Kaavoitus

Parhaillaan nähtävänä olevien kaavojen kuulutukset löytyvät Kuulutukset-sivulta

 

Vireillä olevia kaavahankkeita:

Savonrannan rantayleiskaavan muutos tilalle Lapinaho 740-578-8-103

Kaavoitushankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä luonnosvaiheen kaavaselostus ja kaavakartta pidetään yleisesti nähtävänä 11.4-11.5.2017 Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluissa, Olavinkatu 27, Savonrannan yhteispalvelupisteessä Kangastie 3 ja kaupungin kotisivuilla.

Mahdolliset mielipiteet tulee jättää 11.5.2017 mennessä osoitteeseen:

Arkkitehti Hannu Nieminen
Savisaarentie 117
58200 Kerimäki
tai sähköpostitse osoitteeseen nieminen.hannu (at) outlook.com

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija Hannu Nieminen, puh. 050 5580669

Kaavakartta

Kaavaselostus

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma 

Hietalahden ranta-asemakaavan muutos

Kaavaehdotus on nähtävillä 05.04.-05.05.2017 Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluissa, Olavinkatu 27, C-rappu 3krs.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta on toimitettava 05.05.2017 mennessä kirjallisesti osoitteeseen: yleiskaavoitus(at)savonlinna.fi tai Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluihin

Lisätietoja antaa kaavanlaatija Keijo Tolppa, puh,: 0400 139 077

Asemakaavan muutos kaupunginosan 1. korttelin 32 viereisellä ranta- ja vesialueella (Vääräsaari, kelluva uima-allas)

Kaavaehdotus on nähtävillä 03.04.2017-02.05.2017 Savonlinnan kaupungin kaavoituspalveluissa, Olavinkatu 27, C-rappu 3krs.

Mahdolliset muistutukset on kaavaehdotuksesta on toimitettava 02.05.2017 mennessä kirjallisesti osoitteeseen:

Savonlinnan kaupunki, Tekninen toimiala/hallintopalvelut, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai tekninen.toimiala(at)savonlinna.fi

Lisätietoja kaavasta antaa:

 Kaavoitusarkkitehti Pasi Heikkinen, Savonlinnan kaupunki                        puh. 044 417 4666, pasi.heikkinen(at)savonlinna.fi

Arkkitehti Timo Tamminen, Arkkitehtuuritoimisto Arktes Oy                     puh. 044 311 6869, timo.tamminen(at)arktes.fi

 

Kerimäki, kirkonseutu asemakaavan muutos osalle tilasta 740-565-1-211

Kaavoitushankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä luonnosvaiheen kaavaselostus ja kaavakartta oli yleisesti nähtävänä 17.3.-18.4.2017.

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija Keijo Tolppa, puh. 0400 139 077.

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

 

Kristallikortteli, 740-2-10-15 ja 740-2-10-14

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666, pari.heikkinen (at) savonlinna.fi

 

Pärnäläntie 15, 740-16-114-1, kohde 165

Kaavoitushankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidetään nähtävillä koko kaavoitustyön ajan. 

Luonnosvaiheen materiaali oli yleisesti nähtävänä 16.3.-29.3.2017.

LIITE 2: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätietoja kaavasta: asemakaavateknikko Tuula Mähönen p. 044 417 4665

  

Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutos tilalla Tarula 740-544-11-59

Osayleiskaavamuutoksen valmisteluaineisto on nähtävänä 16.3.-18.4.2017 kaavoituspalvelujen ilmoitustaululla C-rappu 3 krs, Olavinkatu 27 sekä osoitteessa www.savonlinna.fi/asukas/ kaavoitus.

Yleiskaavamuutoksen valmisteluaineisto on nähtävänä myös Punkaharjun yhteispalvelupisteessä Kauppatie 20.

Mahdolliset mielipiteet on toimitettava 18.4.2017 mennessä kirjallisesti osoitteeseen:

Savonlinnan kaupunki, Tekninen toimiala/hallintopalvelut, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna tai tekninen.toimiala(at)savonlinna.fi

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma

 

Luonnos Punkaharjun Puruveden rantayleiskaavan muutokseksi tiloille 740-508-1-51 ja 740-596-2-63

Kaavoitushankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä luonnosvaiheen kaavaselostus ja kaavakartta oli yleisesti nähtävänä 10.3.-10.4.2017.

Lisätietoja kaavasta antaa kaavan laatija Keijo Tolppa, puh. 0400 139 077.

