Hyppää sisältöön

Digitaalinen osaaminen Eskarit

Tarina

Välineet: iPad

Sovellukset : Adobe Spark Video

Käyttöohjeet: Adobe Spark Videon käyttöohjeet

Tavoitteet:

Kielten rikas maailma: tuetaan kerronnallista ilmaisua luomalla itse tarinoita saduttamalla ja digitarinoita tekemällä.

Digitaalinen osaaminen: edistetään lasten luovan ajattelun ja yhteistoiminnan taitoja tuottamalla sisältöjä itse ja yhdessä muiden lasten kanssa käyttäen apuna digitaalisia välineitä.

Digitaalinen osaaminen: opetellaan käyttötaitoja.


Videoesitys

Välineet: iPad + esityksen toteuttamiseen tarvittavat tarvikkeet (rooliasuja, nukketeatterin välineistöä, rekvisiittaa lauluesityksiin jne.)

Sovellukset: iMovie, Spark Video tms.

Käyttöohjeet:

Adobe Spark Videon käyttöohjeet

iMovien käyttöopas

Tavoitteet:

Ilmaisun monet muodot: hyödynnetään lasten ideoita, aistimuksia, havaintoja ja kokemuksia ilmaisun perustaitojen harjaannuttamisessa sekä tehdään tuotoksia käyttämällä monipuolisia materiaaleja ja välineitä.

Ajattelu ja oppiminen: tuetaan lasten muistin ja mielikuvituksen kehittymistä draamatoiminnan avulla sekä rohkaistaan iloitsemaan onnistumisista ja kannustamaan toisia.

Digitaalinen osaaminen: vahvistetaan käytännön taitoja, luovaa työskentelyä  ja vuorovaikutusta.