Hyppää sisältöön

Digitaalinen osaaminen 1-3-vuotiaat

Digitaalinen kirja

Välineet: iPad

Sovellukset: Book Creator

Käyttöohjeet: –

Tavoitteet:

Kielten rikas maailma: vahvistetaan kielellisten taitojen ja valmiuksien kehittymistä sekä monipuolistetaan tarinankerronnan taitoja monipuolisilla työtavoilla.

Ajattelu ja oppiminen: tuetaan lasten taitoja jäsentää, nimetä ja kuvata ympäristöä ja sen ilmiöitä.

Digitaalinen osaaminen: harjaannutetaan käyttötaitoja.


Kuva lempilelusta

Välineet: iPad

Sovellukset: –

Käyttöohjeet: –

Tavoitteet:

Kielten rikas maailma: vahvistetaan kielellisten taitojen ja valmiuksien kehittymistä.

Ajattelu ja oppiminen: tuetaan taitoja jäsentää, nimetä ja kuvata ympäristöä.

Digitaalinen osaaminen: harjaannutetaan käyttötaitoja.