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

 

Ehdotus Moinsalmen osayleiskaavan muutokseksi osalle tilasta Mikastinniemi 740-512-14-34

Ehdotusvaiheen kaavaselostus ja kaavakartta oli nähtävänä 3.3.-3.4.2017.

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija Keijo Tolppa, puh. 0400 139 077,

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

 

Savonrannan kirkonkylän osayleiskaavan tarkistus, luonnos

Luonnosaineisto oli nähtävillä 15.2. -17.3.2017.

Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Miia Blom
Järvi-Saimaan Palvelut Oy, puh. 044-417 5849

miia.blom(at)jarvisaimaanpalvelut.fi

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Savonrannan rantayleiskaavan muutos osalle tilasta 740-571-3-23 ja Savonrannan kirkonkylän asemakaavan laajennus osalle tilasta 740-565-4-242 ja tilalle 740-565-4-244 (Kääpäsaari), ehdotukset 

Savonrannan rantayleiskaavan muutos osalle tilasta 740-571-3-23 ja Savonrannan kirkonkylän asemakaavan laajennus osalle tilasta 740-565-4-242 ja tilalle 740-565-4-244 (Kääpäsaari).

Ehdotukset oli nähtävänä 19.1.- 20.2.2017.

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija Keijo Tolppa, puh. 0400 139 077.

Savonrannan rantayleiskaavan muutos osalle tilasta 740-571-3-23, ehdotus

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Savonrannan kirkonkylän asemakaavan laajennus osalle tilasta 740-565-4-242 ja tilalle 740-565-4-244 (Kääpäsaari), ehdotus

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma 


Tuunaansaaren asemakaavan muutos, ehdotus

Ehdotus Tuunaansaaren asemakaavan muutokseksi oli yleisesti nähtävänä 9.1.- 9.2.2017.

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija Keijo Tolppa, puh. 0400 139 077.

Liite 1, osallistumis-ja arviointisuunnitelma

 

Putikon asemakaavan muutos ja laajennus, ehdotus

Asemakaava osalle Punkaniemen kylän kiinteistöjä 740-598-2-181, 740-598-2-182,
740-598-2-267, 740-598-2-3 04 ja osalle Kauvanniemen kylän kiinteistöjä 740-560-5-100, 740-560-6-81, 740-560-6-94, 740-560-6-95, 740-560-6-108 ja 740-560-6-146, osalle yhteistä vesialuetta 740-876-29-2.
Rakennuskaavan muutos asemakaavaksi koskee: 28.6.1967 vahvistettua Putikon asemanseudun rakennuskaavaa, korttelia 33 ja osaa teollisuus- ja varastorakennusten aluetta sekä liikennealuetta sekä 12.3.1986 vahvistettua Putikon rakennuskaavan muutosta ja laajennusta, kortteleita 2-7, 12-44 ja 46 sekä katu-, vesi-, liikenne- ja maatalousalueita, osaa virkistys-, liikenne- ja maa- ja metsätalousalueita.

Asemakaavalla muodostuu: Korttelit 2-7, 12-46 sekä niihin liittyvät katu-, erityis-, virkistys-liikenne-, venevalkama-, vesi-, maa- ja metsätalousalueet.

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 9.1.-7.2.2017.

Lisätietoja: asemakaavateknikko Tuula Mähönen, puh. 044 417 4665.

 

Punkaharjun Pihlajaveden osayleiskaavan muutos tiloille 740-535-13-15, 740-559-3-66, 740-597-4-25, 740-597-4-26, 740-597-4-27, 740-597-5-6 ja 740-597-1-19

Kaavaehdotus oli nähtävänä 16.12.2016 - 16.1.2017.

Kaavoituspäällikkö Risto Aalto p. 044 417 4659

 

Punkaharjun Pihlajaveden rantayleiskaavan ja Moinsalmen osayleiskaavan muutokset, ehdotus

Punkaharjun Pihlajaveden yleiskaavan muutos, joka koskee osittain tiloja Taivallahti (740-544-20-14) ja Kurkiniemi (740-544-11-47) Etu- ja Perälampareilla, osittain tilaa Taivallahti (740-544-20-14) Ruokojärvellä ja osittain tilaa Tuomikkoniemi (740-602-6-2) Särkilahdella on edennyt ehdotusvaiheeseen.

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Moinsalmen osayleiskaavan muutos, joka koskee osittain tilaa Hirvola (740-530-10-18) Suurijärvellä, on edennyt ehdotusvaiheeseen.

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Edellä mainitut yleiskaavojen ehdotukset olivat nähtävillä 26.10.–28.11.2016. 

Lisätietoja hankkeesta saa kaavan laatijalta Ins. Henna Arkolta, puh. 044-417 5242,

Punkaharjun keskustaajaman ajantasaistus

Punkaharjun keskustaajaman asemakaavan ajantasaistus on tullut vireille teknisen lautakunnan päätöksellä § 300 15.9.2015. Alue on laajuudeltaan noin 2,7 km² ja kattaa koko Punkaharjun keskustaajaman Antikanniemestä Vesalaisenniemeen ja Pakkasharjulle. Alueella on voimassa 27 rakennus- ja asemakaavaa jotka ovat osin puutteellisia ja vanhentuneita. Tavoitteena on uudistaa asemakaavatilanne todellista maankäyttöä ja tarvetta vastaavaksi selkeäksi kokonaisuudeksi.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 21.09.2016 lähtien koko kaavaprosessin ajan kaupungintalolla (C-porras, 3.krs) ja kaupungin kotisivuilla.

Asemakaava-asioissa yhteyshenkilönä on kaavoitusarkkitehti Pasi Heikkinen, Savonlinnan kaupunki,

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Pasi Heikkinen p. 044 417 4666.

 

Moinsalmen osayleiskaavan muutos määräalalle tilasta 740-518-12-10, ehdotus

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma 

Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistus, ehdotus

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Moinsalmen ja Pihlajaveden ehdotusvaiheiden aineistot olivat nähtävänä 2.5.–31.5.2016.

Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Risto Aalto p. 044 417 4659 

Ritalan alue

Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä 2.5.-31.5.2016. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavatyön keston ajan.

 Lisätietoja: asemakaava-arkkitehti Päivi Behm p. 044 417 4655

Saunaniemen ranta-asemakaava

Saunaniemen ranta-asemakaava koskee Savonlinnan kaupungin pohjoisosassa, Savonrannan alueella sijaitsevaa tilaa Saunaniemi 740-575-3-32. Ranta-asemakaavalla muodostuu korttelit 1-13 ja puisto-, venevalkama-, maa- ja metsätalous- sekä kaavatiealueet.

Saunaniemen ranta-asemakaavaehdotus oli nähtävänä 11.04.2016 – 12.05.2016

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija DI Seppo Lamppu p. 040-8674451, Kurtinniitynkuja 11, 02780 Espoo tai sähköpostitse seppo.lamppu (at) kaavoitus.fi, tai Savonlinnan kaupunki: kaavoituspäällikkö Risto Aalto, risto.aalto (at) savonlinna.fi, puh. 044 417 4659.

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma 

Puistokatu 1-7

Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä 24.3.-25.4.2016. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavatyön keston ajan.

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Pasi Heikkinen puh. 044 417 4666

LIITE 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)    

 

Tottinkadun, Koulukadun ja Olavinkadun kulma, 740-1-14-12, kohde 98 (Hulikka)

Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä (4.1.-2.2.2016). Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavatyön keston ajan.

Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Pasi Heikkinen puh. 044 417 466

  

Puruveden rantayleiskaavan muutos Punkaharjun Enanniemessä koskien tiloja Kotikallio 740-577-3-6 ja Mikonrinne 740-577-3-55 sekä osaa tilasta Mikkolanmäki 740-577-27-0

Kaavaehdotus oli nähtävänä  26.05.–26.06.2015.

Lisätietoja: kaavoituspäällikkö Risto Aalto, 044 417 4659

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Punkaharjun Enanniemen, Kotikallion tilan ym. alueiden rantakaavan muutosehdotus ranta-asemakaavaksi

 (oli nähtänä 19.12.2014 - 19.1.2015)

Lisätietoja kaavasta antaa asemakaavateknikko Tuula Mähönen puh. 044 417 4665

Liite 2, osallistumis-ja arviointisuunnitelma 

Puistoniemen ranta-asemakaava

Puistoniemen ranta-asemakaava koskee Oravin kyläalueen eteläosassa sijaitsevaa tilaa Puistoniemi 740-502-21-91. Ranta-asemakaavalla muodostuu kortteli 1.

Luonnos oli nähtävänä 18.12.2014 – 23.01.2015

Lisätietoja kaavasta antaa kaavanlaatija DI Seppo Lamppu p. 040-8674451 tai seppo.lamppu(at)kaavoitus.fi

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma