Hyppää sisältöön

Ohjelmointiosaaminen 3-5-vuotiaat

Robotin kieli

Välineet: Robotti (esim. itse tehty) ja geometrisiä muotoja

Sovellukset: –

Käyttöohjeet: –

Tavoitteet:

Ilmaisun monet muodot: tuetaan lapsen kehollista kokemista, ilmaisua ja viestintää.

Ajattelu ja oppiminen: luodaan tilaisuuksia itsenäiselle ja yhteisölliselle kokemukselle, tutkimiselle, mielikuvitukselle ja ideoinnille sekä monipuoliselle vuorovaikutukselle leikissä.

Ohjelmointiosaaminen: ohjelmoinnillinen ajattelu.


Robottileikki

Välineet: Suuri tila

Sovellukset: –

Käyttöohjeet: –

Tavoitteet:

Kielten rikas maailma: harjaannutaan ottamaan kielen avulla haltuun erilaisia tilanteita ja toimimaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Osallistuminen ja vaikuttaminen: tuetaan lasten keskinäistä yhdessä toimimista ja leikkiä, joka edellyttää luottamusta, sääntöjen ja sopimusten noudattamista.

Ohjelmointiosaaminen: ohjelmoinnillinen ajattelu.