Hyppää sisältöön

KERROSTALOTONTTI, KAARTILANTIE 68

Savonlinnan kaupungilla on myynnissä kerrostalotontti itäpuolella kaupunkia.

Kartta tontin sijainnista

Tonttitiedot

Kiinteistötunnus: 740-9-43-6

Osoite: Kaartilantie 68

Kaavamerkintä: AK 1/2III

Pinta-ala: 4.048 m2    

Rakennusoikeus: 2.100 k-m2

MYYNTIHINTA    132.300,00 €

Myyntihinta on teknisen lautakunnan 25.1.2022 § 13 vahvistaman vyöhykkeen III mukainen hinta (63,00 €/k-m2).

Kartta

Asemakaavakartta (AK 740-341)

1. Tontti luovutetaan joko myymällä tai varaamalla myytäväksi.

2. Jos tontti varataan myytäväksi niin varausaika on noin 1 vuosi ja varausmaksu on 1% varaussopimuksen allekirjoitushetkellä vahvistetusta pääoma-arvosta. Mikäli varausaikaa jatketaan, varausmaksua korotetaan jokaisella uudella varausjaksolla puolella (0,5) prosenttiyksiköllä vastaavalla tavalla määritetystä pääoma-arvosta.

3. Tontille rakentaminen on saatettava viiden (5) vuoden kuluessa kaupantekohetkestä siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen voi siinä suorittaa rakennusjärjestyksen edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen.

4. Rakennuksen valmistumisen viivästyessä peritään sanktiona ns. sakkokauppahintana 10% kauppahinnasta kultakin alkavalta vuodelta kuitenkin yhteensä enintään 50% kauppahinnasta.

5. Muutoin kaupassa noudatetaan kaupungin normaaleja luovutusehtoja.

6. Kaupunki voi painavista syistä myöntää hakemuksesta lievennyksiä edellä mainittuihin sanktioihin.

Lisätietoja:

mixIt(‘T’,’ontit’,’sa’,’vonlinna.fi’,”,’1604408174634-3′);Tontit (at) savonlinna.fi

Tikkanen Kari, tekninen johtaja

  • Tekninen toimiala / Tekninen hallinto

Puh. 044 417 4600

Osoite: Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

Sähköposti: kari.tikkanen@savonlinna.fi