Kaavoitus

Parhaillaan nähtävänä olevien kaavojen kuulutukset löytyvät Kuulutukset-sivulta

 

Vireillä olevia kaavahankkeita:

Savonrannan rantayleiskaavan muutos osalle tilasta 740-571-3-23 ja Savonrannan kirkonkylän asemakaavan laajennus osalle tilasta 740-565-4-242 ja tilalle 740-565-4-244 (Kääpäsaari), ehdotukset 

Savonrannan rantayleiskaavan muutos osalle tilasta 740-571-3-23 ja Savonrannan kirkonkylän asemakaavan laajennus osalle tilasta 740-565-4-242 ja tilalle 740-565-4-244 (Kääpäsaari).

Kaavoitushankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä ehdotusvaiheen kaavaselostus ja kaavakartta pidetään yleisesti nähtävänä 19.1.- 20.2.2017 Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluissa, Olavinkatu 27 ja Savonrannan yhteispalvelupisteessä, Kangastie 3 sekä kaupungin kotisivuilla.

Mahdolliset muistutukset tulee jättää 20.2.2017 mennessä Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluihin tai sähköpostitse osoitteeseen yleiskaavoitus (at) savonlinna.fi

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija Keijo Tolppa, puh. 0400 139 077.

Savonrannan rantayleiskaavan muutos osalle tilasta 740-571-3-23, ehdotus

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Liite 2, ote voimassa olevasta Kääpäsaaren asemakaavasta

Liite 3, ote voimassa olevasta Savonrannan rantayleiskaavasta

Liite 4, luonnosvaiheen vastineraportti

Savonrannan kirkonkylän asemakaavan laajennus osalle tilasta 740-565-4-242 ja tilalle 740-565-4-244 (Kääpäsaari), ehdotus

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Liite 2, ote voimassa olevasta Kääpäsaaren asemakaavasta

Liite 3, ote voimassa olevasta Savonrannan rantayleiskaavasta

Liite 4, seurantalomake

Liite 5, Natura-tarvearviointi

Liite 6, päivitys Natura tarvearviointiin

Liite 7, Savonlinnan maakuntamuseon lausunto

Liite 8, luonnosvaiheen vastineraportti

Liite 9, teoreettinen melualue

Liite 10, viranomaisneuvottelun muistio

 

Luonnos Moinsalmen osayleiskaavan muutokseksi osalle tilasta Mikastinniemi 740-512-14-34

Kaavoitushankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä luonnosvaiheen kaavaselostus ja kaavakartta pidetään yleisesti nähtävänä 16.1.- 16.2.2017 Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluissa, Olavinkatu 27 sekä kaupungin kotisivuilla.

Mahdolliset mielipiteet tulee jättää 16.2.2017 mennessä osoitteeseen Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa, Savonniemenkatu 3B1, 57100 Savonlinna tai sähköpostitse osoitteeseen

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Liite 2, voimassa oleva osayleiskaava

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija Keijo Tolppa, puh. 0400 139 077.


Hietalahtelan ranta-asemakaavan muutos, luonnos

Kaavoitushankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä Hietalahtelan ranta-asemakaavan muutoksen luonnosvaiheen kaavaselostus ja kaavakartta pidetään yleisesti nähtävänä 9.1.- 9.2.2017 Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluissa, Olavinkatu 27 sekä kaupungin kotisivuilla.

Mahdolliset mielipiteet tulee jättää 9.2.2017 mennessä Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluihin tai sähköpostitse osoitteeseen yleiskaavoitus (at) savonlinna.fi

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija Keijo Tolppa, puh. 0400 139 077.

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Liite 2, voimassa oleva ranta-asemakaava

Liite 3, seurantalomake

Tuunaansaaren asemakaavan muutos, ehdotus

Ehdotus Tuunaansaaren asemakaavan muutokseksi pidetään yleisesti nähtävänä 9.1.- 9.2.2017 Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluissa, Olavinkatu 27 sekä kaupungin kotisivuilla. 

Ehdotus on nähtävillä myös Punkaharjun yhteispalvelupisteessä, Kauppatie 20.

Mahdolliset muistutukset tulee jättää 9.2.2017 mennessä Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluihin tai sähköpostitse osoitteeseen yleiskaavoitus (at) savonlinna.fi

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija Keijo Tolppa, puh. 0400 139 077.

Kaavakartta

Kaavaselostus

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Liite 2, voimassa oleva asemakaava

Liite 3, seurantalomake

Liite 4, toimituskartta

Liite 5, luonnosvaiheen vastineraportti

Liite 6, viranomaisneuvottelun 17.11.2016 raportti
 

Putikon asemakaavan muutos ja laajennus, ehdotus

Asemakaava osalle Punkaniemen kylän kiinteistöjä 740-598-2-181, 740-598-2-182,
740-598-2-267, 740-598-2-3 04 ja osalle Kauvanniemen kylän kiinteistöjä 740-560-5-100, 740-560-6-81, 740-560-6-94, 740-560-6-95, 740-560-6-108 ja 740-560-6-146, osalle yhteistä vesialuetta 740-876-29-2.
Rakennuskaavan muutos asemakaavaksi koskee: 28.6.1967 vahvistettua Putikon asemanseudun rakennuskaavaa, korttelia 33 ja osaa teollisuus- ja varastorakennusten aluetta sekä liikennealuetta sekä 12.3.1986 vahvistettua Putikon rakennuskaavan muutosta ja laajennusta, kortteleita 2-7, 12-44 ja 46 sekä katu-, vesi-, liikenne- ja maatalousalueita, osaa virkistys-, liikenne- ja maa- ja metsätalousalueita.

Asemakaavalla muodostuu: Korttelit 2-7, 12-46 sekä niihin liittyvät katu-, erityis-, virkistys-liikenne-, venevalkama-, vesi-, maa- ja metsätalousalueet.

Asemakaavaehdotus on nähtävillä 9.1.-7.2.2017 Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluissa, Olavinkatu 27 sekä Punkaharjun yhteispalvelupisteessä, Kauppatie 20.

Lisätietoja: asemakaavateknikko Tuula Mähönen, puh. 044 417 4665.

   

Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutos tiloille 740-535-13-15, 740-559-3-66, 740-597-4-25, 740-597-4-26, 740-597-4-27, 740-597-5-6 ja 740-597-1-19

Kaavaehdotus oli nähtävänä 16.12.2016 - 16.1.2017.

Kaavoituspäällikkö Risto Aalto p. 044 417 4659

 

AK 674: Asemakaavan muutos kaupunginosan 1. korttelin 32 viereisellä ranta-ja vesialueella

Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä 14.11.-14.12.2016 

Lisätietoja:

Kaavoitusarkkitehti Pasi Heikkinen, Savonlinnan kaupunki

puh.044 417 4666, pasi.heikkinen(at)savonlinna.fi

Arkkitehti Timo Tamminen, Arkkitehtuuritoimisto Arktes Oy

puh. 044 311 6869

 

LIITE-1-Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (oas) 

 

Punkaharjun Pihlajaveden rantayleiskaavan ja Moinsalmen osayleiskaavan muutokset, ehdotus

Punkaharjun Pihlajaveden yleiskaavan muutos, joka koskee osittain tiloja Taivallahti (740-544-20-14) ja Kurkiniemi (740-544-11-47) Etu- ja Perälampareilla, osittain tilaa Taivallahti (740-544-20-14) Ruokojärvellä ja osittain tilaa Tuomikkoniemi (740-602-6-2) Särkilahdella on edennyt ehdotusvaiheeseen.

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Moinsalmen osayleiskaavan muutos, joka koskee osittain tilaa Hirvola (740-530-10-18) Suurijärvellä, on edennyt ehdotusvaiheeseen.

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Edellä mainitut yleiskaavojen ehdotukset olivat nähtävillä 26.10.–28.11.2016. 

Lisätietoja hankkeesta saa kaavan laatijalta Ins. Henna Arkolta, puh. 044-417 5242,

Savonrannan kirkonkylän osayleiskaavan tarkistus, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Savonrannan kirkonkylän osayleiskaavan tarkistus on tullut vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 22.2.2016 § 62.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä koko kaavatyön ajan Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluissa osoitteessa Olavinkatu 27 ja Savonrannan yhteispalvelupisteessä osoitteessa Kangastie 3, Savonranta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma löytyy myös kaupungin kotisivuilta www.savonlinna.fi/asukas/kaavoitus.

Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Miia Blom
Järvi-Saimaan Palvelut Oy, puh. 044-417 5849

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma  

Talvisalon hautausmaan asemakaavan muutos

Ehdotusvaiheen kaavaselostus ja kaavakartta pidettiin nähtävänä 7.10.- 7.11.2016.

