristössäni: tutustutaan tietoteknologisiin laitteisiin sekä niiden toimintaan.

Monilukutaito: innostetaan tutkimaan kuvia digitaalisessa ympäristössä.

Digitaalinen osaaminen: harjaannutetaan käytännön taitoja.


Kuvan ottaminen

Välineet: iPad

Sovellukset: –

Käyttöohjeet: –

Tavoitteet:

Tutkin ja toimin ympäristössäni: yhdistetään monipuolisia työmenetelmiä ja -välineitä opittavien aihepiirien ja ilmiöiden havainnollistamiseen.

Osallistuminen ja vaikuttaminen: tuetaan kehittyviä osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja.

Digitaalinen osaaminen: harjaannutetaan käytännön taitoja.


Syksyn merkit

Välineet: iPad

Sovellukset: –

Käyttöohjeet: –

Tavoitteet:

Tutkin ja toimin ympäristössäni: ohjataan tutkimaan luonnossa.

Ajattelu ja oppiminen: tuetaan lasten taitoja jäsentää, nimetä ja kuvata ympäristöä ja sen ilmiöitä sekä vuorovaikutusta ja yhdessä tekemistä.

Digitaalinen osaaminen: harjaannutetaan käyttötaitoja – kuvaamista ja laitteesta huolehtimista.


Mitä värejä metsästä löytyy?

Välineet: iPad

Sovellukset: Kamera

Käyttöohjeet: –

Tavoitteet:

Kielten rikas maailma: vahvistetaan kielellisten taitojen ja valmiuksien kehittymistä.

Ajattelu ja oppiminen: tuetaan taitoja jäsentää, nimetä ja kuvata/havainnoida ympäristöä sekä tunnistaa ja nimetä värejä.

Digitaalinen osaaminen: harjaannutetaan käyttötaitoja.


Minun mielestäni

Välineet: iPad

Sovellukset: Kamera

Käyttöohjeet: –

Tavoitteet:

Tutkin ja toimin ympäristössäni: annetaan mahdollisuuksia havainnoida ja jäsentää ympäristöä sekä ohjataan tutkimaan sitä.

Osallistuminen ja vaikuttaminen: tuetaan lasten osallisuutta, mielipiteiden ja tunteiden esille tuomista sekä vuorovaikutusta, osallistetaan leikkiympäristöjen muokkaamiseen.

Digitaalinen osaaminen: harjaannutetaan käyttötaitoja.


Lelupäivä

Välineet: iPad

Sovellukset: Kamera, ChatterPix Kids

Käyttöohjeet: kts. toteutuksesta

Tavoitteet:

Kielten rikas maailma: vahvistetaan kielellisiä taitoja.

Ajattelu ja oppiminen: mahdollistetaan mielikuvituksen käyttö ja luovuus sekä opetellaan kannustamaan toisia.

Digitaalinen osaaminen: harjaannutetaan käyttötaitoja.


Digitaalinen äitienpäiväkortti

Välineet: iPad

Sovellukset: Draw and Tell

Käyttöohjeet:

Tavoitteet:

Kielten rikas maailma: vahvistetaan kielellisiä taitoja.

Osallistuminen ja vaikuttaminen: annetaan jokaiselle lapselle mahdollisuus osallistua, vaikuttaa sekä tulla kuulluksi.

Digitaalinen osaaminen: harjaannutetaan käyttötaitoja.