Hyppää sisältöön

Digitaalinen osaaminen 1-3-vuotiaat

Digitaalinen kirja

Välineet: iPad

Sovellukset: Book Creator

Käyttöohjeet: –

Tavoitteet:

Kielten rikas maailma: vahvistetaan kielellisten taitojen ja valmiuksien kehittymistä sekä monipuolistetaan tarinankerronnan taitoja monipuolisilla työtavoilla.

Ajattelu ja oppiminen: tuetaan lasten taitoja jäsentää, nimetä ja kuvata ympäristöä ja sen ilmiöitä.

Digitaalinen osaaminen: harjaannutetaan käyttötaitoja.


Kuva lempilelusta

Välineet: iPad

Sovellukset: –

Käyttöohjeet: –

Tavoitteet:

Kielten rikas maailma: vahvistetaan kielellisten taitojen ja valmiuksien kehittymistä.

Ajattelu ja oppiminen: tuetaan taitoja jäsentää, nimetä ja kuvata ympäristöä.

Digitaalinen osaaminen: harjaannutetaan käyttötaitoja.


Soittimen äänen tunnistaminen

Välineet: iPad

Sovellukset: Sanelin

Käyttöohjeet: Sanelimen käyttöohje

Tavoitteet:

Ilmaisun monet muodot: tuotetaan musiikillisia kokemuksia ja edistetään myönteistä minäkuvaa sekä sosiaalisia taitoja.

Ajattelu ja oppiminen: tuetaan ihmettelyä, oivaltamista ja oppimisen iloa tutkimalla soitinten ääniä. Miltä ne kuulostavat, kun itse soittaa ja miltä kuulostaa, kun kuuntelee äänitettä? Muuttuuko ääni? Miltä kuulostaa, kun yksittäinen soitin soittaa ja entä kun soitetaan kaikki yhdessä?

Digitaalinen osaaminen: harjoitellaan käyttötaitoja.


Valokuvataulu

Välineet: iPad, viherkangas

Sovellukset: kamera, Green Screen By Do Ink

Käyttöohjeet: Green Screenin ohje videotutoriaalina

Tavoitteet:

Tutkin ja toimin ympäristössäni: kannustetaan tutkivaan ja kokeilevaan työtapaan.

Ajattelu ja oppiminen: edistetään lasten luovuutta, mielikuvitusta ja ideoiden yhdessä kokeilua, harjoitellaan yhdessä tekemistä, keskustelua, pohtimista, ongelmanratkaisua ja kuuntelemista.

Digitaalinen osaaminen: harjoitellaan käyttötaitoja.


Minun joulukoristeeni

Välineet: iPad, oma joulukoriste

Sovellukset: –

Käyttöohjeet: –

Tavoitteet:

Kielten rikas maailma: vahvistetaan kielellisten taitojen ja valmiuksien kehittymistä.

Ajattelu ja oppiminen: tuetaan taitoja jäsentää, nimetä ja kuvata asioita.

Digitaalinen osaaminen: harjoitellaan käyttötaitoja.


Tutustutaan väreihin

Välineet: iPad

Sovellukset: Finger Paint With Sounds

Käyttöohjeet: –

Tavoitteet:

Kielten rikas maailma: vahvistetaan kielellisiä taitoja.

Ajattelu ja oppiminen: edistetään lasten luovuutta ja mielikuvitusta sekä tuetaan värien tunnistamista ja nimeämistä.

Digitaalinen osaaminen: harjoitellaan käyttötaitoja.