Lisätietoja kaavasta antaa kaavan laatija Keijo Tolppa, puh. 0400 139 077.

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma 

Punkaharjun keskustaajaman ajantasaistus

Punkaharjun keskustaajaman asemakaavan ajantasaistus on tullut vireille teknisen lautakunnan päätöksellä § 300 15.9.2015. Alue on laajuudeltaan noin 2,7 km² ja kattaa koko Punkaharjun keskustaajaman Antikanniemestä Vesalaisenniemeen ja Pakkasharjulle. Alueella on voimassa 27 rakennus- ja asemakaavaa jotka ovat osin puutteellisia ja vanhentuneita. Tavoitteena on uudistaa asemakaavatilanne todellista maankäyttöä ja tarvetta vastaavaksi selkeäksi kokonaisuudeksi.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 21.09.2016 lähtien koko kaavaprosessin ajan kaupungintalolla (C-porras, 3.krs) ja kaupungin kotisivuilla.

Asemakaava-asioissa yhteyshenkilönä on kaavoitusarkkitehti Pasi Heikkinen, Savonlinnan kaupunki,

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666.

 

Talvisalon koulu

Talvisalon koulun asemakaavan muutosehdotus oli yleisesti nähtävillä 4.7.-3.8.2016. .

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666

   

Moinsalmen osayleiskaavan muutos määräalalle tilasta 740-518-12-10, ehdotus

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma 

Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistus, ehdotus

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Moinsalmen ja Pihlajaveden ehdotusvaiheiden aineistot olivat nähtävänä 2.5.–31.5.2016.

Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Risto Aalto p. 044 417 4659 

Ritalan alue

Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä 2.5.-31.5.2016. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavatyön keston ajan.

 Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Päivi Behm p. 044 417 4655

Saunaniemen ranta-asemakaava

Saunaniemen ranta-asemakaava koskee Savonlinnan kaupungin pohjoisosassa, Savonrannan alueella sijaitsevaa tilaa Saunaniemi 740-575-3-32. Ranta-asemakaavalla muodostuu korttelit 1-13 ja puisto-, venevalkama-, maa- ja metsätalous- sekä kaavatiealueet.

Saunaniemen ranta-asemakaavaehdotus oli nähtävänä 11.04.2016 – 12.05.2016

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija DI Seppo Lamppu p. 040-8674451, Kurtinniitynkuja 11, 02780 Espoo tai sähköpostitse seppo.lamppu (at) kaavoitus.fi, tai Savonlinnan kaupunki: kaavoituspäällikkö Risto Aalto, risto.aalto (at) savonlinna.fi, puh. 044 417 4659.

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma 

Puistokatu 1-7

Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä 24.3.-25.4.2016. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavatyön keston ajan.

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Pasi Heikkinen puh. 044 417 4666

LIITE 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)    

 

Tottinkadun, Koulukadun ja Olavinkadun kulma, 740-1-14-12, kohde 98 (Hulikka)

Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä (4.1.-2.2.2016). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavatyön keston ajan.

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Pasi Heikkinen puh. 044 417 466

  

Puruveden rantayleiskaavan muutos Punkaharjun Enanniemessä koskien tiloja Kotikallio 740-577-3-6 ja Mikonrinne 740-577-3-55 sekä osaa tilasta Mikkolanmäki 740-577-27-0

Kaavaehdotus oli nähtävänä  26.05.–26.06.2015.

Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Risto Aalto, 044 417 4659

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Punkaharjun Enanniemen, Kotikallion tilan ym. alueiden rantakaavan muutosehdotus ranta-asemakaavaksi

 (oli nähtänä 19.12.2014 - 19.1.2015)

Lisätietoja kaavasta antaa asemakaavateknikko Tuula Mähönen puh. 044 417 4665

Liite 2, osallistumis-ja arviointisuunnitelma 

Puistoniemen ranta-asemakaava

Puistoniemen ranta-asemakaava koskee Oravin kyläalueen eteläosassa sijaitsevaa tilaa Puistoniemi 740-502-21-91. Ranta-asemakaavalla muodostuu kortteli 1.

Luonnos oli nähtävänä 18.12.2014 – 23.01.2015

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija DI Seppo Lamppu p. 040-8674451 tai seppo.lamppu(at)kaavoitus.fi

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma